Pressmeddelanden lex Maria

Anmälan enligt lex Maria - rutiner följdes inte

Klinikens rutiner följdes inte när patient kom in med bröstsmärtor. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria - infektion efter förlossning

Två kvinnor som nyligen fött barn fick infektion i livmoderslemhinnan, orsakad av streptokocker grupp A. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria - fördröjd diagnos

Fördröjningar i flera steg försenade att rätt diagnos ställdes på patient med tarmvred. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria - missad synkontroll

Planerad synkontroll av femåring utfördes inte. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria - försenad diagnos

Vid undersökning i hemmet bedömdes att patienten kunde stanna kvar hemma. Vid undersökning dagen därpå konstaterades att patienten hade blodförgiftning. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Beslut i lex Maria-ärende - fördröjd utredning

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att brister i kontinuitet och uppföljning fördröjde utredning.

Beslut i lex Maria-ärende - fördröjd utredning

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att utredningen av cancersjukdom kan ha fördröjts.

Anmälan enligt lex Maria – fördröjd utredning

Brister i kontinuitet och uppföljning fördröjde utredning. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria - försämrat tillstånd uppmärksammades inte

Vårdpersonal uppmärksammade inte att tillståndet hos en patient, svårt sjuk efter stroke, blev sämre. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria - fördröjd utredning

Utredningen av cancersjukdom kan ha fördröjts. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.