Jobb och framtid på Länssjukhuset Ryhov

kvinna ler in i kameran
Möjligheternas arbetsplats Foto: Johan W Avby
kvinna ler in i kameranAmbulanspersonalPersonal i receptionBusschaufförVårdpersonalKock i närbild

Länssjukhuset Ryhov är en stor arbetsplats med cirka 3 300 anställda. Här finns en rad olika yrkeskategorier med allt från sjukvårdspersonal, arbetsterapeuter till controller och HR-konsulter.

Möjligheternas arbetsplats

Länssjukhuset Ryhov är en spännande arbetsplats som erbjuder många möjligheter. Faktum är att många av de roligaste, mest intressanta och meningsfulla jobben på arbetsmarknaden finns i välfärdssektorn. För vad kan vara mer meningsfullt än att bidra till människors välbefinnande?

Våra yrkesgrupper

Våra största yrkesgrupper är sjuksköterskor, undersköterskor, läkare,  vårdadministratörer och skötare. Exempel på andra yrkesgrupper inom vården är audionomer, arbetsterapeuter, barnmorskor, dietister, kuratorer, logopeder, psykologer och sjukgymnaster. Förutom vårdpersonal arbetar även ingenjörer, speditörer, vaktmästare, sjukhusvakter, servicepersonal med flera inom sjukvårdsområdet. Controller, HR-konsulter, assistenter och kanslister ger administrativt stöd till verksamheterna.

En trivsam arbetsplats

Region Jönköpings län har landets lägsta sjukfrånvaro och en låg personalomsättning, vilket vittnar om att medarbetarna trivs och att vi har en god arbetsmiljö

Jobba i Region Jönköpings län

Att vara medarbetare

Att vara chef

Forska i regionen

Karriär och kompetensutveckling

Yrken i regionen

Vi utbildar framtidens medarbetare

AT på Länssjukhuset Ryhov

ST på Länssjukhuset Ryhov

Sommarjobba inom sjukhusen

Utbildning och praktik

Futurum

Futurum - akademin för hälsa och vård

Futurum är en enhet som ansvarar för forskning, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och för Regionens olika bibliotek. 
Futurum - akademin för hälsa och vård, Region Plus