Pressmeddelanden lex Maria

Beslut i lex Maria-ärende - skada på urinrör orsakade komplikationer

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att urinröret och en protes skadades när urinblåsan behövde tömmas med kateter.

Beslut i lex Maria-ärende - hjärnblödning förvärrades

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om hjärnblödning som förvärrades efter felaktig behandling.

Anmälan enligt lex Maria - felaktig användning av flaska för näringslösning

En flaska för näringslösning återanvändes på ett felaktigt sätt. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Beslut i lex Maria-ärende - försenad kallelse till utredning

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att kallelsen till barnkliniken för utredning av glutenintolerans försenades.

Beslut i lex Maria-ärende - för hög dos läkemedel

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att ett spädbarn av misstag fick för hög dos blodförtunnande läkemedel.

Anmälan enligt lex Maria - försenad kallelse till utredning

Tonåringen remitterades av sin vårdcentral för utredning av glutenintolerans på barnkliniken, men kallelsen försenades. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria - för hög dos läkemedel

Av misstag fick ett spädbarn för hög dos blodförtunnande läkemedel. Barnet fick inga skador av detta, men händelsen innebar en risk för allvarlig skada på grund av blödning. Därför anmäler Region Jönköpings län händelsen för prövning enligt lex Maria.​​

Anmälan enligt lex Maria - skada på urinrör orsakade komplikationer

Urinröret och en protes skadades när urinblåsan behövde tömmas med kateter. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria - misstolkat svar på hjärtundersökning

Svaret på en undersökning av hjärtat hos en patient med cancer misstolkades och behandling som borde avbrutits fortsatte. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Beslut i lex Maria-ärende - avled efter magsmärtor

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att en person avled några dagar efter att magsmärtor och kräkningar bedömts vara magsjuka.