Politik, möten och handlingar

Interpellationer och frågor 2018

Regionfullmäktige 2018-11-06-07

Interpellation 1

Försämrad psykosvård inte rätta sättet att spara(pdf-fil 58 KB) 
Från: Sibylla Jämting (MP)
Till: Ordförande i nämnd folkhälsa och sjukvård
Svar: Interpellation 1 

Regionfullmäktige 2018-10-02

Interpellation 1

Ska projektet som riktar sig till våldsutsatta läggas ner?(pdf-fil 33 KB)
Från: Ann-Kristin Göransson (S)
Till: Ordförande i nämnd folkhälsa och sjukvård
Svar: Interpellation 1(pdf-fil 64 KB)

Fråga 1

Reftele vårdcentral(pdf-fil 20 KB)
Från: Samuel Godrén (SD)
Till: Ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård
Svar: Fråga 1(pdf-fil 61 KB)

Fråga 2

Angående hur kvinnor och män förläggs på vårdsalar(pdf-fil 123 KB)
Från: Marcus Eskdahl (S)
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Fråga 2(pdf-fil 62 KB)

Regionfullmäktige 2018-08-28

Interpellation 1

Blev det någon besparing?(pdf-fil 58 KB)
Från: Sibylla Jämting (MP)

Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Interpellation 1(pdf-fil 58 KB)

Interpellation 2

Kom ner på marken moderaterna!(pdf-fil 46 KB)
Från: Erik Hugander (MP)

Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Interpellation 2

Regionfullmäktige 2018-06-19

Interpellation 1

Översyn av sjukresor(pdf-fil 29 KB)
Från: Marcus Eskdahl (S)

Till: Ordförande i nämnd trafik, infrastruktur och miljö
Svar: Interpellation 1(pdf-fil 63 KB)

Interpellation 2

Vad hände med utredningen om palliativa gästhem?(pdf-fil 76 KB)
Från: Sibylla Jämting (MP)

Till: Ordförande i nämnd folkhälsa och sjukvård
Svar: Interpellation 2(pdf-fil 76 KB)

Fråga 1

Avgiftsfri kollektivtrafik för alla ungdomar i sommar?(pdf-fil 25 KB)
Från: Erik Hugander (MP)
Till: Ordförande i nämnd trafik, infrastruktur och miljö
Svar: Fråga 1(pdf-fil 75 KB)

Regionfullmäktige 2018-05-22

Interpellation 1 

Nätläkarvård utan vetenskaplig evidens(pdf-fil 72 KB)
Från: Sibylla Jämting (MP)
Till: Ordförande i nämnd folkhälsa och sjukvård
Svar: Interpellation 1(pdf-fil 70 KB)

Interpellation 2

Centralisering – en behandling utan evidens och med många biverkningar – vad händer nu?(pdf-fil 61 KB)
Från: Sibylla Jämting (MP)
Till: Ordförande i nämnd folkhälsa och sjukvård
Svar: Interpellation 2(pdf-fil 141 KB)

Interpellation 3

Centralisera vården eller inte, det är frågan?(pdf-fil 31 KB)
Från: Mikael Ekvall (V)
Till: Ordförande i nämnd folkhälsa och sjukvård
Svar: Interpellation 3(pdf-fil 137 KB)

Interpellation 4

Kommer det finnas tillräckligt med personal i framtiden?(pdf-fil 41 KB)
Från: Marcus Eskdahl (S)
Till: Ordförande i nämnd folkhälsa och sjukvård
Svar: Interpellation 4(pdf-fil 72 KB)

Regionfullmäktige 2018-04-10

Interpellation 1 (från 6 februari)

Interpellation om ME-sjukdom(pdf-fil 2114 KB)
Från: Jimmy Ekström (L)
Till: Ordförande i nämnd folkhälsa och sjukvård
Svar: Interpellation 1(pdf-fil 93 KB)

Interpellation 2

Fler kvinnor ska testas för livmoderhalscancer(pdf-fil 373 KB)
Från: Rachel De Basson (S)

Till: Ordförande i nämnd folkhälsa och sjukvård
Svar: Interpellation 2(pdf-fil 145 KB)

Interpellation 3

Patientavgift om patienten uteblir(pdf-fil 32 KB)
Från: Anne Karlsson (SD)

Till: Ordförande i nämnd folkhälsa och sjukvård
Svar:(pdf-fil 63 KB)
 Interpellation 3(pdf-fil 63 KB)

Interpellation 4

Dagsjukvårdens verksamhet i Gislaved(pdf-fil 1791 KB)
Från: Mikael Ekvall (V)

Till: Ordförande i nämnd folkhälsa och sjukvård
Svar: Interpellation 4(pdf-fil 141 KB)

Interpellation 5

Obetalda vårdavgifter ökar(pdf-fil 32 KB)
Från: Samuel Godrén (SD)

Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Interpellation 5(pdf-fil 64 KB)

Interpellation 6

Hur fungerar tvångsvården i Region Jönköpings län(pdf-fil 43 KB)
Från: Sibylla Jämting (MP)

Till: Ordförande i nämnd folkhälsa och sjukvård
Svar: Interpellation 6(pdf-fil 210 KB)

Interpellation 7

Är sjukvården i kris i Region Jönköpings län?(pdf-fil 29 KB)
Från: Marcus Eskdahl (S)

Till: Ordförande i nämnd folkhälsa och sjukvård
Svar: Interpellation 7(pdf-fil 70 KB)

Fråga 1

Linje 24 till Stigamo(pdf-fil 25 KB)
Från: Anders Gustafsson (SD)
Till: Ordförande i nämnd trafik, infrastruktur och miljö
Svar: Fråga 1(pdf-fil 75 KB)

Regionfullmäktige 2018-02-06

Interpellation 1

Patienter får inte reumatologisk vård i tid(pdf-fil 31 KB)
Från: Per Svenberg (S)
Till: Ordförande i nämnd folkhälsa och sjukvård
Svar: Interpellation 1(pdf-fil 127 KB)

Interpellation 2

Hur används LAS i regionen(pdf-fil 46 KB)
Från: Katja Ganekind (SD)
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Interpellation 2(pdf-fil 128 KB)

Interpellation 3

Plan för rätt använd kompetens(pdf-fil 42 KB)
Från: Helena Elmqvist (SD)
Till: Ordförande i nämnd folkhälsa och sjukvård
Svar: Interpellation 3(pdf-fil 137 KB)

Interpellation 4

Dålig arbetsmiljö och bristfällig ekonomihantering på Spira, ansvarsfrågan är inte oviktig(pdf-fil 34 KB)
Från:  Mikael Ekvall (V)
Till: Ordförande i nämnd arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Svar: Interpellation 4(pdf-fil 70 KB)

Interpellation 5

Utvärdering av gjorda vårdplatsneddragningar(pdf-fil 28 KB)
Från: Marcus Eskdahl (S)
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Interpellation 5(pdf-fil 62 KB)

Interpellation 6

Flytt av röntgen från Ryhov till Atollen(pdf-fil 31 KB)
Från: Marcus Eskdahl
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Interpellation 6(pdf-fil 62 KB)

Interpellation 7

Interpellation om ME-sjukdom(pdf-fil 2114 KB)
Från: Jimmy Ekström (L)
Till: Ordförande i nämnd folkhälsa och sjukvård
Svar: Besvaras vid kommande sammanträde

Interpellation 8

Rutiner för medicinsk fotvård(pdf-fil 33 KB)
Från: Maria Hörnsten (S)
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Interpellation 8(pdf-fil 62 KB)

Interpellation 9

Varför accepterar regionen medicinskt risktagande och dålig tillgänglighet för de av länets invånare som berör akut ögonsjukvård på jourtid respektive vård för reumatisk sjukvård?(pdf-fil 52 KB)
Från: Sibylla Jämting (MP)
Till: Ordförande i nämnd folkhälsa och sjukvård
Svar: Interpellation 9(pdf-fil 89 KB)