Klimatfrågan i centrum under Plusenergiforum 2017

Personer i samtal på Plusenergikonferens 2016
På Plusenergiforum 2017 är samtalen mellan deltagarna viktiga, säger Energikontor Norra Smålands chef Carlos Pettersson, här tillsammans, med deltagare under förra årets konferens. Foto: Johan W Avby, Region Jönköpings län

Onsdag 18 oktober 2017 arrangerar Energikontor Norra Småland den andra upplagan av Plusenergiforum. Fokus ligger på forskning, nyheter och goda exempel inom hållbarhetsfrågor, förnybar energi och energieffektivisering. Plusenergiforum är den enda konferensen i sitt slag i regionen och riktar sig till politiker och tjänstemän i offentlig sektor, branschfolk som berörs av frågorna och andra som vill veta mer.

– För att kunna ta bra beslut, krävs kunskap, och det är sådan kunskap vi vill förmedla på Plusenergiforum, säger verksamhetsledare Carlos Pettersson. Vi ser detta som ett komplement till Klimatveckan och Klimatkonferensen, där vi kan fördjupa oss i aktuella frågor.

Mötesplats och arena

Men konferensen är också en mötesplats, en arena för nätverkande och samtal mellan besökarna, vilket är minst lika viktigt som de olika föredragen. Det har visat sig på många andra konferenser att besökare ofta vill ha mycket tid till sådant.

– Vi håller till på Kulturhuset Spira i Jönköping och som Spira är byggt blir det också enklare för den typen av aktiviteter, med längre pauser mellan programpunkterna.

Parallella föredrag

Programmet utvecklas ständigt, och nya föredragshållare bokas på, men grunderna med fyra spår är klart – Hållbara transporter, Hållbart resande, Hållbart byggande och renovering samt Energieffektiva företag.

Föredragen sker parallellt på fyra olika arenor med det första passet gemensamt för alla.

Mikael Karlsson från Kungliga Tekniska Högskolan har via sin forskning visat att det är samhällsekonomiskt motiverat att snabbt vidta många olika klimatåtgärder, eftersom passivitet i klimatfrågan på sikt är dyrare.

Forskningschef Åsa Aretun, Mobilitet på VTI, kommer att prata om vad vi egentligen vet om människors benägenhet att ändra beteende när det gäller det dagliga resandet.

– Åsa delar med sig av fakta samt spräcker en och annan myt om fossilbilskramarna, säger Hanna Olovsson, projektledare för energikontorets nyaste projekt, Hela RESAN.

Mer information

Plusenergiforum arrangeras 18 oktober 2017 klockan 8.30–16.00 på Kulturhuset Spira i Jönköping.

 

Plusenergiforum

Fakta

Plusenergiforum är en regional arena för samtal, information och diskussion inom förnybar energi, energieffektivisering, hållbara transporter och hållbart byggande och renovering.

Namnet Plusenergiforum kommer delvis från länets strategi om att bli ett plusenergilän, med koppling till länets klimatstrategi.

Kontakt

Jonas Ekström
Kommunikatör
0727-21 05 29
jonas.ekstrom@rjl.se