Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Söder som arbetsplats

Kvinnlig medarbetare undersöker ung pojke.
Vi värderar barnet och familjens delaktighet i ett gemensamt teamarbete med fokus på patientsäkerhet. Foto: Johan W Avby

Barn- och ungdomsenheten Jönköpings län är en länsklinik som består av tre mottagningar inom Barn- och ungdomshälsan (Norr, Öster, Söder) samt fem Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar. Vi arbetar med att ge primärvård inom Barn- och ungdomshälsan samt specialistvård på Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning.

Den här kompetensen söker vi

Vilken kompetens vi behöver förstärkning i varierar över tid. Det som är aktuellt för tillfället framgår i våra utannonserade tjänster.

Inom barn- och ungdomsenheten finns yrkesgrupper som

 • barnläkare
 • psykolog
 • socionom
 • specialistsjuksköterska med distriktssköterske- eller barnsjuksköterskeutbildning
 • specialpedagog
 • vårdadministratör.

Yrken i regionen

Det här får du arbeta med

Hoss oss får du möjlighet att arbeta i en mångkulturell miljö. Du förväntas kunna planera och genomföra din arbetsdag själv, utifrån det nationella barnhälsovårdsprogrammet.

Barn- och ungdomsenheten består av

 • barnhälsovård
 • barn- och ungdomsmedicin
 • barn- och ungdomshälsa

På barnhälsovården får du arbeta både med barns och familjers hälsa och det enskilda barnets utveckling. Detta gör du i samverkan med kommuner och andra kliniker i regionen som tar emot barn i sin verksamhet.

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen tar emot akut sjuka barn under 1 års ålder samt barn mellan 6 och 17 år med barnmedicinska sjukdomstillstånd.

Barn- och ungdomshälsan möter barn och unga mellan 6 och 17 år med lindrig till måttlig psykisk, psykosocial eller psykosomatisk ohälsa. Det kan exempelvis handla om oro, ångest, nedstämdhet, kriser, relationsproblem, beteendeproblem, huvudvärk eller magont där vården inte hittar kroppsliga orsaker.

Det här lovar vi dig

Vi ser fram emot att ta vara på nya medarbetare kompetens i vår verksamhet.

Du kommer att aktivt få delta i verksamhetens utveckling. Du ingår i arbetsgrupper som arbetar med specifika områden, exempelvis barns och familjers hälsa och levnadsvanor.  

Vi har regelbundna möten för medarbetare och chef, inom professioner och för tvärprofessionella grupper.

Du erbjuds kontinuerligt kompetensutveckling.

De här yrkena finns hos oss

 • barnläkare
 • specialistsjuksköterska
 • vårdadministratör

Yrken i regionen

Det här värderar vi högt

Vi värderar barnet och familjens delaktighet i ett gemensamt teamarbete med fokus på patientsäkerhet.

En öppen arbetsmiljö där medarbetarna får frihet att utvecklas under eget ansvar.

Så här utvecklar vi vår verksamhet

Som medarbetare får du delta i utvecklingen av verksamheten. Du får riktad utbildning från barnhälsovårdens utvecklingsteam.

Nya arbetssätt och metoder formas utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet i syfte att erbjuda jämlik vård i regionen.

Vi samverkar med kvinnohälsovård, förlossning/BB, förskola, socialtjänst och skola samt med barn- och ungdomsmedicinska mottagningen, barnhälsovården, barn- och ungdomshälsan, barnpsykiatrin, habiliteringen, skolhälsovården och primärvården.

Vårt arbete består av initial bedömning, råd, stöd och behandling kring psykisk hälsa, välbefinnande och utveckling hos barn och unga. Detta gör vi i nära samarbete med elevhälsa och socialtjänst.

Här finns vi

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen finns på sjukhuset i Värnamo.