Pressmeddelanden lex Maria

Anmälan enligt lex Maria - försenad kallelse till utredning

Tonåringen remitterades av sin vårdcentral för utredning av glutenintolerans på barnkliniken, men kallelsen försenades. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria - för hög dos läkemedel

Av misstag fick ett spädbarn för hög dos blodförtunnande läkemedel. Barnet fick inga skador av detta, men händelsen innebar en risk för allvarlig skada på grund av blödning. Därför anmäler Region Jönköpings län händelsen för prövning enligt lex Maria.​​

Anmälan enligt lex Maria - skada på urinrör orsakade komplikationer

Urinröret och en protes skadades när urinblåsan behövde tömmas med kateter. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria - misstolkat svar på hjärtundersökning

Svaret på en undersökning av hjärtat hos en patient med cancer misstolkades och behandling som borde avbrutits fortsatte. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Beslut i lex Maria-ärende - avled efter magsmärtor

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att en person avled några dagar efter att magsmärtor och kräkningar bedömts vara magsjuka.

Beslut i lex Maria-ärende - uteblivna provsvar

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att provsvar inte skickades ut elektroniskt.

Beslut i lex Maria-ärende - problem efter galloperation

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om en patient som fick smärta och infektion efter en galloperation.

Beslut i lex Maria-ärende –missbedömning vid operation

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att en patient med blindtarmsinflammation fick opereras två gånger på grund av missbedömning vid första operationen.

Beslut i lex Maria-ärende – bristande kontroll av blodtrycket

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att en patient inom den psykiatriska sjukvården fick centralstimulerande läkemedel trots ett mycket högt blodtryck.

Beslut i lex Maria-ärende - barn avled efter förlossning

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att flera faktorer bidrog till fördröjd handläggning före och efter en förlossning.