Nyheter och pressmeddelanden

Ta chansen att träffa en forskare på Forskarfredag 29 september 2017

Flera personer står runt ett mikroskop för att studera en fästing.

Vad gör en forskare? På Forskarfredag 29 september har allmänheten möjlighet att lära sig mer om den breda forskning som sker i Jönköpings län. Ett 30-tal forskare är engagerade i en rad programpunkter under dagen och kvällen för att berätta om hur de arbetar för att finna ny kunskap.

Pressinbjudan 25 september 2017: Eftermiddag om osteoporos

Osteoporos, eller benskörhet, är ett stort folkhälsoproblem. Varannan svensk kvinna och var fjärde man får under livet en benskörhetsfraktur och kvinnor efter klimakteriet är hårdast drabbade.

Förändrade arbetssätt ger arbetsmiljö med högt betyg

Två undersköterskor står vid en patientsäng

Genom förbättrad fysisk miljö, ändrade rutiner och arbetsfördelning har de cirka hundra medarbetarna inom slutenvården på medicin- och geriatrikkliniken på Värnamo sjukhus skapat en arbetsmiljö som får högt betyg i medarbetarundersökningar.

Dags att tycka till om regional transportplan 2018–2029

Två unga människor på en järnvägsstation

Region Jönköpings län går nu ut med remissversionen av den regionala transportplanen för Jönköpings län. Planen innehåller förslag till åtgärder och investeringar för väg och järnväg under åren 2018–2029. I det regionala planförslaget finns även ökade satsningar på gång- och cykelvägar. Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö har beslutat om remissversionen och nu kan berörda intressenter tycka till om förslagen.

Kristina Athlei utses till ny regional utvecklingsdirektör

Kristina Athlei har utsetts till ny regional utvecklingsdirektör vid regionstyrelsens sammanträde den 19 september 2017. Kristina Athlei kommer närmast från uppdraget som förvaltningschef för Naturbruksförvaltningen i Västra Götalandsregionen.

Joakim Silva ny HR-direktör i Region Jönköpings län

Joakim Silva kommer från årsskiftet att tillträda tjänsten som ny HR-direktör, det beslutades vid Regionstyrelsens sammanträde den 19 september 2017. Joakim Silva arbetar idag som HR-chef inom Helsingborgs stad, bland annat med ansvar för kompetensförsörjning och chefsrekrytering inom skol- och fritidsförvaltningen.

Standardiserade vårdförlopp har kortat utredningstiden vid misstanke om cancer

Varje Dag Räknas är en nationell satsning för kortare väntetider och minskade regionala skillnader i cancervården. I Jönköpings län har 9 600 länsbor utretts enligt standardiserat vårdförlopp sedan starten i april 2015.

I april 2015 startade den nationella satsningen standardiserade vårdförlopp, SVF, i cancersjukvården. Sedan dess har 9 600 länsbor utretts enligt den standarden. I 1900 fall har det visat sig vara cancer och behandling har startat.

Grupper hjälper barn, ungdomar och föräldrar att må bättre

Teckning, ledsen tjej

På barn- och ungdomshälsan i Värnamo finns hjälp att få när barn och ungdomar mår dåligt inuti. Det finns till exempel grupper för barn respektive ungdomar och för föräldrar. Det finns också kognitiv beteendeterapi (KBT) via nätet – en kort och effektiv behandling som kan användas från 13 års ålder.

Stöd på vägen mot svensk legitimation

Ögonläkare Zaym Albakri och apotekare Samah Alsoliman, från Syrien, ser fram emot utbildningen ”Vägen till legitimation” på Hälsohögskolan, som ska ge dem kunskap i såväl en rad olika ämnen som fördjupad språkträning.

Den 11 oktober startar ”Vägen till legitimation”, en hälso- och sjukvårdsutbildning med stöd i det svenska språket, för utrikesfödda med akademisk sjukvårdsutbildning. Region Jönköpings län ger i samarbete med bland annat Hälsohögskolan ett 30-tal personer stöd på vägen mot svensk legitimation.

Regionstyrelsen 19 september 2017

Nu finns handlingarna publicerade till regionstyrelsens sammanträde.

Välkommen till hjälpmedelsdagen fredag 22 september 2017

Kvinna med synnedsättning och käpp som hjälpmedel, promenerar med sin son i bärsele.

Fredag 22 september arrangeras nationella hjälpmedelsdagen runt om i Sverige. Välkommen att prata hjälpmedel med kunnig personal i någon av länets sjukhusentréer kl. 10-14!

Miljöledningssystem – för ett effektivt miljöarbete i Region Jönköpings län

Interna granskningar görs av 55-60 verksamheter per år. Miljösamordnare Marit Staaf ( i mitten) besöker till exempel ortopedkliniken på Höglandssjukhuset och går bland annat igenom kemikalierutinerna tillsammans med Britt Leandersson, Catherine Karlsson (skymd), och miljöombuden Elin Andersson, Gerd Sunebo och Agneta Samuelsson.

Region Jönköpings län är en av få regioner och landsting i Sverige som valt att miljöcertifiera hela sin verksamhet och samla alla verksamheter i ett gemensamt miljöledningssystem.

”EU är den fjärde nivån i inrikespolitiken”

Sofia Wixe, Tommy Eriksson och Sophia El Masry är några av medarbetarna på regional utveckling, Region Jönköpings län, som arbetar med att utveckla Jönköpings län utifrån de möjligheter som medlemskapet i EU ger.

Ungefär 60 procent av de beslut som tas i kommunfullmäktige eller regionfullmäktige är påverkade av EU-regler. Region Jönköpings län arbetar på en rad områden för att utvecklingen i Jönköpings län ska dra nytta av de möjligheter som medlemskapet i EU ger.

Klimatfrågan i centrum under Plusenergiforum 2017

Personer i samtal på Plusenergikonferens 2016

Onsdag 18 oktober 2017 arrangerar Energikontor Norra Småland den andra upplagan av Plusenergiforum. Fokus ligger på forskning, nyheter och goda exempel inom hållbarhetsfrågor, förnybar energi och energieffektivisering. Plusenergiforum är den enda konferensen i sitt slag i regionen och riktar sig till politiker och tjänstemän i offentlig sektor, branschfolk som berörs av frågorna och andra som vill veta mer.

Stort fokus på miljömässig livsmedelshantering i hållbarhetsprogram

Alla basvaror och mejeriprodukter är numera ekologiska, liksom en del kött, bland annat blandfärs, Marina Milisic och Britt-Marie Rasmussen, kokerskor på Värnamo Folkhögskola som lagar omkring 100 portioner per dag med en andel ekologiska livsmedel på cirka 50 procent.

”Svekologiskt”, alltså svenskproducerat och ekologiskt, är två tydliga mål för livsmedel i Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling. Effektiva transporter och minskat matsvinn är andra viktiga områden.

AT-läkarna ger psykiatrin på Höglandssjukhuset toppbetyg

Iona Drasovean, överläkare i psykiatri och ansvarig för AT-läkarna vid psykiatriska kliniken, Höglandssjukhuset, har just introducerat de nya AT-läkarna Amy Bruta, Maja Offenbartl och Kristoffer Eriksson på kliniken.

Psykiatriska kliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö får toppbetyg när Sveriges Yngre Läkares Förening, SYLF, ber landets AT-läkare att bedöma sina utbildningsplatser. Psykiatriska klinikerna i Eksjö och Västervik får dela på förstaplatsen med 5,8 av möjliga 6 poäng.

Pressmeddelande 4 september 2017: Bröst värda att hålla koll på – kampanj om vikten att gå när man blir kallad

Eftersom tidig upptäckt är avgörande vid bröstcancer är det viktigt att komma när man blir kallad till mammografiundersökning. Inte minst gäller det yngre kvinnor som blir kallade för första gången och som i högre grad uteblir från sin mammografi.

Barnkliniken först med egen diabeteskonsulent

Barn- och ungdomsmedicinska kliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping är först i landet med att rekrytera en diabeteskonsulent. Det är en ny tjänst som ska fungera som en länk mellan sjukvård, förskola och skola och underlätta för barn och unga med diabetes att få en bra blodsockerkontroll.

Missa inte Klimatveckan i september!

Illustration som visar natur och texten Klimatveckan

Den 20-28 september går Klimatveckan av stapeln för fjärde året i rad. Detta är en av länets största mötesplatser för energi-, klimat- och hållbarhetsfrågor. I år bjuds det på ett fullspäckat program, missa inte detta!

Region Jönköpings län välkomnar nya infrastrukturinvesteringar

Under torsdagen presenterade Trafikverket sitt förslag till nationell plan för infrastrukturåtgärder för åren 2018–2029. Flera av de satsningar som Region Jönköpings län har prioriterat finns med i planförslaget.

Viktigt steg mot vårdcentrum på Råslätt

Exteriör bild på blivande vårdcentrum på Råslätt.

Region Jönköpings län fortsätter att säkra framtidens behov av hälso- och sjukvård. 29 augusti 2017 sa regionfullmäktige ja till att bygga ett nytt vårdcentrum på Råslätt i Jönköping. Går allt som planerat kan vårdcentralen, folktandvården och familjecentralen flytta in våren 2020.

Ny operationsavdelning invigdes på Värnamo sjukhus

Ett stort lycka till med ert arbete i de nya lokalerna, förklarade Mia Frisk, ordförande i nämnden folkhälsa och sjukvård, och Malin Wengholm, ordförande i regionstyrelsen, och klippte invigningsbandet till de sju nya operationssalarna på Värnamo sjukhus.

Sedan våren 2015 har den 40 år gamla operationsavdelningen på Värnamo sjukhus genomgått en stor tillbyggnad. Onsdag 30 augusti var det dags för stor invigning av de nya lokalerna, inklusive den nya steriltekniska enheten.

Vill du vara med och utveckla framtidens mat i Jönköpings län?

Är du producent, livsmedelsförädlare, grossist eller restaurang/butiksägare, upphandlare i offentlig verksamhet, politiker eller matintresserad kund? Då är du välkommen att dela med dig av din kunskap och din vision till dialogmöte om en regional långsiktigt hållbar matstrategi.

Värnamo sjukhus: Telefoniproblemet åtgärdat (30 augusti 2017)

Onsdagsförmiddagens problem med telefonin är nu åtgärdat.

Pressmeddelande: Företagsjouren i Region Jönköpings län och Region Östergötland går samman

Ett företag som hamnar i svårigheter kan söka hjälp hos Företagsjouren. Totalt 450 företag har fått hjälp i Jönköpings län och Östergötlands län, vilket resulterat i minst 1 500 räddade jobb. Nu går verksamheterna samman i gemensam organisation.

Länssjukhuset Ryhov deltog i stor klinisk prövning av syrgas vid hjärtinfarkt

Patienter med misstänkt hjärtinfarkt och utan nedsatt syresättning i blodet har ingen fördel av att få syrgas som en del av behandlingen. Det är slutsatsen i en stor svensk klinisk studie där Länssjukhuset Ryhov bidragit med nästan 400 patienter.

Studiecirklar startar för närstående till personer med självskadebeteende

Närstående till personer med självskadebeteende behöver stöd.  I september 2017 startar de psykiatriska klinikerna i Region Jönköpings län studiecirklar för att ge närstående mer kunskap för att  orka och må bättre i sin relation med den som har självskadebeteende. (Bilden är arrangerad).

Under september 2017 startar de psykiatriska klinikerna i Region Jönköpings län studiecirklar för närstående till personer med självskadebeteende.

Pressinbjudan 30 augusti 2017: Invigning av ny operationsavdelning på Värnamo sjukhus

På onsdag 30 augusti 2017 öppnas dörrarna för visning av den nybyggda operationsavdelningen på Värnamo sjukhus. Samtidigt invigs den nya steriltekniska enheten som togs i drift i slutet av maj i år.

Kirurgchef hedersledamot i Svensk kirurgisk förening

Karsten Offenbartl, kirurg och verksamhetschef för kirurgkliniken i Region Jönköpings län, har utsetts till hedersledamot i Svensk kirurgisk förening, med anledning av sitt arbete som studierektor i föreningens bakjoursskola.

Vid pågående Kirurgvecka på Elmia i Jönköping utsågs Karsten Offenbartl, verksamhetschef för Region Jönköpings läns kirurgklinik, till hedersledamot i Svensk kirurgisk förening. Detta för sina insatser som studierektor för föreningens bakjoursskola under fem år.

SM i Gnosjö för unga sommarföretagare

Nu ger vi järnet! Ropar Melinda Gustavsson, Elias Holm, Stina Tuvendal och David Bacelj, alla från Jönköping, som ställde upp i SM för sommarföretagare.

Under sommaren har de lärt sig mer om företagande genom att driva ett företag. Den 19-20 augusti träffades 72 ungdomar från hela Sverige i Gnosjö för att tävla i UngDrive Masters – SM för sommarföretagare.

Nu rensar vi leksakslådorna från skadliga ämnen

Två kvinnor sitter framför en hög med leksaker.

Att rensa bort leksaker och pedagogiskt material som kan innehålla skadliga ämnen är en av åtgärderna i Region Jönköpings läns hållbarhetsprogram för 2017–2020. Nu startar ”operation giftfria leksaker inom sjukvården”.

Kirurgveckan i Jönköping utvecklar svensk sjukvård

Erik Wellander och Lina Westman, kirurger och kirurgveckogeneraler, leder Kirurgveckan i Region Jönköpings län tillsammans med Claes Jönsson, ordförande i Svensk kirurgisk förening.

Måndag 21 augusti samlades över tusen kirurger och flera hundra sjuksköterskor och vårdadministratörer på Elmia i Jönköping för årets Kirurgvecka, där utvecklingen inom kirurgi, i form av forskningsresultat, arbetsmetoder och nya material diskuteras.

Prideveckan invigs med teater, tal och schlagershow

Prideparad med människor, flaggor och ballonger och banderoll med texten "vi är till för alla"

Årets pridevecka i Jönköping har startat och Region Jönköpings län är självklart med. Det blir teater, schlagershow och parad – men också utställning och information om hbtq-arbetet i Region Jönköpings län.

Biskopen studerade krisstödet på Länssjukhuset Ryhov

Britt-Marie Persson, verksamhetschef för akutmottagningen, Länssjukhuset Ryhov, berättade om verksamheten för biskop Fredrik Modéus, Emma Sjögren från Norrahammar och Zakarias Johansson från Nässjö som följde biskopen en dag, samt sjukhusprästen Thomas Sjöberg. Även biskopsadjunkt Rickard Bonnevier (skymd) deltog.

Sjukhuskyrkan finns tillgänglig för den patient eller närstående som har behov av krisstöd eller ett samtal om angelägna frågor. Fredrik Modéus, biskop i Växjö stift, besökte Länssjukhuset Ryhov för att se hur sjukhuskyrkan arbetar.

Nominera till årets Klimatpris!

Förra året tog Vätterhem emot Klimatpriset inför 500 personer under Klimatkvällen! Nu är det dags att ta reda på vilka som ska vara med och tävla om priset i år. 23 augusti är sista dag att nominera.

Pressinbjudan: Kirurgveckan i Jönköping 21-25 augusti 2017

Måndagen 21 augusti startar kirurgveckan på Elmia Konsert- och Kongresshus i Jönköping. I den deltar över ettusen kirurger och flera hundra sjuksköterskor och administratörer inom kirurgi från hela Sverige.

6000 sprang 20:e Blodomloppet i Jönköping för att uppmärksamma blodgivning

Madelaine Andersson, områdeschef för blodcentralen ( i mitten) delade ut priset ”Årets blodgivarinsats” till Kerstin Hallgren och Trevor Zieseniss, från Attends Healthcare AB i Aneby.

Nära 6000 deltagare gav sig tisdagskvällen 15 augusti ut på det 20:e Blodomloppet i Jönköping. I ett strålande väder sprang eller gick deltagarna den 5 eller 10 kilometer långa sträckan för att manifestera betydelsen av blodgivning.

Pressinbjudan 20 augusti 2017: Samtidskonstnärer från Minneapolis besöker Jönköping

Kultivera i Tranås har under augusti ett residensutbyte med residensprogrammet The Soap Factory från Minneapolis. The Soap Factory stödjer konstnärer, arrangerar residenser och kurerar konstutställningar i Minneapolis med omnejd och utgör en stor kraft för samtidskonsten i Minnesota.

Välkommen till flimmercafé på Höglandssjukhuset

Har du förmaksflimmer, vill bli tryggare med din sjukdom och bor på Höglandet? Välkommen till flimmercafé på Höglandssjukhuset i höst! Tillsammans med andra som också har förmaksflimmer träffar du läkare, sjuksköterska och sjukgymnast i grupp.

Roula och Hanna vill bli tandläkare i Sverige

Hanna Alnader lämnade Syrien som nyutbildad tandläkare. Tänkta tre veckors praktik på Öxnehaga folktandvård blev åtta månader och övergår sedan i sommarjobb som assistent till klinikchef Maria Fagerström och de andra tandläkarna.

De kommer båda från krigets Syrien. Roula Awad, med tio års erfarenhet som specialist i tandreglering, Hanna Alnader som nyutbildad tandläkare. Nu får de hjälp till praktik inom Folktandvården i Region Jönköpings län, med målet att få svensk legitimation och bli en yrkesmässig resurs.

Nya rutiner för vårdsamordning ökar tryggheten hemma

En kvinna sitter vid en bildskärm.

”Jag får den vård jag behöver, när jag behöver den och där jag behöver den”. Det är utgångspunkten för det samarbete som vårdcentraler, sjukhus och kommunerna utvecklar för att även den som är sjuk ska kunna bo kvar hemma – och känna trygghet.

Stöd för den fysiska hälsan viktigt vid psykisk ohälsa

Två deltagare fixar färskpotatisen när matlagningsgruppen träffas på kommunala Vråengården i Värnamo för att laga lunch ihop som ett led i att lära sig bra kostvanor. Maten är en av flera viktiga delar för att behålla den fysiska hälsan vid psykisk sjukdom.

Den som har psykisk sjukdom har stor risk för sämre fysisk hälsa. Därför utvecklar Region Jönköpings län ett hälsofrämjande arbetssätt i samarbete med kommunal verksamhet.

Hållbarhet styr ny delupphandling av serviceresor

Två servicefordon för sjukresor utanför entrén till länssjukhuset Ryhov

Region Jönköpings län gör en ny upphandling av serviceresor inom länet. Det beslutades vid det senaste sammanträdet i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö.

Region Jönköpings län ökar stödet till våldsutsatta

Mottagningen Alternativ till våld behandlar våldsutövare, men ökar nu också resurserna för att behandla våldsutsatta. Dan Rosenqvist, psykolog på mottagningen, är en av dem som genomför behandlingssamtal. Detta är en av de satsningar som sker i höst kring våld i nära relationer.

Hösten 2017 utökar Region Jönköpings län resurserna för att behandla personer som är utsatta för våld i nära relation. Vårdpersonal ska också få utbildning i hur frågor ska ställas om våld.

Tranåsfestival utvecklar intresset för litteratur

Det skrivna ordet kan ha många former. Till exempel som manifest skrivna på en trottoar i Tranås. Inês Lampreia, författare från Portugal, och hennes kollegor i ”Words on the Street” formulerar sina tankar som flanörer sedan kan ta del av.

Under åtta dagar i juli genomförs en internationell ord- och kulturfest i Tranås, At the Fringe, med bland annat poesi, skönlitteratur, dans, filmfestival och historiska stadsvandringar. Ett 70-tal olika evenemang genomförs för att lyfta fram litteraturen som konstform.

Sverigeförhandlingen på Region Jönköpings läns linje: Bygg hela systemet snabbt!

Sverigeförhandlingen presenterar sin utredning på scenen i Almedalen inför många åhörare

Vid ett av de mest välbesökta seminarierna i Almedalen, presenterade Sverigeförhandlingen under torsdagen sitt förslag till utbyggnadsordning för de kommande höghastighetsjärnvägarna. Slutsatsen är helt i linje med Region Jönköpings hållning: Bygg hela systemet snabbt, först då får vi ut effekterna.

Ny behandling mot hepatit C ger toppresultat

Nu kan vi bota hepatit C! Sjuksköterska Sara Sjöberg och överläkare Mikael Carlsson och på infektionskliniken på Länssjukhuset Ryhov gläds över fina behandlingsresultat.

Hepatit C var tidigare en svår och livslång sjukdom som ofta ledde till behov av levertransplantation. Med nya behandlingsmetoder kan den som är smittad nu bli helt frisk. I Jönköpings län har 98 procent av alla utvärderade patienter som gått igenom behandling mot hepatit C blivit helt botade.

Pressinbjudan 4 juli 2017: Seminarium i Almedalen - Ett helt höghastighetssystem – det bästa för Sverige

Helt nya möjligheter öppnar sig med nya stambanor för höghastighetsjärnväg och potentialen finns inte minst i regionerna mellan storstäderna. Större arbetsmarknad, hållbara godstransporter, lättare att ta sig till utbildning, nöjen och kultur. Dessutom får industrisverige får en bättre uppkoppling mot storstäderna, Europa och världen.

Tillsammans till Almedalen

Gatubild från Visby sommartid

När Sveriges största politiska mötesplats öppnar den 2 juli 2017 lyfts många av länets och Sveriges framtidsfrågor i seminarier och på mötesplatser runt om i Visby. På plats finns förtroendevalda och tjänstemän från Region Jönköpings län för att visa på möjligheterna med ett sammanhållet höghastighetssystem, berätta hur Region Jönköpings län med Tillsammans-satsningen bygger för framtidens nära vård och debattera hur skenande läkemedelskostnader ska hanteras.

Långsiktig planering ger ökad trygghet i vården hemma

Elisabet Elf från hemtjänsten, Anna Hallingbäck, distriktssköterska i hemsjukvården, och distriktsläkare Michael Björnlinger från Rosenhälsans vårdcentral i Huskvarna sitter i vardagsrummet hemma hos Karin och går igenom hennes behov av hjälp för att känna sig trygg hemma.

När distriktsläkare Michael Björnlinger från Rosenhälsans vårdcentral i Huskvarna och distriktssköterska Anna Hallingbäck från Jönköpings kommuns hemsjukvård gör hembesök hos Karin i Huskvarna är det en del i den långsiktiga planeringen av hennes vårdbehov.

Avtal om scenkonst mellan Smålands Musik och Teater och Värnamo kommun

Panoramabild på Gummifabriken i kvällsljus

Som första kommun i Jönköpings län har Värnamo tecknat ett samarbetsavtal med Smålands Musik och Teater. Syftet är att garantera Värnamoborna bred och kvalitativt scenkonst på Gummifabrikens scener och i Kulturhuset Spira.

Årets ateljéstipendiat utsedd

Porträtt av Nina Ölund Noreskär i blå skjorta

Nina Ölund Noreskär från Gislaved är utsedd till ateljéstipendiat 2017. Det är bara konstnärer verksamma i eller med koppling till länet som kan få ateljéstipendiet, som ger konstnären möjlighet att utveckla konstnärliga idéer och tillgång till en processateljé.

Region Jönköpings län trycker på i frågan om viktiga järnvägsinvesteringar

Region Jönköpings län har i en skrivelse kontaktat Trafikverkets generaldirektör för att lyfta angelägna frågor i den pågående infrastrukturplaneringen.

Maktlistan 2017: Starkt lag sätter sjukvården i Jönköpings län på kartan

När Dagens Medicin listar sjukvårdens mest inflytelserika personer återfinns inte mindre än tre namn från Region Jönköpings län. ”Vart man än reser i världen pratar de om sjukvården i Jönköping”, skriver Dagens Medicin som placerar Agneta Jansmyr, regiondirektör, Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör och Göran Henriks, utvecklingsdirektör, på listan över Sveriges 100 mäktigaste.

Filmbyn Småland vill bli centrum för svensk barnfilm

Emils snickerboa är världsberömd. Men hur såg den egentligen ut? Det visar Filmbyn Småland.

Alla har vi en relation till sagofigurerna Pippi och Emil och livet på Saltkråkan och i Bullerbyn. I Filmbyn Småland i Mariannelund får vi en chans att upptäcka eller återupptäcka Astrid Lindgrens sagovärld. Region Jönköpings län är en av finansiärerna till Smålands nya stora besöksmål.

Amerikanska logistikstudenter besökte Jönköping

Peter Thulin på  Aditro logistics ( i orange väst) guidar runt studiegruppen från USA i företagets stora lagerbyggnad på Torsviksområdet, söder om Jönköping

Region Jönköpings län var värd när ett 20-tal amerikanska logistikstuderande måndag 26 juni besökte Jönköping för att besöka såväl logistikföretag som Jönköping University, under en två veckor lång studieresa i Danmark, Finland och Sverige.

Pressinbjudan 26 juni 2017: Amerikanska logistikexperter besöker Jönköping

20 amerikanska logistikexperter från Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech) besöker måndag 26 juni Jönköping för att studera olika logistiklösningar och lära sig mer om hur Jönköping University arbetar med forskning inom området.

Värnamo sjukhus har ny sterilteknisk enhet

Undersköterska Pernilla Wahlström granskar de diskade instrumenten innan packning. I de nya lokalerna har hon och hennes kollegor flödande dagsljus och utsikt mot en blomsteräng.

I Värnamo sjukhus stora till- och ombyggnad för operations- och intensivvård ingår också en helt ny sterilteknisk enhet, som togs i drift i slutet av maj 2017, i ljusa och luftiga lokaler. En viktig verksamhet som ser till att sjukhuset och primärvården använder instrument av högsta kvalitet.

Trygghet och högre tillgänglighet med mobila uppföljningsteam

Kvinna i förgrunden samt man och kvinna i bakgrunden, utomhus.

Snabbare behandlingsresultat och färre patienter som läggs in igen – det är resultatet sedan psykiatriska kliniken i Värnamo vidareutvecklade öppenvården och införde mobila uppföljningsteam.

Anders Liif går vidare till nytt uppdrag inom Försäkringskassan

HR-direktören i Region Jönköpings län, Anders Liif, går vidare till Försäkringskassan som HR-ansvarig för myndigheten.

Fotoremiss ger snabb expertbedömning av hudförändringar

Christina Berndes Sköldmark, överläkare på hudkliniken, Länssjukhuset Ryhov får fotoremisser från länets vårdcentraler och kan ofta redan samma dag ge ett svar på hur en hudförändring ska behandlas.

Det är ibland svårt att bedöma hudförändringar. Därför har vårdcentralerna i Jönköpings län tillsammans med hudkliniken på Länssjukhuset Ryhov infört fotoremisser. Med hjälp av bilder kan distriktsläkare snabbt få expertbedömning av hudläkare.

Leda med kvalitet som strategi: Regiondirektören lyfter hjärtefrågor i Tillitsdelegationens panel

Vårdmöte mellan läkare och äldre patient

Idag, 15 juni 2017, presenteras Tillitsdelegationens delbetänkande. I samband med överlämnandet till civilministern arrangeras också ett seminarium med panelsamtal, där regiondirektör Agneta Jansmyr medverkar. I panelen lyfts frågor om ersättning, ledning och styrning utifrån kvalitet, värderingar och tillit, samt Region Jönköpings läns arbete med personcentrerad vård.

Regionfullmäktige 20 juni 2017

Nu är handlingarna till regionfullmäktiges sammanträde 20 juni publicerade:

Bra verksamhetsutveckling och stärkta finanser inleder året

Styrketränande kvinna i hjärtrehabilitering

Primärvården tar emot allt fler samtal, tillgången till specialiserad vård är överlag god och planeringen för höghastighetsjärnväg fortsätter med full kraft. Samtidigt pekar helårsprognosen på ett överskott om 240 miljoner kronor för 2017. Ett styrkebesked som stärker finansieringen av de investeringar som nu görs för att möta framtidens behov av hälso- och sjukvård i Jönköpings län.

Reftele vårdcentral blir filial till Smålandsstenars vårdcentral

Från och med 12 juni 2017 är Reftele vårdcentral formellt en filial till Smålandsstenars vårdcentral.

Smart Housing att bygga höga hus i trä

Cirka 60 lägenheter i det nya stora området Kungsängen på gränsen mellan Jönköping och Huskvarna byggs som flervåningshus i lamellpressat trä och med en färgsättning inspirerad av Nyhavn i Köpenhamn. Detaljplanen för Kungsängen strävar efter att skapa ett bostadsområde med trähuskaraktär.

Det luktar trä i lägenheten. De djupa fönsternischerna avslöjar tjocka väggar – av trä. Det nybyggda huset på Kungsängsområdet i Jönköping är det första flervåningshuset i trä i Jönköpings län i modern tid, ett exempel på målet med det stora projektet Smart Housing Småland.

Nu kommer röntgensvaren i journalen via nätet

Sedan starten har 60 000 länsbor loggat in på 1177 Vårdguiden för att läsa sin journal. Varje dag sker cirka 1 700 inloggningar. Nu finns också svaren från röntgenklinikens olika undersökningar med bilddiagnostik.

Allt fler länsinvånare läser sin patientjournal via nätet för att bli mer delaktiga i sin vård. Från 8 juni 2017 är det nu möjligt att även se svaren på röntgenundersökningar i journalen via nätet.

Glada stipendiater på Högskolans avslutning

Bild på två studenter.

Malin, Jenny, Hanna och Alinde var extra glada när Hälsohögskolan hade sin examensavslutning under fredagen 9 juni 2017. De fick nämligen stipendium från Region Jönköpings län och länets kommuner för bästa uppsats.

Ulrika Geeraedts går vidare till Region Skåne

Ulrika Geeraedts, som tillträdde tjänsten som regional utvecklingsdirektör i Region Jönköpings län i samband med regionbildningen för två och ett halvt år sedan, går nu vidare till Region Skåne i samma roll.

Regionstyrelsen 13 juni 2017

Nu är handlingarna till regionstyrelsens sammanträde 13 juni 2017 publicerade under Demokrati:

Pressinbjudan 9 juni 2017: Invigning av konstverk på Värnamo folkhögskola

Medierna hälsas välkomna att närvara vid invigningen fredagen den 9 juni 2017 klockan 10.00 på Värnamo folkhögskola, utanför Julias hus

Pressinbjudan 9 juni 2017: Invigning av rehabiliteringsmedicinska klinikens verksamhet i Värnamo

Rehabiliteringsmedicinska klinikens dagrehabilitering på Värnamo sjukhus invigs fredag 9 juni 2017.

Vårdcentralen hjälper invånarna till bra vanor

Margaretha Bjerhag i Vrigstad är med i både gympagrupp och kostgrupp på vårdcentralen, och tränar gärna i gymmet vägg i vägg.

För invånarna i Vrigstad är det naturligt att vända sig till vårdcentralen för att få hjälp med att förändra sin livsstil. Oavsett det handlar om fysisk aktivitet, kost eller socialt umgänge, finns grupper anpassade för äldre deltagare.

Pressmeddelande 2 juni 2017: År 2030 ska primärvården stå för 30 procent av hälso- och sjukvården

Primärvården är basen i hälso- och sjukvården och vårdcentralen ska vara det självklara valet för invånarna. Förflyttningen från sluten till öppenvård, från sjukhus till vårdcentral och från vård till hälsofrämjande insatser är påbörjad. Arbetet får inte tappa fart och målet behöver bli tydligt och mätbart. Därför är vår nya målsättning att primärvården år 2030 ska stå för 30 procent den totala hälso- och sjukvården.

Veckostyrning och läsplattor ger bättre vård i hemmet

Ulla Clausén bor på Ekbackagården i Nässjö och får besök av äldresjuksköterska Anna Björk från hemsjukvården i Nässjö. När det finns behov av läkarkonsultation kan hon koppla upp sin läsplatta till ett speciellt chatrum, så att distriktsläkaren Jòzsef Sonkàdy på Nässjö vårdcentral kan göra en bedömning.

Varje torsdagsmorgon möts medarbetare på socialförvaltningen i Nässjö, Nässjö vårdcentral och Höglandssjukhuset i Eksjö, i videokonferens. Det är dags att gå igenom nuläget i det gemensamma ansvaret att ge kommuninvånarna en bra vård och omsorg.

Utvecklingskraft blickade in i framtidens hälso- och sjukvård

Föreläsarna Margareta Kristenson, HFS-nätverk, Göran Stiernstedt, särskild utredare, Hans Karlsson, SKL , Anna Nergårdh, särskild utredare ochAgneta Karlsson, Socialdepartementet, diskuterade  med samtalsledare Boel Andersson Gäre och patientstödjarna Annika Sköld Landberg och Patrik Blomqvist  om hur patientens delaktighet och inflytande kan öka i sjukvården.

Primärvården ska vara basen. Samarbetet behöver öka mellan stat, kommuner och landsting/regioner. Ökad tillgänglighet och ett mer proaktivt arbetssätt. Det var några av de frågor som diskuterades på årets Utvecklingskraft/Nationell HFS-konferens på Elmia i Jönköping 30-31 maj 2017.

Första tertialet 2017: Förbättringsarbete ger goda resultat i hälso- och sjukvården

Hög tillgänglighet i primärvården och god tillgång till specialiserad vård – det är några av de goda resultat som redovisas i den fördjupade månadsrapporten för Region Jönköpings län för årets första fyra månader. Det målmedvetna utvecklingsarbetet inom hälso- och sjukvården syns även i det ekonomiska resultatet, som närmar sig budgetbalans.

Pressmeddelande 29 maj 2017: Budgetförslag från nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet – satsning på kompetensförsörjning

En ”Spira-peng” för barn i Jönköpings län är en av satsningarna som nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet vill satsa på. Från vänster stående: Malin Olsson, ordförande, Per-Ola Nilsson, verksamhetschef ,  Smot, Torbjörn  Eriksson, 1:e vice ordförande, Per Eriksson, ledamot. Sittande: Mari Lindahl, ledamot samt Mia Ringblom Hjertner, konstnärlig chef för Ung Scen.

Det viktigaste uppdraget för Region Jönköpings läns nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet är att vara en katalysator för regional utveckling i Jönköpings län. Därför föreslås regionala utvecklingsmedel på totalt 27,5 miljoner kronor användas under 2018 till prioriterade områden som bidrar till regional tillväxt.

Pressinbjudan 30-31 maj 2017: Utvecklingskraft – hälso- och sjukvårdens verkliga förbättringsmöjligheter sätts i fokus!

För fjortonde året i rad arrangerar Region Jönköpings län den nationella konferensen Utvecklingskraft. 30–31 maj 2017 samlas personer som arbetar inom hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg från hela Sverige för att lära av varandra och låta sig inspireras. Årets tema är ”Tillsammans för en god och jämlik hälsa”.

Ny bussdepå för stadstrafiken i Jönköping

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår köp av en fastighet på 53 000 kvadratmeter på Ljungarums industriområde i Jönköping. Där planeras en ny bussterminal kunna stå klar våren 2021, för stadstrafikens behov i Jönköping.

Specialister på hjärtvård höll internationell konferens i Jönköping

Bengt Fridlund och Jan Mårtensson, professorer i omvårdnad vid Hälsohögskolan i Jönköping, var mycket glada över att ha den internationella konferensen EuroHeartCare på hemmaplan, där 370 deltagare från 35 länder diskuterade omvårdnad inom hjärtsjukvård.

Under tre dagar, 18-20 maj, var omkring 370 specialister på hjärtvård från minst 35 länder samlade i Jönköping för EuroHeartCare, en internationell konferens om hjärtsjukvård, som belyser forskningen kring både den medicinska behandlingen och den psykosociala omvårdnaden.

Kortare väntetider till psykiatriska öppenvården

Kvinna i svart  klänning och uppsatt hår, samt man i svart kavaj  samtalar med kvinna som syns oskarp i förgrunden.

Under det senaste året har väntetiden till läkare inom allmänpsykiatriska öppenvården i Jönköping minskat ordentligt – från minst sex månader till inom en månad. Detta tack vare ett nytt arbetssätt där ett team av vårdpersonal arbetar tillsammans för patientens bästa. För patienten innebär det att snabbt få hjälp utifrån sitt behov, och därefter en stadig kontakt med samma läkare under hela vårdtiden.

Primärvårdens arbete med äldre granskat

Conny Rapp, en av de 25 granskarna, uppvaktar Roland Lundgren från Aroma och Birgitta Karlsved och Christina Stjärndahl från Rosenhälsan med blommor.

Kontinuitet, enkel tillgänglighet med direktnummer, drop-in och att bli igenkänd, är några viktiga frågor för de äldre patienterna. Hur primärvården tar hand om denna patientgrupp har fyra pensionärsorganisationer granskat under ett år.

Pressmeddelande 18 maj 2017: Koreanskt logistikföretag etablerar sig i Vaggeryds kommun

Det globala Koreanska logistikbolaget Pantos Logistics som erbjuder tjänster inom logistik och distribution kommer att etablera en distributionshub för Norden med verksamhet i Vaggeryds kommun.

Singapores hälsominister studerade hälso- och sjukvården i Jönköpings län

Singapores hälsominister Gan Kim Yong besökte bland annat självdialysenheten på Länssjukhuset Ryhov, och fick en pratstund med Andreas Malm från Huskvarna, självdialyspatient sedan ett år tillbaka.

Under två dagar, 16-17 maj 2017, har Gan Kim Yong, hälsominister i Singapore, och hans medarbetare gjort studiebesök i hälso- och sjukvården och äldrevården i Jönköpings län för att hämta idéer och få inspiration till den starka utvecklingen av sjukvården i Singapore.

Region Jönköpings län deltog i totalförsvarsövning

Narkosläkare Christer Oldin (i mitten) går runt bland skademarkörerna och gör en prioritering av det medicinska omhändertagandet.

En lastbil med ammunition välter på perrongen när den ska flytta över sin last till järnväg – med explosion och döda och skadade som följd. Det var scenariot när Försvarsmakten genomförde en stor övning 12 och 15 maj 2017 tillsammans med bland andra Region Jönköpings län.

Pressmeddelande 16 maj 2017: Tillitsdelegationen studerar Esther-nätverk i Region Jönköpings län

Hur kan verksamhet utvecklas genom tillitsbaserad styrning inom hälso- och sjukvården? Den 16 maj besöker Tillitsdelegationen Region Jönköpings län för att studera hur regionen arbetar med att styra och utveckla verksamhet utifrån invånarnas behov.

Pressinbjudan 17 maj 2017: Singapores hälsominister besöker Region Jönköpings län

Under två dagar den 16-17 maj kommer en delegation från hälsoministeriet i Singapore att besöka Region Jönköpings län tillsammans med den svenska ambassadören i Singapore.

Pressmeddelande: Color Membrane #2 – konstnärlig gestaltning av södra entrén till Värnamo sjukhus

Bild på det vinnande förslaget till konstnärlig gestaltning av entrén till Värnamo sjukhus.

Karin Westermark från Stockholm får med sitt förslag Color Membrane #2” uppdraget att konstnärligt gestalta det nya entréområdet på Värnamo sjukhus. Totalt 33 professionellt utövande konstnärer, formgivare och arkitekter lämnade in bidrag till tävlingen som Region Jönköpings län utlyste 2016.

Europaforum 2017: ”EU är inrikespolitik”

Niclas Palmgren (M), ordförande i kommunfullmäktige, Gislaveds kommun, Sotiris Delis (M), Jönköping, ledamot i riksdagens utrikesutskott, Anna Hedh, (S), Öland, EU-parlamentariker och Kent Johansson (C), Öland, tidigare ledamot av Europaparlamentet, diskuterade EU:s framtid.

Hur ska den Europeiska unionen utvecklas i framtiden? Det var en av huvudfrågorna när politiker, tjänstemän och näringslivsrepresentanter från Småland, Blekinge och Halland möttes till Europaforum 2017 på Elmia i Jönköping, fredag 12 maj 2017.

Pressinbjudan 12 maj 2017: Europaforum Småland Blekinge Halland, Elmia Kongress- och konserthus, Jönköping

Det europeiska samarbetet står inför förändrade förutsättningar, något som öppnar för utmaningar och möjligheter även på lokal och regional nivå. Som en av aktiviteterna under Europaveckan arrangeras konferensen Europaforum 2017 av Region Jönköpings län och Europa Direkt Jönköpings län, fredag 12 maj i Rydbergssalen, Elmia Kongress- och konserthus, Jönköping.

Pressinbjudan 11 maj 2017: Nationell hudläkarkonferens, Kulturhuset Spira, Jönköping

Den 10-12 maj arrangerar Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi sitt årliga vårmöte på Kulturhuset Spira i Jönköping. För värdskapet står hudkliniken i Region Jönköpings län och på programmet återfinns en mängd intressanta och dagsaktuella föreläsningar – bland annat av läkare inom regionen.

Region Jönköpings län lärde ut varningstecknen på stroke

Sök vård snabbt vid misstanke om stroke! Det var budskapet på Höglandssjukhuset när Nationellastrokedagen uppmärksammades. Margareta Björkman, Höglandets strokeförening, Linda Jansson, sektionsledare, Katarina Andersson, vårdenhetschef och Emma Ekegren, arbetsterapeut informerade besökarna om bland annat AKUT-testet.

Tisdag 9 maj, Nationella strokedagen, lärde Region Jönköpings län ut varningstecknen på stroke, och hur viktigt det är att snabbt söka vård vid misstanke. I sjukhusens entréhallar fick allmänheten lära sig mer om stroke och det viktiga AKUT-testet, för att upptäcka tecknen på stroke.

Pressinbjudan: Internationella strokedagen 9 maj lär AKUT-testet

Tisdag 9 maj är internationella strokedagen, då kunskap sprids om en av våra största folksjukdomar med nära 30 000 drabbade per år. På de tre sjukhusen i Region Jönköpings län ges information om stroke och AKUT-testen.

Inte bara Eurovision – Europavecka i hela länet 8-14 maj

8-14 maj 2017 arrangeras Europaveckan i Jönköpings län, för att uppmärksamma EU och internationella frågor. Med bland annat föreläsningar, seminarier och prova på-aktiviteter ska Europaveckan inspirera, ge kunskap och sätta EU på kartan i vårt län.

8-14 maj 2017 arrangeras Europaveckan i Jönköpings län, för att uppmärksamma EU och internationella frågor. Med bland annat föreläsningar, seminarier och prova på-aktiviteter ska Europaveckan inspirera, ge kunskap och sätta EU på kartan i vårt län.

Barn med hjärtfel upptäcks allt tidigare

High-five! Barnkardiologen Henning Clausen har gjort en rutinkontroll av Leia Neuberg 3 ½ år, och konstaterar att allt ser okej ut med hjärtat.

Det föds ungefär 40 barn i Jönköpings län varje år med hjärtfel. Allt oftare upptäcks hjärtfelen redan på fosterstadiet i mödrahälsovården, och behandling och operationer kan planeras in. Leia Neuberg, 3 ½ år, är ett av många barn som har en långvarig kontakt med barnhjärtteamet på Länssjukhuset Ryhov.

Barnmorskekonferens om reproduktiv hälsa

Kom och jobba med oss, uppmanar barnmorskorna Elin Johansson, Sofie Arvidsson, Sofia Karlsson, Kristina Alm och Agneta Svärd. De bemannade Region Jönköpings läns monter under barnmorskekonferensen reproduktiv hälsa, för att berätta om vilka möjligheter som barnmorskeyrket har i Region Jönköpings län.

Reproduktiv hälsa är temat när cirka 500 barnmorskor från hela Sverige under två dagar, 2-3 maj 2017, samlas på Elmia i Jönköping för konferens, i år med olika perspektiv på sexuell hälsa, som lust, religion, ålder, sjukdom, förlossning och föräldraskap.

Forskare: Sömnbrist kan leda till övervikt

Ola Sunnergren, vice ordförande i Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin, och Eva Svanborg, ordförande (längst fram till vänster) samlade några av årsmötets föreläsare, sömnforskarna Benjamin Holding, Stockholms universitet, Christian Benedict, Uppsala universitet och Helena Schiller, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet.

Sömnbrist kan leda till övervikt. Sömnproblem påverkar också arbetet och leder till stress över tiden. Det beskrev några av Sveriges sömnforskare vid sina föreläsningar när Svensk Förening för sömnforskning och sömnmedicin höll kongress i Jönköping.

Mariette får stipendium för volontärarbete på sjukhusbåt

Narkossköterskan Mariette Karlsson byter under två veckor ut operations- och intensivvårdsavdelningen på Höglandssjukhuset mot volontärarbete på världens största sjukhusbåt, African Mercy ship.

Under två veckor i april/maj är narkossjuksköterskan Mariette Karlsson på operations- och intensivvårdskliniken, Höglandssjukhuset i Eksjö, volontär på sjukhusbåten African Mercy ship på Afrikas västkust. En resa som blivit möjlig med stipendium från Signe Thorfinns stiftelse.

Pressinbjudan 3 maj 2017 i Varberg: Skandinaviskt initiativ mot fästingburna infektioner

ScandTick Innovation är ett av de största pågående forskningsprojekten för att minska fästingrelaterade infektioner hos människor och djur. Onsdagen den 3 maj 2017 presenteras flera av delprojekten vid ett möte i Varberg. Medierna är välkomna att lyssna och intervjua forskarna.

Barn- och ungdomshälsan erbjuder KBT-behandling via nätet

Sara Elofsson, teamsamordnare och Lena Lindsten, specialistpsykolog på barn- och ungdomshälsan, BUH, i Huskvarna, står i en korridor.

Region Jönköpings läns barn- och ungdomshälsa, BUH, kan nu erbjuda ungdomar med lindrig till måttlig ångestproblematik KBT-behandling via Internet, som ett alternativ till besök hos behandlare.

Digitala vårdmöten ökar tillgängligheten till vården

Mats Osbeck vid dator

Möjligheten till digitala vårdmöten växer snabbt i Sverige. Tillgängligheten och smidigheten att inte behöva ta sig till ett fysiskt möte är några av fördelarna. Återbesök i form av ett digitalt vårdmöte förväntas bli vanligt i såväl primärvård som specialistvård.

Anna Trinks blev Årets digitala ledare

Kvalitetsregistret Senior Alert hjälper vårdgivare i hela Sverige att förebygga ohälsa bland äldre patienter. För registerhållare Anna Trinks vid Qulturum, Region Jönköpings läns centrum för utvecklings- och förbättringsarbete, gav det pris som Årets digitala ledare vid Jönköpingsgalan lördag 22 april 2017.

Pressinbjudan 27 april 2017: Invigning av Smålandsstenar vårdcentrum

Nybyggda Smålandsstenar vårdcentrum invigs torsdag 27 april 2017.

Familjecentralerna lockar till studiebesök

Tummen upp för hur ni organiserar er och styr verksamheten, säger Anna Meurling Alriksson, verksamhetschef för för- och grundskolorna i Helsingsborgs stad, till Martina Larsson, vårdenhetschef barnhälsovården och Lina Johannesson, biträdande vårdenhetschef och samordningsbarnmorska i kvinnohälsovården. Fredag 21 april fick de visa två familjecentraler för en grupp från Helsingborgs stad.

Familjecentraler, där Region Jönköpings läns hälso- och sjukvård och kommunal verksamhet samarbetar, är en tydlig strategi i Jönköpings län. Därför får familjecentralerna i Jönköpings län ta emot studiebesök från andra orter i Sverige som vill utveckla sin verksamhet.

Lägst andel trycksår hos patienter i Region Jönköpings län

Åtta procent av de inneliggande patienterna i Region Jönköpings län har trycksår enligt vårens nationella mätning. Det är en procentenhet lägre än 2016 och bästa resultatet i en jämförelse av Sveriges 21 landsting och regioner.

Ny kunskap om kombination av läkemedel i palliativa cancervården

Helga Hagman, överläkare vid onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, har forskat om strategier för kombination av läkemedel och underhållsbehandling vid spridd tjocktarms- och ändtarmscancer. Nu är man så kallade biomarkörer på spåret.

Överläkare Helga Hagman, onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, visar i sin avhandling att ett stort forskningsprojekt är så kallade biomarkörer på spåret. De kan visa vilka patienter med spridd cancer i tjocktarm/ändtarm som har nytta av antikroppsläkemedel i den palliativa, lindrande, behandlingen.

Amalya gör praktik hos sin habilitering

Amalya Baghdasaryan har en långvarig kontakt med Habiliteringscentrum i Eksjö för att få hjälp för sin neuromuskulära sjukdom. Men hon har också fått testa på yrket som vårdadministratör under en tre veckor lång praktik, arbetsplatslärande, under årskurs två på gymnasiets handels- och administrationsprogram.

När Amalya Baghdasaryan för fyra år sedan flyttade från Armenien till Eksjö med sin familj, inleddes en långvarig kontakt med Habiliteringscentrum och behandling för hennes muskelsjukdom. När det var dags för gymnasiets arbetsplatspraktik var det naturligt för henne att välja Habiliteringscentrum.

Ingen diskriminering i barnmorskemålet

Region Jönköpings län har inte diskriminerat en barnmorska som meddelat att hon av samvetsskäl inte kan delta i abortvården. Arbetsdomstolen (AD) avslår barnmorskans krav på skadestånd.

Tyst minut klockan 12.00 måndag 10 april 2017

För att hedra offren från fredagens attentat i Stockholm, och tillsammans manifestera mot terror och våld kommer en tyst minut att hållas klockan 12.00 måndagen den 10 april 2017.

Pressinbjudan 7 april 2017: Telias planerade förändringar i telenätet i Jönköpings län

Region Jönköpings län inbjuder politiker och tjänstemän för länets kommuner samt Länsstyrelsen, till informations- och diskussionsmöte om Telias planerade förändringar i telenätet.

Nu kommer provsvaren i journalen via nätet

Henrik i Huskvarna använder e-tjänsterna på 1177 Vårdguiden för att förnya recept, boka provtagning och inte minst för att läsa sin journal. Nu ser han fram emot att även kunna se svar på labbprover och röntgenundersökningar via internet.

Allt fler länsinvånare läser sin patientjournal via nätet för att bli mer delaktiga i sin vård. Från april 2017 är det nu möjligt att även se svaren på blodprover och senare i vår röntgenundersökningar i journalen via nätet.

Nässjö vårdcentrum – många kompetenser samlade under ett tak

Välkommen till Nässjö vårdcentrum!  Jan Petersén, fastighetsförvaltare på regionfastigheter, konstaterar att en rad olika mottagningar inom specialistsjukvården nu finns samlade på samma område i Nässjö.

På nya Nässjö vårdcentrum finns en rad mottagningar inom specialistsjukvård, förskola och annan verksamhet. Närheten mellan hälso- och sjukvården och de kommunala verksamheterna ger möjlighet till samverkan och ett helhetsgrepp kring vård och omsorg.

Vilken framtid har de regionala järnvägarna?

Störningar och sänkta hastigheter är vardag för den svenska tågtrafiken. De regionala järnvägarna är särskilt utsatta. Om inget görs hotas de på sikt av nedläggning. Nu uppvaktar politiker från Region Jönköpings län och Västra Götalandsregionen riksdagsledamöter i frågan.

Maria Ekholm får vetenskapliga priset 2016 för forskning om bröstcancer

Maria Ekholm, överläkare vid onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, får Region Jönköpings läns vetenskapliga pris 2016 för sin studie om långtidsbehandling efter hormonberoende bröstcancer.

Maria Ekholm, överläkare vid onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, har i sin forskning visat den betydelse som läkemedlet Tamoxifen har vid behandling av hormonberoende bröstcancer. Ett arbete som gör henne till mottagare av Region Jönköpings läns vetenskapliga pris 2016.

Lördag 8 april 2017: AT-läkarna på Värnamo sjukhus blir nalledoktorer för en dag

1177-nallen Tryggve springer hand i hand med två glada barn i skolåldern

Lördag den 8 april 2017 klockan 10-13 kommer AT-läkarna på Värnamo sjukhus att på eget initiativ vara nalledoktorer. Barn, nallar och föräldrar hälsas välkomna!

4 april 2017: Lyssna på regionfullmäktiges möte

Idag tisdag 4 april 2017 sammanträder regionfullmäktige i Rosensalen i Jönköping.

Pressinbjudan 5 april 2017: Seminarium om könsstympning av flickor

Region Jönköpings län och Länsstyrelsen i Jönköpings län bjuder i samarbete med Strategigrupp barn och unga, Resursteam Heder samt Barndialogen in till en dag om könsstympning av flickor och kvinnor.

Årsredovisning 2016: Många glädjeämnen när året summeras

Tre glada, kvinnliga medarbetare på medicinkliniken

Högt förtroende för vården, Sverigeförhandling om höghastighetståg, goda insatser i asylmottagandet och beslut om stora investeringar i hälso- och sjukvården. Det är ett händelserikt år som tecknas i årsredovisningen för Region Jönköpings län 2016.

Kjell Ivarsson - ny sjukvårdsdirektör för Kirurgisk vård

Kjell Ivarsson har utsetts till ny sjukvårdsdirektör för verksamhetsområdet Kirurgisk vård.

God tillgång till vård i Jönköpings län

Invånarna i Jönköpings län är mycket nöjda med vården. Det visar den nationella undersökningen Hälso- och sjukvårdsbarometern, som publiceras idag. Vården i länet får överlag höga betyg av de 1000 personer som deltagit i undersökningen under 2016 och ligger i topp jämfört med övriga landet.

15 nya yrkeshögskoleutbildningar till Jönköpings län

Lärare i svart t-shirt visar verktyg för ung tjej i vit lurvig tröja

Yrkeshögskolemyndigheten har beviljat 15 yrkeshögskoleutbildningar till Jönköpings län. Det betyder att ytterligare 850, totalt 2700 personer, från och med hösten 2017 har möjligheten att utbildas inom yrken som är högt efterfrågade av näringslivet i vårt län.

Flimmercafé ger trygga och informerade patienter

Lars Hermansson i Vetlanda, drabbades av förmaksflimmer sommaren 2015, och uppskattar deltagandet i flimmercafé, där han passade på att servera kaffe till deltagarna.

Under fyra träffar på Höglandssjukhuset i Eksjö har patienter med förmaksflimmer och deras närstående fått mer kunskap om sjukdomen. Satsning på flimmercafé är ett exempel på sjukvårdens arbete med att få informerade, delaktiga och trygga patienter.

Bäst i klassen i forskning på jobbet

Flest anställda inom vården som forskar och mest satsade forskningskronor. Region Jönköpings län ligger i topp när Dagens Medicin inventerar hur regioner och landsting ger anställda möjligheten att forska på arbetstid. Av de regioner som inte har universitetssjukhus, ges vårdanställda i Region Jönköpings län störst utrymme att komma igång med forskning.

Forskarfredag bjöd på vetenskap med stor bredd

Julia och Johannes Sääf, 6 och 8 år gamla, tog på sig vita rockar när de klev in i Upptech:s experimentverkstad. Under ledning av pedagog Camilla Olander skulle de ta fram pH-värdet på en rad saker.

I Jönköpings län pågår forskning med stor bredd. Ett 40-tal forskare bjöd på ett smakprov under Forskarfredag 30 september 2016, där besökarna kunde komma och gå och välja från en mängd programpunkter under bland annat Science Café och Science After work.

Forskarfredag:Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb

Sara Mernelius, molekylärbiolog vid Medicinsk diagnostik, fanns på plats i högskolans lokaler och berättade om smittor och smittspårning för några av länets gymnasieelever.

Ungas berusningsarenor, depression, ryggsmärtor hos poliser och produktutveckling var några av alla de spännande ämnen som omkring 800 besökare fick veta mer om under Forskarfredag den 25 september 2015.