”EU är den fjärde nivån i inrikespolitiken”

Sofia Wixe, Tommy Eriksson och Sophia El Masry är några av medarbetarna på regional utveckling, Region Jönköpings län, som arbetar med att utveckla Jönköpings län utifrån de möjligheter som medlemskapet i EU ger.
Sofia Wixe, Tommy Eriksson och Sophia El Masry är några av medarbetarna på regional utveckling, Region Jönköpings län, som arbetar med att utveckla Jönköpings län utifrån de möjligheter som medlemskapet i EU ger. Foto: Mikael Bergström
Sofia Wixe, Tommy Eriksson och Sophia El Masry är några av medarbetarna på regional utveckling, Region Jönköpings län, som arbetar med att utveckla Jönköpings län utifrån de möjligheter som medlemskapet i EU ger.Ulrika Geeraedts, tidigare regional utvecklingsdirektör och Malin Olsson, regionråd i Region Jönköpings län, skrev tillsammans med Francisca Herodes från Business Sweden under det treåriga samarbetsavtal som ska leda till fler utländska investeringar i Jönköpings län.Niclas Palmgren (M), ordförande i kommunfullmäktige, Gislaveds kommun, Sotiris Delis (M), Jönköping, ledamot i riksdagens utrikesutskott, Anna Hedh, (S), Öland, EU-parlamentariker och Kent Johansson (C), Öland, tidigare ledamot av Europaparlamentet, diskuterade EU:s framtid under Europaforum på Elmia i Jönköping. Region Jönköpings län och Region Halland arrangerar årligen model EU, där gymnasieelever tävlar i EU-kunskap och får ikläda sig olika grupptillhörighet och argumentera i olika frågor.

Ungefär 60 procent av de beslut som tas i kommunfullmäktige eller regionfullmäktige är påverkade av EU-regler. Region Jönköpings län arbetar på en rad områden för att utvecklingen i Jönköpings län ska dra nytta av de möjligheter som medlemskapet i EU ger.

– EU påverkar vårt vardagsliv, även om vi inte tänker på det. Europaforum, som vi arrangerade, konstaterade att EU är den fjärde nivån i inrikespolitiken, säger Sofia Wixe, internationell samordnare på Region Jönköpings län”.

Hon och hennes kollegor på regional utveckling arbetar i olika kanaler för att tillvarata Jönköpings läns intressen i EU-samarbetet. Det handlar bland annat om att locka hit utländska investeringar och skapa mer sysselsättning till länet, men också att öka kunskapen och delaktigheten i den demokratiska processen.

Europaforum en viktig satsning

Det Europaforum som Region Jönköpings län för första gången arrangerade våren 2017, med sakkunniga och politiker från alla län i Småland, Blekinge och Halland, var därför en viktig strategisk satsning för att fördjupa sig i samverkan, delaktighet, sammanhållningspolitik och andra aktuella EU-frågor. Tanken är att forumet ska återkomma årligen.

Småland, Blekinge och Halland driver också tillsammans ett kontor i Bryssel, som fungerar som ett nav för både sakkunniga tjänstemän och politiker som behöver få information eller kontakter inom EU.

Syftet är att alla ska vara delaktiga i det internationella arbetet, och Brysselkontoret kan hjälpa till med att hitta samarbetspartners för projekt eller projektansökningar.

Brysselkontoret tar uppdrag

– De arbetar på uppdrag av oss. Men de är också väldigt proaktiva i att samla in information till oss eller delta i arrangemang som vi har, och de tar gärna emot besök. Eftersom de är på plats kan de även fånga upp det aktuella ”snacket”, säger Sofia Wixe.

Tommy Eriksson, projektledare på Region Jönköpings län för ”Utländska direktinvesteringar i Jönköpings län”, tog hjälp av Brysselkontoret för att hitta samarbetspartners, bland annat inom besöksnäringar.

Starkt handelsutbyte med EU

– Det gjorde de jättebra. I mitt projekt är alla företag välkomna, men tröskeln är förstås lägre om det är företag från ett annat EU-land. Vårt handelsutbyte med länderna i EU är starkt. Med Brexit måste vi vara proaktiva och vara ett alternativ för de företag som väljer att lämna Storbritannien, något som redan sker. Samtidigt måste vi ha kvar en bra relation med britterna, menar Tommy Eriksson.

Arbetet att hitta utländska investeringar sker via flera kanaler, bland annat genom samarbetsavtal med Business Sweden och Elmia i Jönköping.

– Men också genom andra nätverk. Vi ska också bli mer proaktiva i att identifiera tänkbara partners och kontakta dem på olika sätt, säger han.

AER tillvaratar regionernas intressen

Region Jönköpings län är sedan många år medlem i AER, Assembly for European Regions, den största lobbyorganisationen för att tillvarata regionernas intressen i EU:s processer och beslut. Här finns också flera regionpolitiker i olika roller i AER:s kommittéer.

Just nu är det EU:s sammanhållningspolitik som är aktuell, det verktyg som syftar till att minska regionala skillnader och ojämlikheter inom EU, och som står för en tredjedel av budgeten.  

– Vi vet inte vad som kommer att hända med budgeten för bland annat Europeiska regionalfonden och socialfonden efter 2020, när Storbritannien går ur och budgeten måste skäras ner, säger Sofia Wixe. Därför har vi i AER antagit ett tvåsidigt dokument till EU-kommissionen om AER:s hållning att vi vill ha fonderna kvar, eftersom de är viktiga för den regionala politiken.

Stark roll i AER

Många svenska regioner är idag representerade i AER.

– Vi i Sverige har redan en stark roll i AER, som kommer att öka ytterligare i och med att vi fått en svensk president för hela AER, Magnus Berntsson från Västra Götalands län, säger Sofia Wixe.

AER arrangerar bland annat Summer Academy för ungdomspolitiker, och olika träffar för att regionerna ska lära sig av varandra, exempelvis om insatser för ungdomar med psykisk ohälsa. 

Att EU-parlamentet en gång hade synpunkter på bland annat krokiga gurkor och knöliga morötter har etsat sig fast i medvetandet. Men att slopade roamingavgifter för mobiltelefoni från 15 juni grundar sig i ett beslut i EU-parlamentet är inte lika känt.

– Det handlar i grunden om de fyra fria rörligheterna för medborgare, tjänster, varor och kapital, säger Sophia El Masry, EU-informatör och ansvarig för Europa Direkt i Jönköpings län.

Europa Direkt sprider kunskap

Här är invånarna i Jönköpings län målgruppen för att sprida kunskap och öka engagemanget och delaktigheten i EU:s processer.

Till Europa Direkt kan man vända sig med alla tänkbara frågor om EU, allt ifrån regler för att transportera djur till vad som gäller för den som vill studera eller arbeta i ett annat EU-land.

– Vi är ett informations- och kommunikationsnätverk med 500 kontor i Europa, som ska informera om EU. Jag brukar säga att vi har två riksdagar, den svenska, och så EU-parlamentet, vilket inte alla tänker på, tar Sophia El Masry som exempel.

Ett sätt att öka kunskapen är Model EU, som hon tillsammans med Region Halland arrangerar årligen där gymnasieelever tävlar i kunskap om EU. Ett annat sätt är de otaliga föreläsningar hon håller i skolor över hela Jönköpings län om hur EU:s organisation fungerar, vilka rättigheter EU-medborgarna har och hur besluten i EU-parlamentet påverkar oss i vardagen.

Riktade satsningar till yrkesgrupper

Under året görs också riktade insatser till olika yrkesgrupper som lärare, journalister och tjänstemän som identifierats som viktiga för att öka kunskapen om EU:s arbete.

– Som exempel har vi gjort en satsning på utbildning av gymnasielärare i Gislaved. Om lärarna har bra kunskap om EU ger det positiva effekter för ungdomar, säger Sophia El Masry.

Men allmänheten är kanske den allra svåraste gruppen att nå. Här har föreläsningar under temat ”demokratisoppa” blivit en framgång.

Kunskap och mat lyckad kombination

– Det har visat sig lyckat att kombinera kunskap och mat, och detta är en idé som andra Europa Direkt-kontor nu kopierat.

För med ökad kunskap kan invånare och företagare i Jönköpings län utveckla sina kontakter inom många områden med andra länder i EU.

– Vi pratar väldigt mycket idag om samverkan över gränserna och med vilka och hur vi ska umgås inom EU, säger Sofia Wixe.

MIKAEL BERGSTRÖM