Arbetsplatser inom Verksamhetsstöd och service

Tjej i förgrunden som sorterar post i backar. Ryggen på en kille syns i bakgrunden.
Att se till att Region Jönköpings läns alla verksamheter får post och paket till rätt plats och i rätt tid är en viktig uppgift för närservice inom Verksamhetsstöd och service. Foto: Ulf Lindberg

Här kan du som vill bli medarbetare läsa mer om olika arbetsplatser som finns inom Verksamhetsstöd och service. Hoppas att du tycker det verkar intressant – i så fall får du gärna höra av dig när vi söker ny personal eller till våra HR-konsulter!

   • Ekonomi som bland annat ansvarar för Region Jönköpings läns  fakturahantering.
   • Hjälpmedelsförsörjning som genom hjälpmedelscentralen ansvarar för regionens hjälpmedelsförsörjning och är en resurs för förskrivare inom regionen och kommunerna.
   • Läkemedelsförsörjning som bland annat genom sjukhusapotek ansvarar för Region Jönköpings läns läkemedelsförsörjning.
   • Länstransporter som ansvarar för sjukrese-
    transporter och godstransporter, huvudsakligen inom regionen samt för intern biluthyrning och försörjer regionens verksamheter med långtidshyrda fordon.
   • Materialförsörjning som ansvarar för Region Jönköpings läns materialförsörjning. 
   • Måltid som ansvarar för att laga och servera mat i regionens kök och restauranger till patienter, skolelever, medarbetare och besökare.
   • Närservice  som ansvarar för regionens städning,  hantering av textil, material, post, gods, patient- transport inom sjukhus, vaktmästeri med mera.
   • Regionfastigheter som ansvarar för regionens alla fastigheter – planerar, bygger om, bygger nytt, förvaltar, sköter drift, underhåll och bevakning, hyr in och hyr ut, med mera.
   • HR som stöttar verksamhetsområdesledningar inom Region Jönköpings län bland annat när det gäller personalförsörjning, arbetsrätt och löner samt arbetsmiljö och hälsa.
   • Inköp som ansvarar för Region Jönköpings läns upphandlingar av varor och tjänster.
   • Invånarservice som ger råd till länsinvånarna dygnet runt via telefon via 1177 Vårdguiden på telefon och hjälp till den som vill komma i kontakt med regionen via kontaktcenter. 
   • Medicinsk teknik som bistår sjukvården med teknisk kompetens när det gäller upphandlingar, förebyggande underhåll och reparationer av medicinteknisk utrustning.
   • Miljö som ansvarar för att regionens miljöarbete bidrar till en hållbar utveckling. Inom området ingår också Energikontor Norra Småland som arbetar för ökad energieffektivisering och mer förnybar energi i regionen.
   • Sjukhusstöd där servicecenter, säkerhet och lokal samordning ger stöd och service till sjukhusens verksamheter, patienter och besökare.