Om Länssjukhuset Ryhov

Överblicksbild över Ryhovsområdet
En överblick i området kring Länssjukhuset Ryhov Foto: Region Jönköpings län
Överblicksbild över RyhovsområdetNyfött barn undersöksÄgg knäcksPersonal med utrustningVårdpersonal visar rör med blod

Länssjukhuset Ryhov - planerad och akut specialistvård dygnet runt, årets alla dagar.

KONTAKT

Kontaktuppgifter till vården och e-tjänster finns enbart på webbplatsen 1177 Vårdguiden.

Välkommen till Länssjukhuset Ryhov

Under 2015 tog vi emot över 400 000 patientbesök främst ifrån upptagningsområdet i kommunerna Habo, Mullsjö och Jönköping med tillsammans 147 000 invånare. 

Inom flera medicinska områden är upptagningsområdet alla länets 340 000 invånare till exempel inom onkologi, barnsjukvård, hjärtsjukvård, habilitering och infektionssjukvård. Sjukhuset har drygt 20 kliniker med mottagningar och 500 vårdplatser fördelade på 34 avdelningar.   

Ständiga förbättringar

Länssjukhuset Ryhov vill vara ett föredöme i svensk sjukvård och arbetar ständigt med att förbättra för patienter och närstående. Det gör vi genom att hålla en hög medicinsk kvalitet, arbeta aktivt med patientsäkerhet, tillgänglighet och genom att involvera patienter i egen vård. Ett exempel på utvecklingsarbete vi gjort tillsammans med patienter är självdialysenheten där patienterna själva sköter sin dialys, när de vill på dygnet.

Vi vill att patienter ska känna sig trygga hos oss, bli bemötta med omtanke och få rätt behandling. De senaste åren har Länssjukhuset Ryhov legat i topp i nationella jämförelser av medicinska resultat och patientnöjdhet. 

Kompetens

Att ligga i framkant och utveckla vården förutsätter en bred och djup kompetens. Utbildning är en del av vardagen på sjukhuset. Studenter från närmare 20 yrkeskategoriers utbildningsprogram gör sin praktik här. Sjukhuset har 44 utbildningsplatser för AT-läkare. Många medarbetare forskar inom sina specialiteter och drygt 80 har disputerat. Totalt arbetar 3300 personer på sjukhuset. 
Jobb och utveckling

Utmärkelser genom åren

Genom åren har Länssjukhuset Ryhov fått en rad utmärkelser. Det senaste tillskottet fick sjukhuset 2014 då priset mottogs som bästa sjukhus i landet.
Utmärkelser till Länssjukhuset Ryhov

En dag på sjukhuset

En dag på sjukhuset är fylld av aktiviteter och händelser. Här är några exempel på vad som händer en helt vanlig dag på Länssjukhuset Ryhov.

  • 60 patienter opereras.
  • Sex barn föds.
  • 270 röntgenundersökningar görs, inklusive MR och mammografi.
  • 50 personer lämnar blod.
  • 5 000 laboratorieanalyser utförs.
  • 1 750 luncher och 450 middagar tillagas.
  • 184 000 kvadratmeter golvyta städas.