Bäst i klassen i forskning på jobbet

Flest anställda inom vården som forskar och mest satsade forskningskronor. Region Jönköpings län ligger i topp när Dagens Medicin inventerar hur regioner och landsting ger anställda möjligheten att forska på arbetstid. Av de regioner som inte har universitetssjukhus, ges vårdanställda i Region Jönköpings län störst utrymme att komma igång med forskning.

– Det är viktigt att det finns utrymme för nyfikenhet att utforska de frågor som  dyker upp i vardagen utifrån verksamhetens behov, säger Boel Andersson Gäre, som är forskningschef inom Region Jönköpings län. Det ska vara lätt att komma igång med forskningen, och det handlar om att ha olika höga trappsteg för detta.

Omkring 30 miljoner kronor avsätts årligen för forskning som bedrivs av vårdpersonal, medel som kan sökas av alla anställda. Formerna kan variera – bland annat finns en modell med så kallade forskningsmånader för den som har ett mindre projekt eller behöver tid att undersöka förutsättningar till ett större forskningsprojekt. Omkring 150 personer forskar inom ramen för sin anställning, något som årligen leder till cirka 130 publicerade arbeten.

Flera olika forskningsområden

Bland de allra senaste projekten återfinns en doktorsavhandling om hälsa och munhälsa där Anna Lena Sundell, specialisttandläkare i barntandvård vid Odontologiska Institutionen i Jönköping, undersökt livskvalitet och stress bland 5- och 10-åriga barn med läpp-, käk-, och gomspalt.

Inom verksamhetsområdet Kirurgisk vård har Roland Boij, överläkare på kvinnokliniken, Länssjukhuset Ryhov, nyligen disputerat i sin forskning om preeklampsi (havandeskapsförgiftning). Nybliven doktor är även Elisabeth Norén, biomedicinsk analytiker på Medicinsk diagnostik.

Smart specialisering – vikten av mångfald i arbetskraften

Region Jönköpings län bedriver dessutom forskning inom regional utveckling, där Sofia Wixe är strateg inom samhällsplanering och näringsliv. Hennes avhandling ”Regional diversity and economic performance” handlar om betydelsen av mångfald för den ekonomiska utvecklingen hos företag och regioner.

– Den här avhandlingen är viktig för att den tar ett bredare perspektiv på mångfald än tidigare forskning som framförallt fokuserar på branschstrukturer, vilket också är det som lyfts fram i begreppet smart specialisering, säger Sofia Wixe. Min forskning visar på betydelsen av mångfald i arbetskraften för innovation och ekonomisk tillväxt, särskilt gällande utbildning och särskilt för våra landsbygder.

Läs mer i Dagens Medicin:

Skilda villkor för forskning i vården(Extern länk)

Texten publicerad 20 december 2016