Tranåsfestival utvecklar intresset för litteratur

Det skrivna ordet kan ha många former. Till exempel som manifest skrivna på en trottoar i Tranås. Inês Lampreia, författare från Portugal, och hennes kollegor i ”Words on the Street” formulerar sina tankar som flanörer sedan kan ta del av.
Det skrivna ordet kan ha många former. Till exempel som manifest skrivna på en trottoar i Tranås. Inês Lampreia, författare från Portugal, och hennes kollegor i ”Words on the Street” formulerar sina tankar som flanörer sedan kan ta del av. Foto: Johan W Avby
Det skrivna ordet kan ha många former. Till exempel som manifest skrivna på en trottoar i Tranås. Inês Lampreia, författare från Portugal, och hennes kollegor i ”Words on the Street” formulerar sina tankar som flanörer sedan kan ta del av.Words on the Street, ett sätt för det skrivna ordet att nå en bredare publik. I Tranås fylldes trottoaren med olika budskap.Kreativt skrivande. Författarna Inês Lampreia från Portugal och Mel Perry från Wales arbetade tillsammans med gymnasieeleven Ullias Berglund med texter som skulle skrivas med krita på trottoaren.Det har varit väldigt lärorikt och kul att träffas och skriva och prata om skrivandet, säger Ullias Berglund, gymnasieelev i Tranås som är en av deltagarna i Young Writers Lab. Författarna Mel Perry från Wales och Inês Lampreia från Portugal ( i bakgrunden) har lett Ullias och de andra i gruppen via Skype. På At the Fringe i Tranås träffades de och arbetade ihop.Hur kan unga inspireras att skriva skönlitteratur? Författarna Mel Perry från Wales och Inês Lampreia från Portugal höll seminarium om Young Writers Lab, där gymnasieelever från Tranås deltagit.Deltagarna i den åtta dagar långa ord- och kulturfesten i Tranås har ett 70-tal olika evenemang att välja mellan.Peter Nyberg, är utvecklare av litteratur som konstform i Region Jönköpings län, och ska bland annat arbeta med att höja ungdomars intresse för skönlitteratur.Tranås har sin historia av författare som besökt eller bott i staden. Under stadsvandringar berättar bibliotikarie Magnus Grehn om alla kända och mer okända namn, där Fritjof Nilsson Piraten är den mest namnkunniga röda tråd i alla de stopp som görs i centrum.Colm Ó Ciárnain, projektutvecklare på Kultivera, konstaterar att författarresidenset i Tranås har lett till den stora festivalen At the Fringe, som i sin tur skapat satsningen på att få unga att skriva skönlitteratur.

Under åtta dagar i juli genomförs en internationell ord- och kulturfest i Tranås, At the Fringe, med bland annat poesi, skönlitteratur, dans, filmfestival och historiska stadsvandringar. Ett 70-tal olika evenemang genomförs för att lyfta fram litteraturen som konstform.

Elever på Holavedsgymnasiet i Tranås har det senaste året fått möjlighet att utveckla sin förmåga att skriva genom professionell hjälp i ett nätverk av författare, kallat Young Writers Lab.

– Det har varit väldigt lärorikt och kul att träffas och skriva och prata om skrivandet, säger Ullias Berglund, som har ett år kvar på programmet samhäll/media.

Tillsammans med en annan jämnårig från Sverige och två från Wales har han bildat en grupp som arbetat med skrivuppgifter.

– Vi har fått olika uppgifter att skriva och har sedan jobbat med dem och redovisat för varandra. Som experiment har vi sedan prövat att sätta ihop texterna, berättar han.

Träffats via Skype

All kontakt i gruppen har skett via Skype, även med de två ledarna, författarna Inês Lampreia från Portugal och Mel Perry från Wales.

– Det har framför allt varit roligt att skriva på engelska. Jag skriver mycket estradpoesi, och tycker också om de skrivuppgifter vi får i ämnet journalistik, säger Ullias.

Under ett år har Young Writers Lab utvecklat sin arbetsmetod i syfte att stimulera unga att skriva.

”Ett sätt att förstå världen”

– Att skriva är att ha ett verktyg för att förstå världen på ett kritiskt sätt. Kreativt skrivande är ett sätt att kommunicera meningsfullt med världen. Lärarna var angelägna om att utveckla elevernas skrivande, säger Inês Lampreia och Mel Perry.

Projektet Young Writers Lab har beviljats ett anslag på 500 000 kronor under två år från Statens Kulturråd, i syfte att utveckla verksamheten med fler elevgrupper och författare.

Det är en satsning som gläder Peter Nyberg. Han är nytillträdd utvecklare litteratur som konstform, vid kultur och utveckling, Region Jönköpings län, och även medarrangör till At the Fringe, där Region Jönköpings län är en av finansiärerna.

”Unga har intresse att skriva”

– Jag tror att unga människor har stort intresse för att skriva, åtminstone upp till högstadiet. Sedan beror det mycket på deras lärare, säger han.

I hans roll som utvecklare litteratur som konstform, är ungas intresse för litteratur en viktig del.

– Min uppgift är att inspirera människor att skriva skönlitteratur, som ska jämställas med andra konstformer. Jag ska bland annat arbeta för att unga författare, 13-19 år, får chansen att utvecklas. Den enda arena där de får lära sig skriva idag är skolan, men där kan det vara ganska fyrkantigt, med mycket recensioner. De behöver också utveckla det skönlitterära skrivandet, säger Peter Nyberg.

Skapa nätverk

Ett annat arbetsområde för honom blir att försöka få namnkunniga författare att stanna kvar i Jönköpings län, eller återvända. Det sammanfaller i sin tur med ytterligare ett arbetsområde, att skapa engagemang och nätverk.

Nätverk är just vad Kultiveras litteraturcentrum i Tranås har byggt upp under några år. Det började med ett så kallat författarresidens i Tranås, vilket innebar att en grupp författare från olika länder samlades under tre veckor.

– Här arbetar de med dialoger, översätter varandras arbeten och deltar som föreläsare i festivalen. Vi har de här åren haft deltagande av författare, från de som skriver skönlitteratur, till de som arbetar med podcast, säger Colm Ó Ciárnain, projektutvecklare på Kultivera.

Ville arbeta utåtriktat

De deltagande författarna ville själva göra aktiviteter som vände sig ut mot samhället, och därmed var idén om en festival född, ”At the Fringe” (på marginalen) som sedan vuxit år för år.

– Vi har ett författarresidens, som skapat en festival som lett till ett regionalt projekt, Young Writers Lab. Detta sätter Tranås på kartan. Vi har mycket utbyte med konstnärer och författare i Istanbul, ett av de heta kulturcentrum i Europa. Vi jobbar också mycket med samtidskonst inom projektet ”Nya Småland” i Minnesota, säger Colm Ó Ciárnain.

Workshop om Haiku

Under At the Fringe genomförs en rad olika programpunkter. Den som till exempel ville lära sig mer om den japanska diktformen Haiku kunde slå sig ner på ett café i Tranås för en workshop med en expert.

– Jag skriver på svenska och engelska och har gett ut två diktsamlingar, berättar Anna Maris, journalist och programutvecklare på P4 Kristianstad.

Det är snart tio år sedan hon började skriva Haiku, sedan hon kommit över en bok om japansk lyrik. Haiku är ursprungligen tre rader med 5-7-5 stavelser, men numera används också andra former.

”Ska läsas i ett andetag”

– Den moderna formen av Haiku lockade mig. Det är ett sätt att få ett andligt liv i vardagen. En västerländsk Haiku ska kunna läsas i ett andetag. Det viktiga är att det är två delar, som ger en form av kontrast. Haiku ska beskriva ett enkelt skeende, men också ha en djupare mening. Jag känner starkt för formen. Den är häftig och modern och går att twittra om man vill.  Det talas om att digitaliseringen innebär en utarmning av kulturen. Men för mig är digitaliseringen en total förutsättning för att bli läst. Jag har läsare i en rad länder, vilket är häftigt, säger Anna Maris.

Skriva på gatan

Ett annat sätt att sprida det skrivna ordet visade Inês Lampreia och Mel Perry i workshopen ”Words on the Street”.

– Vi kan skriva ord på papper, men vi kan bredda vår publik genom att hitta andra former. Människor förmedlar budskap på olika sätt; genom tatueringar, graffitti eller lappar. Vi skriver våra budskap på svenska, engelska och portugisiska med krita på trottoaren så att alla som är ute och promenerar i Tranås kan se tankarna från deltagarna i denna workshop, förklarar Mel Perry.

Tranås centrum för författare

Tranås har tack vare Kultivera blivit ett modernt centrum för författare från olika delar av världen. Men staden har också en historia som innehåller både författare och andra konstutövare.

Det berättar bibliotekarie Magnus Grehn om i de stadsvandringar han genomför under festivalen. Det största namnet är Fritjof Nilsson Piraten, som drev advokatfirma i Tranås 1921 till 1931.

– Piraten går som en röd tråd i stadsvandringen. Men jag berättar också om Herman Norrman och andra författare och konstnärer, samt Tranås historia. Vi har till exempel artisten och poeten Harriet Löwenhjelm som vårdades på Romanäs sanatorium och avled 1918. Dessutom Astrid Lindgren som en ”fotnot”, eftersom hon en period bodde på pensionat Ekliden, berättar Magnus Grehn.

MIKAEL BERGSTRÖM