För ett bra liv i en attraktiv region

För ett bra liv i en attraktiv region delas ut till alla hushåll i Jönköpings län fyra gånger om året. Tidningen innehåller reportage och information främst inom områdena folkhälsa, förebyggande vård, egenvård, aktuella behandlingsmetoder av de stora folksjukdomarna samt om dina rättigheter och skyldigheter som patient.

 

Nummer 2/2017 innehåller bland annat:

  •  Textil integration skapar konst- och jobb. Deltagarna kommer från olika länder och arbetar med att skapa användbar konst av återvunna eller överblivna textilier som ett av Region Jönköpings läns projekt inom ”Kulturinsatser för asylsökande och nyanlända”.
  • Hepatit C var tidigare en svår och livslång sjukdom som ofta ledde till behov av levertransplantation. Med nya behandlingsmetoder kan den som är smittad nu bli helt frisk. I Jönköpings län har 98 procent av alla utvärderade patienter som gått igenom behandling mot hepatit C blivit helt botade.
  • Kontinuitet, enkel tillgänglighet, äldresköterskor och läkemedelsgenomgångar. Det är några faktorer som kännetecknar en bra primärvård för äldre invånare. Fyra pensionärsorganisationer har granskat hur länets vårdcentraler arbetar med just de äldre patienterna.
  • I Region Jönköpings län finns det ett 60-tal praktikplatser för nyanlända personer med utbildning inom hälso- och sjukvård och tandvård. Läs om Hanna och Roula, tandläkare och ortodontist från Syrien, som fått praktik inom Folktandvården.
  • Trädgård – en framtidsbransch. På fyra temasidor berättar vi om trädgårdsbranschen och besöker Tenhults naturbruksgymnasium, som går mot den nationella trenden. Här ser man ett ökat intresse för sina gymnasieutbildningar inom trädgårdsnäringen och inom gymnasiesärskolan läser ungefär hälften av eleverna trädgård.
  • Amalya Baghdasaryan i Eksjö har en långvarig kontakt med habiliteringscentrum för att få hjälp för sin neuromuskulära sjukdom. När det var dags för arbetsplatspraktik i gymnasiet valde hon att göra den på habiliteringscentrum, för att testa på drömyrket som vårdadministratör.
  • Det finns ett starkt samband mellan övervikt och hjärtsvikt. Det visar en stor studie som gjorts i Linköping och Jönköping, där Peter Blomstrand, överläkare i klinisk fysiologi, haft en viktig roll.
  • Region Jönköpings län är till för alla! Det innebär bland annat att våra verksamheter ska präglas av mångfald och bra bemötande, och att Region Jönköpings län arbetar med utbildning i hbtq-frågor och deltar ibland annat prideparader.
  • Smart Housing att bygga höga hus i trä. En rad aktörer arbetar tillsammans för att utveckla innovativa flervåningshus i trä och intelligenta glasmiljöer, i det stora projektet Smart Housing Småland. Flervåningshus i trä i det nya bostadsområdet Kungsängen i Jönköping är ett konkret exempel.