Arbetsmarknadskunskap testas på skolschemat i Jönköpings län

Vad har ni för yrkesdrömmar? Vad vill ni jobba med? Andreas Lepa, kommunikatör på Jobba i Västerås, träffar sjundeklassare på Hagabodaskolan i Habo och får igång en dialog kring yrkesdrömmar och vilka kompetenser som framtidens arbetsmarknad erbjuder.
Vad har ni för yrkesdrömmar? Vad vill ni jobba med? Andreas Lepa, kommunikatör på Jobba i Västerås, träffar sjundeklassare på Hagabodaskolan i Habo och får igång en dialog kring yrkesdrömmar och vilka kompetenser som framtidens arbetsmarknad behöver. Foto: Johan W Avby

Kompetensförsörjningen till arbetsmarknaden är en viktig fråga. Därför genomför Region Jönköpings län just nu en förstudie om satsning på arbetsmarknadskunskap i grundskolan. Elever i årskurs 7 och 9 får lära sig mer om vilka kompetenser som länets arbetsgivare behöver.

Några klasser på Hagabodaskolan i Habo har fått prova ett helt nytt ämne på schemat: Arbetsmarknadskunskap. Kommunikatörerna Andreas Lepa och Cecilia Kjellander från ”Jobba i Västerås", JIV, kom på besök för att ge eleverna mer kunskap om hur arbetsmarknaden ser ut och fungerar, både lokalt och regionalt.

– Det var positiva reaktioner. En väldigt bra dialog med eleverna, med bra grepp hur de tänker kring sin framtid, säger Andreas Lepa.

Inblick i arbetsmarknaden

Det handlar om att ge in inblick i arbetsmarknaden, om vilka utbildningsvägar som är ”gröna”, till bristyrken inom vård, pedagogik, IT och teknik, och samtidigt också prata om ”överskottsyrken”.

– Det är en utmaning att hitta en bättre matchning på arbetsmarknaden. Vi levererar inga svar. Vi ska istället inspirera för att starta en process i deras huvud. Vi vill också blicka framåt till hur arbetsmarknaden ser ut när de är färdigutbildade. När vi föreläser i årskurs 7 handlar det mycket om motivation, varför man läser olika ämnen, medan det i årskurs 9 är fokus på gymnasievalet och de olika utbildningsvägarna, säger Andreas Lepa.

Lektionerna är en del i en förstudie om Arbetsmarknadskunskap, som Region Jönköpings län tagit initiativet till och som genomförs i Habo, Gislaved, Tranås och Vetlanda.

Förstudie inför beslut

Genom skollektioner, träffar med lärare, rektorer och SYV-konsulenter, deltagande på föräldramöten och träffar med politiker och representanter för näringslivet, ska förstudien mynna ut i en rapport och sedan beslut om huruvida Jönköpings län ska satsa på konceptet ”Arbetsmarknadskunskap i skolan”.

Långsiktig kompetensförsörjning

– Vi hoppas på att införa det här konceptet i Jönköpings län. Därför har vi projektmedel för att bekosta en förstudie. Sedan handlar det om att länets kommuner och näringsliv ska hjälpas åt att finansiera konceptet, och hitta en ägare av det, säger Jelena Trupina, sakkunnig i näringslivsfrågor på Region Jönköpings län. Att vi går in redan i grundskolan beror på att vi ser detta långsiktigt utifrån den regionala utvecklingsstrategin. De utbildningsval som ungdomarna gör påverkar vår arbetsmarknad, vilket företagen och näringslivsbolagen förstår.

Läs mer:
Arbetsmarknadskunskap testas på skolschemat i Jönköpings län