Om Värnamo sjukhus

Värnamo sjukhus
Värnamo sjukhus är ett av Sveriges största länsdelssjukhus. Foto: Region Jönköpings län

Värnamo sjukhus tar med sig det bästa av historien, verkar i nuet och siktar målinriktat framåt.

Värnamo sjukhus invigdes 1976. Sjukhuset ritades av en av Sveriges ledande arkitekter, Folke Löfström, utifrån principer som fortfarande står sig. Redan när sjukhuset byggdes skulle flödet av patienter kunna ske på ett så smidigt sätt som möjligt. Därför är sjukhusets lokaler fortfarande ovanligt funktionella, trots att de nu är nästan 40 år gamla.

Värnamo sjukhus idag

Runt 85 000 personer bor i sjukhusets upptagningsområde. Det består av kommunerna Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo.

En vanlig dag på sjukhuset vårdas 165 personer på vårdavdelningarna, det föds tre barn på förlossningsavdelningen, 20 operationer utförs och det görs 210 läkarbesök (varav cirka 50 på akutmottagningen). Sjukhuset har 230 vårdplatser och ungefär 1300 personer har sjukhuset som sin arbetsplats.

Värnamo sjukhus är en så kallad länsverksamhet inom njurstenssjukvård. Det innebär att alla personer som får njursten och bor någonstans i Jönköpings län tas emot och behandlas på Värnamo sjukhus.

Värnamo sjukhus är ett utbildningssjukhus. Det innebär att vi varje termin tar emot praktikanter i form av studenter och elever som utbildar sig till olika vårdyrken.

Värnamo sjukhus fokuserar just nu på åtta övergripande områden som är nyckelfrågor för sjukhuset - i nuet och för att möta framtiden:

  • Medicinska resultat
  • Kvalitetsregister
  • Varumärke
  • Mediastrategi
  • Sjukhusmiljö
  • One-stop-shop (patienten ska få så mycket som möjligt gjort vid ett och samma besök)
  • Rekrytera och behålla personal

Fortsätter att utvecklas

Vår mission är att bli ett av världens säkraste och mest effektiva lokala sjukvårdssystem.

Värnamo sjukhus ska fortsätta att vara ett komplett akutsjukhus med en bred basverksamhet.

Stora byggsatsningar har gjorts under de senaste åren och kommer att fortsätta att göras under de kommande åren. Sjukhuset kommer bland annat att få helt om- och tillbyggda lokaler för operationsverksamhet och intensivvård.

Utbyggnad av operations- och intensivvårdskliniken på Värnamo sjukhus

De röda delarna i bilden visar den kommande om- och tillbyggnaden av operations- och intensivvårdskliniken på Värnamo sjukhus.

Till- och ombyggnad för operation- och intensivvård, Värnamo sjukhus