Kliniker och verksamheter på Länssjukhuset Ryhov

Glad medarbetare
Foto: Johan W Avby

På Länssjukhuset Ryhov finns ett 20-tal kliniker och enheter.

KONTAKT

Kontaktuppgifter till vården och e-tjänster finns enbart på webbplatsen 1177 Vårdguiden.

Här länkas alla mottagningar, avdelningar och enheter till kontaktinformation och öppettider på 1177 Vårdguiden. Där kan du även söka på sjukdomar, behandlingar och söka andra vårdenheter.

Mottagningar och enheter på Länssjukhuset Ryhov

A B C D F G H I K L M N O P R S T U V Ö  

A

Abortinformationen kvinnokliniken, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

AK-mottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Akutmottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Akutmottagningen barn- och ungdomsmedicin, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Akutvårdsavdelningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Allergimottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Amningsmottagningen kvinnokliniken, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Anorexienheten, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Arbetsterapienheten ortopedi, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Audionommottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Auroramottagningen kvinnokliniken, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

B

BB hemvård kvinnokliniken, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

BB vårdenhet kvinnokliniken, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Barn- och ungdomshabiliteringen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Barn- och ungdomsmedicinska vårdenheten, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Barn- och ungdomspsykiatriska avdelningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Behandlingsenheten hud, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Behandlingsenheten lungmedicin, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Beroendemottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Blodcentralen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

BoP-teamet, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Bröstmottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk) 

C

Cytostatikamottagningen kvinnokliniken, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

D

Dagkirurgienheten, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Dagsjukvården barn- och ungdomsmedicin, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Dagsjukvården endokrinologi och njurmedicin, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Dagsjukvården lungmedicin, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Dagsjukvården neurologi, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Diabetes- och endokrinmottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Dialysenheten, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

F

Förlossningsavdelningen kvinnokliniken, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

G

Geriatriska akutvårdsavdelningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Geriatriska mottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Gynekologmottagningen Huskvarna, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Gynekologmottagningen Väster Jönköping, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

H

Habiliteringscentrum

Hematologmottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Hjälpmedelscentralen, Region Plus

Hjärtmottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Hudklinikens vårdenhet, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Hudmottagningen Länssjukhuset Ryhov, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Hörselhabiliteringen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Hörseltekniska avdelningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

I

Infektionsmottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Infektions- och hudavdelningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Intensivvårdsavdelningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

K

Kirurgisk vårdenhet A, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Kirurgisk vårdenhet B, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Kirurgmottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Klinisk fysiologi, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Kvinnoklinikens mottagning, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Kvinnoklinikens vårdenhet, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

L

Lekterapin, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

LSS Råd och stöd, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Lungmottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Länssjukhuset Ryhov Jönköping, 1177.se(Extern länk)

M

Mag-tarmmottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Mammografi, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Medicinsk vårdenhet A, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Medicinsk vårdenhet B, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Medicinsk vårdenhet C, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Medicinsk vårdenhet E, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Minnesmottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

N

Narkosmottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Neonatalvårdsenheten, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Neurologmottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Neuroortopediskt centrum, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Neuropsykiatriska teamet, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Njurmottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

O

Onkogenetiska mottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Onkologisk vårdenhet, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Onkologmottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Ortoped- och reumatologkliniken

Ortopedisk vårdenhet A, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Ortopedisk vårdenhet B, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Ortopedmottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Osteoporosmottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

P

Pacemaker- och ICD-mottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Palliativa vårdenheten, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Parkinsonmottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

PD-mottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Provtagningscentralen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Psykiatrisk avdelning C rättspsykiatri, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Psykiatrisk avdelning E, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Psykiatrisk avdelning F, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Psykiatrisk avdelning G, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Psykiatrisk avdelning H, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Psykiatrisk intensivvårdsavdelning, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Psykiatriska akutenheten, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Psykiatriska mottagningen team 1 Jönköping, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Psykiatriska mottagningen team 2 Jönköping, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Psykiatriska mottagningen team 3 Jönköping, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Psykiatriska mottagningen team 4 Jönköping, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Psykiatriska rehabiliteringsenheten Länssjukhuset Ryhov, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Psykosvården Länssjukhuset Ryhov, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

R

Rehabiliteringscentrum, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Rehabiliteringsmedicinska avdelningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Rehabiliteringsmedicinska mottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Reumatologmottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Röntgen, 1177 Vårdguiden(Extern länk) 

S

Sjukhusfysik, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Smärtenheten, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Specialistmödravården kvinnokliniken, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

STI-mottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Stomimottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Strålbehandlingen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Syncentralen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Sömnapnémottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

T

Tobakspreventiva enheten, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Tolktjänst habiliteringen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

U

Ultraljudsmottagningen kvinnokliniken, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Ungdomsmottagningen Jönköping, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Ungdomsmottagningen Mullsjö, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Uppvakningsavdelningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk) 

Urologavdelningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Urologmottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

V

Ventilatormottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Vulvamottagningen kvinnokliniken, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Vuxenhabiliteringen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Vårdnära service

Ö

Ögonavdelningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Ögonmottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Öron- näs- och halsklinikens vårdenhet, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Öron- näs- och halsmottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)