Interpellationer och frågor 2020

Regionfullmäktige 2020-11-03

Interpellation 1 - Trängsel inom kollektivtrafiken(pdf-dokument)
Från: Eva Nilsson, M
Till: Ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Svar

Frågor

Fråga 1 - Förtroendekrisen(pdf-dokument)

Från: Malin Wengholm, M
Till: Ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård
Svar: 

Fråga 2 - Cosmic BOS(pdf-dokument)

Från: Malin Wengholm, M
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: 

 

Regionfullmäktige 2020-08-25

Interpellation 1- Vänregion Tianjin i Kina borde avvecklas(pdf-dokument)

Från: Samuel Godrén, SD
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar:Vänregion Tianjin i Kina borde avvecklas(pdf-dokument)

Interpellation 2 - Vårdskulden(pdf-dokument)

Från: Thomas Bäuml, M

Till: Ordförande för personaldelegationen och nämnd för folkhälsa och sjukvård
Svar:Vårdskulden(pdf-dokument)

Interpellation 3 - Förtroendekrisen(pdf-dokument)

Från: Malin Wengholm, M
Till: Regionstyrelsens ordförande eller i dennes frånvaro vice ordförande i regionstyrelsen
Svar:Förtroendekrisen(pdf-dokument)

Regionfullmäktige 2020-06-08

Interpellation 1- Hjärtsjuka äldre får billigare och sämre läkemedel än yngre(pdf-dokument)
Från: Helena Elmqvist, SD
Till: Ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård
Svar: Hjärtsjuka äldre får billigare och sämre läkemedel än yngre(pdf-dokument)

Interpellation 2 - Testa fler för Covid - 19 
(pdf-dokument)

Från: Samuel Godrén, SD
TIll: Ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård
Svar:Testa fler för Covid - 19(pdf-dokument) 

Interpellation 3 - Deltagande i sammanträde på distans(pdf-dokument)

Från: Anders Bengtsson, M
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar:Deltagande i sammanträde på distans(pdf-dokument)  

Interpellation 4 - Neddragning av busslinje 116(pdf-dokument)

Från: Olle Moln Teike, SD
TIll: Ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Svar: Neddragning av busslinje(pdf-dokument)

Regionfullmäktige 2020-04-07

Interpellation 1- Hjärtsjuka äldre får billigare och sämre läkemedel än yngre(pdf-dokument)
Från: Helena Elmqvist, SD
Till: Ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård
Svar: Besvarar vid nästa sammanträde

Interpellation 2 - Testa fler för Covid - 19 
(pdf-dokument)

Från: Samuel Godrén, SD
TIll: Ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård
Svar: Besvarar vid nästa sammanträde

Regionfullmäktige 2020-02-04

Interpellation 1 - Uttalande om sänkta ambitioner(pdf-dokument)
Från Thomas Bäuml, M
Till: Ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Svar:

Interpellation  2 - Grötens verkliga eller märkliga värde(pdf-dokument)
Från: Agneta Lundberg, SD
Till: Ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård
 Svar 2: Grötens verkliga eller märkliga värde_.pdf(pdf-dokument)