Höglandssjukhuset Eksjö och Nässjö vårdcentrum

Höglandssjukhuset i Eksjö är ett modernt akutsjukhus och ett av de största länsdelssjukhusen i Sverige. Vi ser medarbetarens kompetens som en nyckel till vår framgång och invånarnas hälsa.

KONTAKT

Kontaktuppgifter till vården och e-tjänster finns enbart på webbplatsen 1177 Vårdguiden.