Om Höglandssjukhuset och vårdcentrum

Höglandssjukhuset i Eksjö är ett modernt akutsjukhus och ett av de största länsdelssjukhusen i Sverige. Här bedrivs planerad och akut specialistvård dygnet runt, alla årets dagar. Vi ser medarbetarens kompetens som en nyckel till vår framgång och invånarnas hälsa.

Höglandssjukhuset ska vara ditt självklara val, där vi kan ge dig god vård nära dig.

På Höglandet i Jönköpings län möts du av ett välkomnande, vänligt, tillgängligt sjukhus med vård av högsta medicinska kvalitet.

Vi tar tillvara dina tankar och synpunkter för att förbättra vården. Vi vill att du har ett Bra Liv i en attraktiv region samtidigt som vi vill ge dig den vård du behöver när du behöver den.

Vi är stolta över 

Hälsofrämjande sjukhus

Forskning

Utmärkelser

Regionen bygger framtidens sjukhus