Kinesiska tandläkare fortbildar sig i Jönköping och inleder forskningssamarbete

I de kinesiska tandläkarnas fortbildning i Jönköping ingår bland annat observation av operationer på käkkirurgiska kliniken. Käkkirurgen och klinikchefen Peter Nilsson förklarar steg för steg när han tillsammans med tandsköterska Anna Stanton utför operation av ett tandimplantat.
I de kinesiska tandläkarnas fortbildning i Jönköping ingår bland annat observation av operationer på käkkirurgiska kliniken. Käkkirurgen och klinikchefen Peter Nilsson förklarar steg för steg när han tillsammans med tandsköterska Anna Stanton utför operation av ett tandimplantat. Foto: Mikael Bergström

Provinsen Gansu i nordvästra Kina med 26 miljoner invånare vill utveckla sin tandvård. Därför har elva tandläkare besökt Folktandvården i Jönköpings län för två veckors fortbildning – ett utbyte som kan få stor betydelse för den svenska orala forskningen.

– Vi vill lära oss ny teknik och klinisk färdighet. Vi har en stor befolkning med många patienter. Samtidigt vet vi att Jönköping är outstanding i tandvård och i hur ni tar hand om befolkningens tandhälsa, säger Jeremy Jialanmi, programkoordinator för gruppen med kinesiska tandläkare verksamma inom olika orala områden.

För ett och ett halvt år sedan kontaktades tandvården i Jönköpings län, vilket ledde till en första kursomgång 2016 med 15 tandläkare från Kina.

– De hade sett att vi har ett stort kursutbud i klinisk tandvård. Vi skräddarsydde en inledande kurs till dem, utvärderade och justerade inför den omgång som nu har genomförts, med Odontologiska institutionen som värd, berättar Henrik Jansson, docent i oral hälsa vid Hälsohögskolan och övertandläkare vid avdelningen för parodontologi på Odontologiska institutionen.

Lära sig undvika antibiotika

Kursen innehåller olika aspekter på svensk sjukvård.

– De är till exempel förvånade över att vi inte använder antibiotika som rutin vid behandlingar. Vi klarar det tack vare en mycket god bashygien. Men med tanke på utvecklingen av resistenta bakterier måste de nu förändra sitt arbetssätt, säger Henrik Jansson.

Utbytet med tandvården i Gansu-provinsen är bara i början.

I november 2017 reser ett tiotal tandläkare från Jönköpings län till Gansu för att besöka tandvårdskliniker och föreläsa för kinesiska tandläkare. Tanken är att detta också ska bli inledningen på ett forskningssamarbete.

”Jätteintressant samarbete”

– Detta är ett jätteintressant samarbete. Ska vi utveckla vår kliniska forskning behöver vi stora patientunderlag. Kan man ha samarbete med tandvården i deras provinshuvudstad, Lanzhou, med 3,5 miljoner invånare, blir det ett helt annat underlag, säger Henrik Jansson.

Som en förberedelse finns redan två tandläkare från Kina på plats i Jönköping under två månader, och varvar tjänstgöring på Hälsohögskolan och Odontologiska institutionen.

– De skriver egna forskningsprogram, inför det forskningssamarbete vi ska starta. Vi har också tankar på att skicka en ST-tandläkare i käkkirurgi till Kina några månader för klinisk träning. Det ger ett helt annat panorama, säger Henrik Jansson.

Läs mer och se film:
Kinesiska tandläkare fortbildar sig i Jönköping och inleder forskningssamarbete