Veckostyrning och läsplattor ger bättre vård i hemmet

Ulla Clausén bor på Ekbackagården i Nässjö och får besök av äldresjuksköterska Anna Björk från hemsjukvården i Nässjö. När det finns behov av läkarkonsultation kan hon koppla upp sin läsplatta till ett speciellt chatrum, så att distriktsläkaren Jòzsef Sonkàdy på Nässjö vårdcentral kan göra en bedömning.
Ulla Clausén bor på Ekbackagården i Nässjö och får besök av äldresjuksköterska Anna Björk från hemsjukvården i Nässjö. När det finns behov av läkarkonsultation kan hon koppla upp sin läsplatta till ett speciellt chatrum, så att distriktsläkaren Jòzsef Sonkàdy på Nässjö vårdcentral kan göra en bedömning. Foto: Johan W Avby
Ulla Clausén bor på Ekbackagården i Nässjö och får besök av äldresjuksköterska Anna Björk från hemsjukvården i Nässjö. När det finns behov av läkarkonsultation kan hon koppla upp sin läsplatta till ett speciellt chatrum, så att distriktsläkaren Jòzsef Sonkàdy på Nässjö vårdcentral kan göra en bedömning.Hur ser läget ut? Mats Petersson, socialchef, Magdalena Fritzon, avdelningschef för hemtjänst och hemsjukvård och Anneli Tellmo Jung, avdelningschef för särskilda boenden, vid socialförvaltningen Nässjö kommun lyssnar när Inger Ahlström, biträdande verksamhetschef för medicin- och geriatrikkliniken, Höglandssjukhuset, ger sin bild av dagsläget.

Varje torsdagsmorgon möts medarbetare på socialförvaltningen i Nässjö, Nässjö vårdcentral och Höglandssjukhuset i Eksjö, i videokonferens. Det är dags att gå igenom nuläget i det gemensamma ansvaret att ge kommuninvånarna en bra vård och omsorg.

– Vi får en bild av nuläget och skapar samtidigt en förståelse för varandras situation. Den frustration och de frågetecken vi haft när vi inte tidigare pratat med varandra är nu helt borta, säger Inger Ahlström, biträdande verksamhetschef på medicin- och geriatrikkliniken på Höglandssjukhuset. Detta är en otrolig styrka för kommun, primärvård och sjukhusklinikerna – och för den enskilda patienten. Så detta är framtidens arbetssätt för att öka kvalitet och samverkan.

Under videomötet diskuteras bland annat läget på kliniken, sommarplaneringen och planeringen för de patienter som är klara att skrivas ut – men inga enskilda patienter. De kontakterna sker enligt ordinarie rutiner.

Olika delar i vårdansvaret

De tre aktörerna, kommun, primärvård och sjukhusvård, har olika delar av ansvaret för att ge invånarna en bra vård och omsorg.

Det var här som Mats Petersson, chef för socialförvaltningen i Nässjö, såg ett behov av ökad samverkan. Idén tog han med sig från tjänsten som biträdande sjukvårdsdirektör på Länssjukhuset Ryhov, och införandet av intern samverkan –  så kallad daglig styrning.

– Vi behöver samverka bättre kring våra patienter. När vi jobbar personcentrerat och i microsystem måste ledningsnivån också samverka. Annars håller det inte ihop.  Veckostyrning sparar tid och främjar lärandet och förståelse för varandra, säger Mats Petersson.

Förståelsen ökar

Resultatet blir att kunskapen om varandra ökar, som sjukhusets behov av att få färdigbehandlade patienter utskrivna, och socialförvaltningens planering för boendeplatser och de fortsatta insatser som behövs.

Den ökade transparensen gör också att hemtagningen av patienter kan prioriteras om och enskilda knutar lösas upp.

– Vi har kunnat hjälpas åt att prioritera patienter som behöver komma hem, säger Magdalena Fritzon, avdelningschef för hemtjänst och hemsjukvård i Nässjö kommun.

Inom hemsjukvården pågår hela tiden en utveckling av arbetssättet.

Läsplatta vid hembesöket

– Vi kan idag göra mycket i hemsjukvården, utan att patienten behöver åka in till sjukhus. Tillsammans med Nässjö vårdcentral gör vi ett pilotförsök med virtuella vårdbesök, berättar Magdalena Fritzon.

Det innebär att äldresjuksköterskan Anna Björk och sjuksköterskan Janni Jaldemark i hemsjukvården tar med sig en läsplatta när de åker till det särskilda boenden Ekbackagården. En gång i veckan kommer distriktsläkaren Jòzsef Sonkàdy på Nässjö vårdcentral på rondbesök. Men finns det behov av läkarkontakt däremellan kan en virtuell konsultation vara ett alternativ om det är svårt att få besök av läkare.

– Detta underlättar otroligt mycket för att de äldre och sköra patienterna ska slippa åka in till vårdcentral eller sjukhus. Vi kan istället sköta dem hemma med lite stöttning, säger Anna Björk.

På det sättet har flera problem kunnat lösas utan att patienten har behövt åka till vårdcentral eller sjukhus.

”Skönt slippa ge sig iväg”

Ulla Clausén, bor på Ekbackagården och har haft kontakt med sin doktor Jòzsef Sonkàdy virtuellt.

– Det gick jättebra att få kontakt via plattan. Jag såg honom bra och han såg tydligen mig också.  Vi pratade om mina bekymmer med utslag. Det är väldigt skönt att slippa klä om, få hjälp med skjuts och ge sig iväg till sjukvården. Det är det bästa, säger hon.

Läs mer:

Veckostyrning ökar samverkan kring vårdinsatser

Hemsjukvården i Nässjö testar läsplattor för läkarmedverkan