Politik, möten och handlingar

Interpellationer och frågor 2015

Regionfullmäktige 2015-11-24

Interpellation 1

Vilket förtroende har 2:e vice ordförande i Regionfullmäktige?(pdf-fil 34 KB)

Från: Henrik Tvarnö (S)
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar på interpellation

Regionfullmäktige 2015-10-27

Interpellation 1

Tillsynsrapporten från Inspektionen för vård och omsorg angående situationen på regionens akutmottagningar(pdf-fil 36 KB)
Från: Tobias Gyllensten (S)
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar på interpellation 1(pdf-fil 104 KB)

Regionfullmäktige 2015-09-29

Interpellation 1

Bönerummet på länssjukhuset Ryhov(pdf-fil 45 KB)
Från: Samuel Godrén (SD)
Till: Ordförande i nämnd för Folkhälsa och sjukvård
Svar på interpellation 1(pdf-fil 136 KB)

Interpellation 2

Kardiologerna i länet(pdf-fil 34 KB)
Från: Marita Klasson (SD)
Till: Ordförande i nämnd för Folkhälsa och sjukvård
Svar på interpellation 2(pdf-fil 88 KB)

Interpellation 3

Inspektionen för vård och omsorgs granskning av sjukhuskliniker i länet(pdf-fil 33 KB)
Från: Carina Ödebrink (S)
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar på interpellation 3(pdf-fil 130 KB)

Interpellation 4

Har regionen någon strategi mot terrorism?(pdf-fil 33 KB)
Från: Erik Hugander (MP)
Till: Regionfullmäktigs ordförande
Svar på interpellation 4(pdf-fil 86 KB)

Regionfullmäktige 2015-08-25

Interpellation 1

Bönerummet på länssjukhuset Ryhov(pdf-fil 45 KB)
Från: Samuel Godrén (SD)
Till: Ordförande i nämnd för Folkhälsa och sjukvård
Svar på interpellation 1 Besvaras 2015-09-29

Interpellation 2

Kardiologerna i länet(pdf-fil 34 KB)
Från: Marita Klasson (SD)
Till: Ordförande i nämnd för Folkhälsa och sjukvård
Svar på interpellation 2 Besvaras 2015-09-29

Regionfullmäktige 2015-06-16

Interpellation 1

Varför har inte Region Jönköpings län feriepraktik/jobb?(pdf-fil 30 KB)
Från: Maria Hörnsten (S)
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar på interpellation 1(pdf-fil 125 KB)

Interpellation 2

Interpellation angående Barnbokslut 2014, Region Jönköpings län(pdf-fil 36 KB)
Från: Annica Nordqvist (MP)

Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar på interpellation 2(pdf-fil 92 KB)

Interpellation 3

Ska personalpolicyn i Region Jönköpings län ge möjlighet till samvetsfrihet?(pdf-fil 34 KB)
Från: Carina Ödebrink (S)

Till: Ordförande i nämnd för Folkhälsa och sjukvård
Svar på interpellation 3(pdf-fil 78 KB)

Fråga 1

Är upphandlingen av bemanningsavtalen för sjuksköterskor gjord i enlighet med regionens policy och riktlinjer?(pdf-fil 29 KB)
Från: Carina Ödebrink (S)
Till: Ordförande i nämnd för Folkhälsa och sjukvård
Svar på fråga 1(pdf-fil 77 KB)

Fråga 2

Grön rehabilitering(pdf-fil 24 KB)
Från: Marcus Eskdahl (S)
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar på fråga 2(pdf-fil 12 KB)

Regionfullmäktige 2015-05-26

Interpellation 1

Familjecentral i Vaggeryds kommun (pdf-fil 49 KB)
Från: Carina Ödebrink (S)
Till: Ordförande i nämnd för Folkhälsa och sjukvård
Svar på interpellation 1(pdf-fil 77 KB)

Interpellation 2

Tillgängligheten till apoteket i Eksjö(pdf-fil 36 KB)
Från Marita Claesson (SD)
Till: Ordförande i nämnd för Folkhälsa och sjukvård
Svar på interpellation 2(pdf-fil 76 KB)

Interpellation 3  

Personalsituationen på våra sjukhus(pdf-fil 42 KB)
Från: Ann-Kristine Göransson (S)  
Till: Ordförande i nämnd för Folkhälsa och sjukvård  
Svar på interpellation 3(pdf-fil 85 KB)

Interpellation 4

Väntetider hos 1177(pdf-fil 27 KB)
Från: Bo Kärreskog (S)  
Till: Regionstyrelsens ordförande  
Svar på interpellation 4(pdf-fil 78 KB)

Interpellation 5

Hur påverkar Kristdemokraternas nya linje kring samvetsfrihet vid abort kvinnorna i Region Jönköpings län?(pdf-fil 40 KB)
Från:Rachel De Basso (S)  
Till: Ordförande i nämnd för Folkhälsa och sjukvård  
Svar på interpellation 5

Fråga 1

Hur ska motioner och andra ärenden(pdf-fil 18 KB)
remitteras i Region Jönköping?(pdf-fil 18 KB)
Från: Erik Hugander (MP)
Till: Regionstyrelsens ordförande 
Svar på fråga 1(pdf-fil 25 KB)

Regionfullmäktige 2015-03-31

Interpellation 1 (kvarstår från 2015-02-24)

Vem tar ansvar för sjukhusvårdens ekonomi?(pdf-fil 26 KB)    
Från: Marcus Eskdahl (S)   
Till: Regionstyrelsens ordförande   
Svar på interpellation 1(pdf-fil 83 KB)

Interpellation 2

Riskfyllt för länets ögonpatienter(pdf-fil 27 KB)
Från: Sibylla Jämting (MP)
Till: Regionstyrelsens ordförande   
Svar på interpellation 2(pdf-fil 76 KB)

Regionfullmäktige 2015-02-24

Interpellation 1

Säkerhetsbågarna på psykiatriska kliniken(pdf-fil 39 KB)
Ryhov  
Från: Samuel Godrén (SD)   
Till: Ordförande i nämnd för Folkhälsa och sjukvård
Svar: Interpellation 1(pdf-fil 85 KB)

Interpellation 2

Bristande tillgänglighet, en form av diskriminering(pdf-fil 24 KB)   
Från: Annica Nordqvist (MP)   
Till: Regionstyrelsens ordförande  
Svar: Interpellation 2(pdf-fil 27 KB)

Interpellation 3

Sjuksköterskor orkar inte arbeta heltid (pdf-fil 20 KB)     
Från: Kajsa Carlsson (MP)   
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Interpellation 3(pdf-fil 136 KB)

Interpellation 4

Vem tar ansvar för sjukhusvårdens ekonomi?(pdf-fil 26 KB)    
Från: Marcus Eskdahl (S)   
Till: Regionstyrelsens ordförande

Regionfullmäktige 2015-01-27

Interpellation 1

Rutiner för fallskärmar och vidlyftiga anställningsavtal(pdf-fil 20 KB) 
Från: Samuel Godrén (SD)
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar på interpellation 1(pdf-fil 126 KB)

Interpellation 2

Översyn inom habiliteringen
(pdf-fil 13 KB)
Från: Mona Forsberg (S)
Till: Regionstyrelsens vice ordförande
Svar på interpellation 2(pdf-fil 13 KB)

Interpellation 3

Arbetsmiljösituationen på Länssjukhuset Ryhov
(pdf-fil 25 KB)
Från: Rachel De Basso
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar på interpellation 3(pdf-fil 136 KB) - bilaga till interpellation 3(pdf-fil 296 KB)

 

Fråga 1

Behövs mer resurser från migrationsverket
(pdf-fil 25 KB)
Från: Samuel Godrén (SD)
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar på fråga 1(pdf-fil 62 KB)