Kommunal utveckling

Kommunerna i Jönköpings län har enats om samarbete i ett antal prioriterade primärkommunala områden, såsom social välfärd och omsorg, utbildning inom förskola och skola, miljötillsyn, fritid samt personal- och kompetensutveckling.

Arbetet organiseras i olika utvecklingspartnerskap, där kommunerna är finansiärer, aktiva ägare och även tillsätter egna personalresurser för kortare eller längre uppdrag och projekt.

Kommunal utveckling är organiserad inom Region Jönköpings län och styrs av ett politiskt samverkansorgan.

Adress och telefonnummer

Region Jönköpings län
Kommunal utveckling
Box 1024
551 11 Jönköping

Besöksadress: Västra Storgatan 18 A

kommunalutveckling@rjl.se

Verksamheter

FoUrum social välfärd

FoUrum utbildning

Miljösamverkan f

Kurs och konferens