Gregers forskning ger ny kunskap vid undersökning av gallvägar och bukspottkörtel

Kirurg Greger Olsson på Höglandssjukhuset gör en ERCP-undersökning. Nu visar han i sin forskning hur det med ganska enkla medel går att minska risken för komplikationer i samband med undersökningen.
Kirurg Greger Olsson på Höglandssjukhuset gör en ERCP-undersökning. Nu visar han i sin forskning hur det med ganska enkla medel går att minska risken för komplikationer i samband med undersökningen. Foto: Johan W Avby
Kirurg Greger Olsson på Höglandssjukhuset gör en ERCP-undersökning. Nu visar han i sin forskning hur det med ganska enkla medel går att minska risken för komplikationer i samband med undersökningen. Kirurg Greger Olsson ”spikar” sin avhandling som visar hur det med relativt enkla medel går att minska risken för komplikationer i samband med undersökning av gallvägar och bukspottkörtel.

Med relativt enkla medel går det att minska risken för komplikationer vid endoskopisk undersökning av gallvägar och bukspottkörtel. Det visar den forskning som kirurg Greger Olsson på Höglandssjukhuset i Eksjö presenterade på sin disputation 15 september 2017.

– Det är jätteroligt att ha kunnat koppla ihop sitt vanliga jobb med klinisk forskning. Det är också roligt att ha blivit en del i det nätverk som Huddinge sjukhus har för ERCP i Sverige. Där finns de mest drivna på ERCP i Sverige och det är jätteviktigt att kunna ha kontakt med dem, säger Greger Olsson.

I Region Jönköpings län genomförs cirka 400 ERCP-undersökningar per år, fördelade på de tre sjukhusen. En böjlig slang (endoskop) förs genom munnen ner för att undersöka gallgångar eller bukspottkörtel.

Stenar och tumörer

– De vanligaste orsakerna till undersökning är stenar i gallgången, samt tumörer i bukspottkörteln, alltså pankreascancer, men även gallgångscancer förekommer. Man kan också sätta in rör eller dra ut stenar. Men behövs det operation är det fortfarande öppen kirurgi.

Den elva millimeter tunna slangen är försedd med ljus, kamera, spol- och sugfunktion, samt en arbetskanal där vävnadsdelar kan tas bort, eller gallstenar plockas ut. Patienten är sövd under undersökningen, som tar en till tre timmar.

Fem procent inflammationer

– Men i ungefär femton procent av fallen leder ERCP-undersökningen till komplikationer, i fyra procent av fallen till inflammation i bukspottkörteln. Därför har min forskning handlat om åtgärder för att förebygga komplikationer, säger Greger Olsson.

Hans fyra vetenskapliga studier under fem år visar att en rad åtgärder kan minska riskerna.

–  En så enkel sak som ett stolpiller Voltaren innan undersökningen, minskar risken för bukspottkörtelinflammation. Det har vi nu infört.

Förebyggande behandling med antibiotika har länge varit en omdiskuterad nytta.

Antibiotika bara när det gör nytta

– Vi slutade med det för kanske 15 år sedan. Studien visar nu att antibiotika bara sänker risken för infektion med 2,5 procent, för lite för att behandla alla med antibiotika och de risker det har. I stället har vi blivit bättre på att identifiera vilka patienter som har nytta av antibiotika, vilket är patienter med gulsot som man inte lyckas häva.

Desto effektivare är det att sätta in en pankreas-stent, alltså en liten tub som sätts in i bukspottkörteln efter operation.

– Det minskar risken för inflammation väsentligt i samband med undersökningen, säger Greger Olsson.

Metall bättre än plast

Plast eller metall har varit en annan frågeställning för den stent som används för behandling av gulsot i samband med operation av bukspottkörtelcancer.

– Det har funnits en uppfattning att metall kan skapa inflammation. Men studien visar att metallstent är överlägsen såväl inför, under som efter operation. När stenten sätts in vet man inte alltid om det kommer att bli operation eller inte. En plaststent håller 3-4 månader, en i metall upp till ett år. Det innebär att den som är i livets slutskede slipper byta stent om det sätts in metall från början, förklarar Greger Olsson.

Kvalitetsregistret är grunden

För sin forskning har han använt data ur Gallriks, svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi. Registret skapades i Jönköping, men har idag Gastrocenter i Huddinge som registerhållare, och innehåller 60 000 galloperationer och nästan 40 000 ERCP.

– Jag har använt en del av dessa, i vissa fall siffror ända sedan Gallriks startade 2005, så det är ett enormt material.

Resultaten av forsningen bekräftar till många delar de riktlinjer för behandling som redan finns, men kan också leda till att metallstent nu blir mer vanligt än plaststent i behandlingen.

Efter fem års forskning har nu Greger Olsson återvänt till den kliniska vardagen igen.

– Futurum är en fantastisk resurs som jag haft stort stöd från. Jag har till exempel haft en doktorandtjänst den sista tiden för att kunna vara frikopplad och skriva mitt arbete. Så nu är det skönt att den här perioden är över.

MIKAEL BERGSTRÖM

Fotnot:
ERCP står för endoscopic retrograd cholangio-pancrearticography