Politik, möten och handlingar

Interpellationer och frågor 2019

Regionfullmäktige 2019-12-03

Interpellation 1 - Uttalande om sänkta ambitioner(pdf-fil 304 KB)
Från Thomas Bäuml, M
Till: Ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Svar:

Regionfullmäktige 2019-11-05

Interpellation 1 - Förlikningar i domstol(pdf-fil 442 KB)
Från: Olle Moln Teike, SD
Till: Regionstyrelsens ordförande
Interpellationssvar 1 - Förlikningar i domstol(pdf-fil 76 KB)

Interpellation 2 - Kollektivtrafik med förnyelsebara och fossilfria drivmedel(pdf-fil 139 KB)

Från: Carl-Johan Lundberg, M
Till: Ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
interpellationssvar 2 - Kollektivtrafik med förnyelsebara och fossifria drivmedel(pdf-fil 143 KB)

Regionfullmäktige 2019-08-27

Interpellation - Regionens storsatsning på Almedalsveckan(pdf-fil 29 KB)

Från: Samuel Godrén, SD
Till: Regionstyrelsens ordförande
Interpellationssvar - Regionens storsatsning på Almedalsveckan(pdf-fil 145 KB)

Regionfullmäktige 2019-06-18

Interpellation 1 - Ska Region Jönköpings län följa och rätta sig efter domstolars beslut jämt eller bara när det passar(pdf-fil 28 KB)

Från: Mikael Ekvall, V
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar 1- Ska Region Jönköpings län följa och rätta sig efter domstolars beslut jämt eller bara när det passar(pdf-fil 64 KB)

Interpellation 2 - Vilket ansvar är regionen beredd att ta för verksamheten med personligt ombud i Jönköpings län(pdf-fil 1687 KB)

Från: Bengt-Ove Eriksson, V
Till: Ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård
Svar 2 - Vilket ansvar är regionen beredd att ta för verksamheten med personligt ombud i Jönköpings län(pdf-fil 20 KB)

Interpellation 3 - Barn och ungdomspsykiatrins ansvar vid psykologutredning innan neuropsykiatrisk utredning startar för barn och unga.(pdf-fil 26 KB)

Från: Kim Strand, V
Till: Ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård
Svar 3 - Barn och ungdomspsykiatrins ansvar vid psykologutredning innan neuropsykiatrisk utredning startar för barn och unga(pdf-fil 20 KB)

Fråga  1- Fossilfritt flyg - aktivitet(pdf-fil 295 KB)

Från: Thomas Bäuml, M
Till: Ordförande för nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Svar 1 Fossilfritt flyg - aktivitet(pdf-fil 64 KB)

Regionfullmäktige 2019-04-09

Interpellation 1

Interpellation 1 - Val av ledamöter till Länsmuséet(pdf-fil 38 KB)

Från: Olle Moln Teike, SD
Till Ordförande i nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Svar: Interpellationssvar 1 - Val av ledamöter till Länsmuséet(pdf-fil 78 KB)

Interpellation 2

Interpellation 2 - Fluorpenslingen behövs i skolan(pdf-fil 37 KB)

Anne Karlsson, SD
Till Ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård
Svar: Interpellationssvar 2 - Fluorpenslingen behövs i skolan(pdf-fil 63 KB)

Interpellation 3

Interpellation 3 - Biogasbussar i stadstrafik(pdf-fil 459 KB)

Från: Anders Gustafsson, SD
Till Ordförande i nämnd för trafik,  infrastruktur och miljö
Svar: Interpellationssvar 3 - Biogasbussar i stadstrafik(pdf-fil 63 KB)

Fråga 1

Fråga 1 Rörande införandet av BOS i Regionen(pdf-fil 270 KB)
Från: Malin Wengholm, M
Till: Ordf i nämnd folkhälsa och sjukvård
Svar: Frågesvar 1 Rörande införandet av BOS i Regionen(pdf-fil 61 KB)

Fråga 2

Fråga 2 Rörande införandet av BOS i Regionen(pdf-fil 361 KB)
Från: Carl-Johan Lundberg, M
TIll: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Frågesvar 2 Rörande införandet av BOS i Regionen(pdf-fil 61 KB)

Regionfullmäktige 2019-02-05

Interpellation 1

Interpellation 1 - Parkeringsavgifter för personalen vid Länssjukhuset ryhov är ingen lösning(pdf-fil 521 KB)
Från: Mikel Ekvall, V
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Parkeringsavgifter för personalen vid Länssjukhuset ryhov är ingen lösning(pdf-fil 71 KB)

Interpellation 2

Interpellation 2 - Högkostnadsskyddet blir det någonsin smidigare(pdf-fil 22 KB)
Från: Mikel Ekvall, V
Till: Ordförande i nämnd FS
Svar: Högkostnadsskyddet blir det någonsin smidigare(pdf-fil 64 KB)

Interpellation 3

Interpellation 3 - vad hände med konstmotionen(pdf-fil 23 KB)
Från: Mikel Ekvall, V
Till: Ordförande i nämnd ANA
Svar: Vad hände med konstmotionen(pdf-fil 62 KB) 

Interpellation 4

Interpellation 4 - Ordna tillräckligt med parkeringsplatser vid Ryhov och slopa P-avgiften(pdf-fil 1219 KB)
Från: Samuel Godrén, SD
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Ordna tillräckligt med parkeringsplatser vid Ryhov och slopa P-avgiften(pdf-fil 73 KB)

Interpellation 5

Interpellation 5 - Hur säkerställs att de åtgärder referensgruppen för BOS har kommit fram till blir åtgärdade innan införandet faktiskt blir av(pdf-fil 144 KB)
Från: Malin Wengholm, M
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Hur säkerställs att de åtgärder referensgruppen för BOS har kommit fram till blir åtgärdade innan införandet faktiskt blir av(pdf-fil 74 KB)