Jobb och framtid på Värnamo sjukhus

Jobba hos oss inom Värnamo sjukvårdsområde
Foto: Johan Werner Avby

Vi har en mission. Värnamo sjukvårdsområde ska vara ett av världens mest effektiva och patientsäkra lokala sjukvårdssystem.

Vi är en bra bit på väg mot målet i missionen, och vi försöker på olika sätt få våra duktiga medarbetare att trivas och prestera.

Påverka ditt arbete

Vårt medarbetarskap är en naturlig del i arbetet. Det innebär stora möjligheter, samtidigt som det ställer krav på dig som medarbetare. Hos oss har du möjlighet att påverka arbetssätt och rutiner. Att ha en tillfredsställande arbetsmiljö ser vi som nödvändigt. Därför uppmuntrar vi friskvård i olika former.

Fokus på ständiga förbättringar

Inom Värnamo sjukvårdsområde arbetar vi aktivt med att förbättra verksamheten för patienter och medarbetare. Det är viktigt att medarbetarna är delaktiga i detta arbete. 

Fokus på ständiga förbättringar och bättre flöde i vårdkedjan mellan sjukhus, primärvård och kommunens rehabilitering samt äldre- och barnomsorg är kärnfrågor för oss. Närheten befrämjar goda relationer och korta beslutsvägar. 

Vi har en hög tillgänglighet som står sig bra i nationella jämförelser, och vi deltar i de flesta nationella kvalitetsregistren. 

En del av Region Jönköpings län 

Värnamo sjukvårdsområde är ett av tre sjukvårdsområden i Region Jönköpings län. Sjukvårdsområdets 1 350 medarbetare servar ett upptagningsområde på 86 000 personer.

Ett av Sveriges största länsdelssjukhus

Värnamo sjukhus är ett av Sveriges största länsdelssjukhus. Här bedrivs specialiserad vård – planerad såväl som akut – för sjukdomar och skador som inte kan utredas eller behandlas på vårdcentralerna.

Sjukhuset har cirka 230 vårdplatser, vilket innebär att det är precis lagom stort för att erbjuda en trivsam och samarbetsvänlig miljö och dessutom bredd på verksamheten.

Vi har flera nyrenoverade vårdavdelningar, och vi har en modern dialysenhet och ett lika modernt ambulansintag. Inom kort kommer dessutom stora om- och tillbyggnader av operations- och intensivvårdsklinikens lokaler att påbörjas.