Årets Flisakongress: Hur anpassar sig svensk ambulanssjukvård till samhällsförändringen?

Stefan Dalteg, Lenita Petersson (projektledare)och Frida Johansson, ambulanssjuksköterskor i Region Jönköpings län, ingår i projektgruppen för FLISA 2017, som arbetat intensivt för att skapa en kongress med stor bredd i de seminarier som de cirka 600 deltagarna kan välja mellan.
Stefan Dalteg, Lenita Petersson (projektledare)och Frida Johansson, ambulanssjuksköterskor i Region Jönköpings län, ingår i projektgruppen för FLISA 2017, som arbetat intensivt för att skapa en kongress med stor bredd i de seminarier som de cirka 600 deltagarna kan välja mellan. Foto: Mikael Bergström
Stefan Dalteg, Lenita Petersson (projektledare)och Frida Johansson, ambulanssjuksköterskor i Region Jönköpings län, ingår i projektgruppen för FLISA 2017, som arbetat intensivt för att skapa en kongress med stor bredd i de seminarier som de cirka 600 deltagarna kan välja mellan. När krockkudden löser ut i bilen skickas en signal till larmcentralen, med talförbindelse. Genom tekniken eCall räknar EU med att 2 500 liv kommer att räddas i Europa varje år tack vare snabbare utalarmering.

Hur ska svensk ambulanssjukvård anpassa sig till samhällsförändringen och den tekniska utvecklingen? Det var temat när cirka 600 ledningsansvariga för ambulanssjukvården i Sverige träffades på Elmia i Jönköping 19-21 september 2017 för årets FLISA-kongress.

Hur barn reagerar vid en akut händelse och hur barnet tas omhand efteråt, var ett av ämnena under FLISA-konferensen.

– Vi pratar mycket om vad som händer med barn som anhöriga. Vi är dåliga i akutsjukvården på att bemöta barnen när vi gör insatser. Här har vi ett nytänkande i Jönköpings län sedan några år, säger Lenita Petersson, ambulanssjuksköterska i Vetlanda och med i projektgruppen för FLISA.  Om en familjemedlem hastigt avlider, fångar vi upp familjens vårdcentral och informerar den. Inom 72 timmar ska sedan vårdcentralen kontakta familjen för att se behovet av insatser, kontakt med skolhälsovård och liknande.

Ger barn stöd vid dödsfall i familjen

Genom den här kontakten kan barnet få stöd i det trauma som blir när en familjemedlem hastigt avlider.

– Vi jobbar väldigt aktivt i länet för att motverka att det uppstår problem för barnen senare, säger Lenita Petersson.

Förändringarna i det svenska samhället fortsätter och ställer nya krav på ambulanssjukvården. Samtidigt sker en teknisk utveckling av ambulanssjukvården med mer och mer högspecialiserad vård och nya behandlingsmetoder. Dessutom ökar antalet ambulansuppdrag.

”Allt fler uppdrag”

– Kraven på oss ökar hela tiden. Vi får fler och fler uppdrag och allt fler vårdcentralsärenden. Människor ringer idag ambulans för till exempel öroninflammation, halsfluss eller efter att ha tappat något på stortån. Samtidigt har vi idag ungefär samma antal ambulanser och bemanning som för 30 år sedan, säger Lenita Petersson.

Ambulanspersonalen upplever också en tuffare arbetsmiljö. ”Pågående dödligt våld” var ett föreläsningsämne under konferensen. Ambulanslarm till pågående skottlossning förekommer ibland i Sverige, något som kräver ökat samarbete mellan ambulanstjänsten och polisen.

Säkerheten viktigt i arbetsmiljön

– Vi kan inte bortse från hot och våld i dag. För våra medarbetare är det a och o med en säker arbetsmiljö. ”Är platsen säker” är den första frågan idag på en skadeplats, först därefter får man fundera på patienten. Det är väldigt enkelt, för annars riskerar vi vårt kärnuppdrag, säger Håkan Klementsson, ambulansöverläkare i Blekinge och ordförande för FLISA.

Under konferensens tre dagar fick ambulansföreträdare från hela Sverige diskutera en rad frågor om bland annat driftformer för larmcentraler, risker och krav på körkompentensen av utryckningsfordon, SMS-livräddning och vad kommunikationssystemet Rakel innebär för akutsjukvården. Den kommande tjänsten emergency call, där bilen automatiskt skickar signal till larmcentral efter en olycka, presenterades.

Förmedla trygghet och medmänsklighet

– Det är variationen i vårt yrke som är det roliga, att vi får träffa så många olika sorters människor, säger Stefan Dalteg, ambulanssjuksköterska i Nässjö och medlem i projektgruppen.

Lenita Petersson trycker också på känslan av att få göra en insats.

– Tjusningen är att få hjälpa människor att lösa deras problem vid sjukdom eller skada, oavsett det handlar om egenvård hemma, eller att hjälpa dem till vårdcentral eller akutmottagning. Vi förmedlar trygghet, smärtlindring, medmänsklighet och tröst. Det är roligt, säger hon.

MIKAEL BERGSTRÖM

Läs mer:
Bilen larmar själv vid olycka

Fotnot:
Flisa, Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård, har som främsta syfte att med gemensamma kompetenser utveckla svensk ambulanssjukvård. Varje år arrangerar föreningen kongresser, vårmöten och temadagar med ett stort antal deltagare från branschen för att tillsammans utvecklas och föras närmare varandra.