Aktiviteter på Länssjukhuset Ryhov

Länssjukhuset Ryhov
I aktivitetskalendern kan du läsa om våra olika aktiviteter. Det anordnas bland annat slöjdcafékvällar. Foto: Johan W Avby

Vad händer på Länssjukhuset Ryhov? Här presenteras händelser under året, öppna föreläsningar, evenemang eller annat som vi uppmärksammar för våra besökare och länsbor.