Pressmeddelanden lex Maria

Beslut i lex Maria-ärende - problem efter galloperation

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om en patient som fick smärta och infektion efter en galloperation.

Beslut i lex Maria-ärende –missbedömning vid operation

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att en patient med blindtarmsinflammation fick opereras två gånger på grund av missbedömning vid första operationen.

Beslut i lex Maria-ärende – bristande kontroll av blodtrycket

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att en patient inom den psykiatriska sjukvården fick centralstimulerande läkemedel trots ett mycket högt blodtryck.

Beslut i lex Maria-ärende - barn avled efter förlossning

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att flera faktorer bidrog till fördröjd handläggning före och efter en förlossning.

Anmälan enligt lex Maria – uteblivna provsvar

Ett tekniskt fel i produktionssystemet medförde att provsvar inte skickades ut elektroniskt. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Beslut i lex Maria-ärende - nervskada efter operation

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att nervskada på grund av blödning efter operation av höftled uppmärksammades först efter fyra dagar.

Anmälan enligt lex Maria – avled efter magsmärtor

En äldre person avled några dagar efter att magsmärtor och kräkningar bedömts vara magsjuka. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria – missbedömning vid operation

En patient med blindtarmsinflammation fick opereras två gånger på grund av missbedömning vid första operationen. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria – missad varning för överkänslighet

Registrerad läkemedelsallergi uppmärksammades inte. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria - barn avled efter förlossning

Flera faktorer bidrog till fördröjd handläggning före och efter en förlossning. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.