Ledning och stödverksamheter

Fastighetsförvaltning

Regionfastigheter sköter regionens fastighetsförvaltning.