Framtidens vårdbyggnader

Grönare miljöer, nya byggnader, fler enkelrum och toppmodern teknik. Det kommer att hända mycket på de tre akutsjukhusen i Jönköpings län de närmaste åren.

– Vi försöker bygga för framtidens vård. Det handlar mycket om att kunna möta patienternas behov, men också om att skapa förutsättningar för en säker vård och en god arbetsmiljö, säger regiondirektör Agneta Jansmyr.

Här kan du läsa mer om tre av Region Jönköpings län största satsningar.

Nybyggnad av hus 37, Höglandssjukhuset i Eksjö

Till- om- och nybyggnad för operations- och intensivvård, Värnamo sjukhus

Nybyggnad av D1 – etapp 1 i översiktsplanen för Länssjukhuset Ryhov i Jönköping