Interpellationer och frågor 2017

Regionfullmäktige 2017-09-26

Interpellation 1

Tillgång på geriatrisk kompetens(pdf-dokument)
FrånCarina Ödebrink
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Interpellation 1(pdf-dokument)

Interpellation 2

Fast vårdkontakt(pdf-dokument)
Från: Kjelle Ekelund
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Interpellation 2(pdf-dokument)

Interpellation 3

Uteblivna satsningar på Jönköpings stadstrafik(pdf-dokument)
Från: Erik Hugander 
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Interpellation 3(pdf-dokument)

Fråga 1

Vad kostade årets Pridevecka(pdf-dokument)
Från: Samuel Godrén (SD)
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Fråga 1(pdf-dokument)

Fråga 2

Flyttar Region Jönköpings läns från Nordea om Nordea flyttar från Sverige?(pdf-dokument)
Från: Carina Ödebrink (S)
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Fråga 2(pdf-dokument)

Regionfullmäktige 2017-08-29

Interpellation 1

Konsekvenser av ålderskontrollerna(pdf-dokument)
Från: Samuel Godrén
Till: Ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård
Svar: Interpellation 1(pdf-dokument)

Interpellation 2

Vem tar det politiska ansvaret för biogasen i länet? 2(pdf-dokument)
Från: Erik Hugander
Till: Ordförande i regionstyrelsen
Svar: Interpellation 2(pdf-dokument)

Regionfullmäktige 2017-06-20

Interpellation 1 (från den 16 maj)

Kompetensråd(pdf-dokument)
Från: Maria Hörnsten
Till: Ordförande i regionstyrelsen
Svar: Interpellation 1(pdf-dokument)

Interpellation 2 (från den 16 maj)

Är kollektivtrafiken viktig för Alliansen, och i så fall hur viktig?(pdf-dokument)
Från: Erik Hugander
Till: Ordförande i regionstyrelsen
Svar: Interpellation 2(pdf-dokument)

Interpellation 3

När ska persontågen trafikera sträckan Nässjö - Eksjö igen?(pdf-dokument)
Från: Erik Hugander (MP)
Till: Ordförande i nämnd trafik, infrastruktur och miljö
Svar: Interpellation 3(pdf-dokument)

Interpellation 4

Kollektivtrafiken på höglandet(pdf-dokument)
Från: Jonas Nilsson (S)
Till: Ordförande i nämnd trafik, infrastruktur och miljö
Svar: Interpellation 4(pdf-dokument)(pdf-dokument)

Interpellation 5

Statsbidrag till förlossnings- och kvinnohälsovård(pdf-dokument)
Från: Marcus Eskdahl (S)
Till: Ordförande i regionstyrelsen
Svar: Interpellation 5(pdf-dokument)

Interpellation 6

Nämndernas kontrollplaner(pdf-dokument)
Från: Samuel Godrén (SD)
Till: Ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård
Svar: Interpellation 6(pdf-dokument)

Interpellation 7

Hur arbetar Region Jönköpings län för att aktivt skydda Vättern som naturområde och dricksvattentäkt?(pdf-dokument)
Från: Mikael Ekvall (V)
Till: Ordförande i regionstyrelsen
Svar: Interpellation 7(pdf-dokument)

Interpellation 8

Arbetssituationen på Länssjukhuset Ryhov(pdf-dokument)
Från: Carina Ödebrink (S)
Till: Ordförande i regionstyrelsen
Svar: Interpellation 8(pdf-dokument)

Fråga 1

Politikerkontakt med verksamheterna(pdf-dokument)
Från: Sibylla Jämting (MP)
Till: Ordförande i regionstyrelsen
Svar: Fråga 1(pdf-dokument)

Regionfullmäktige 2017-05-16

Interpellation 1

Patientnära kommunikation(pdf-dokument) 
Från: Katja Ganekind (SD)
Till: Ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård
Svar: Interpellation 3 besvaras 16 maj

Interpellation 2

Hyressättningen på Spira(pdf-dokument)
Från: Håkan Sandgren (S)
Till: Ordförande i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Svar:

Interpellation 3

Oacceptabel neddragning av vårdplatser på Höglandssjukhuset till sommaren - patientsäkerheten riskeras(pdf-dokument)
Från: Sibylla Jämting (MP)
Till: Ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård
Svar: 

Interpellation 4

Feriepraktikplatser eller praktikplatser(pdf-dokument)
Från: Jonas Magnusson (S)
Till: Ordförande i regionstyrelsen
Svar: 

Interpellation 5

Utlysning strategisk kompetensförsörjning(pdf-dokument)
Från: Maria Hörnsten
Till: Ordförande i regionstyrelsen
Svar: 

Interpellation 6

Kompetensråd(pdf-dokument)
Från: Maria Hörnsten
Till: Ordförande i regionstyrelsen
Svar: 

Interpellation 7

Är kollektivtrafiken viktig för Alliansen, och i så fall hur viktig?(pdf-dokument)
Från: Erik Hugander
Till: Ordförande i regionstyrelsen
Svar: 

Fråga 1

Stöd till vuxna med autism(pdf-dokument)
Från: Marcus Eskdahl (S)
Till: Ordförande i regionstyrelsen
Svar: 

Regionfullmäktige 2017-04-04

Interpellation 1 (från 2017-02-07)

Vem tar det politiska ansvaret för biogas i länet?(pdf-dokument)
Från: Erik Hugander (MP)
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Interpellation 1(pdf-dokument)

Interpellation 2

Vilket akutsjukhus i Region Jönköpings län ska privatiseras?(pdf-dokument)
Från: Marcus Eskdahl (S)
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Interpellation 2(pdf-dokument)

Interpellation 3

Patientnära kommunikation(pdf-dokument) 
Från: Katja Ganekind (SD)
Till: Ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård
Svar: Interpellation 3 besvaras 16 maj

Interpellation 4

Vad innebär att personalen ska ha ett skarpt träningsläge?(pdf-dokument)
Från: Jonas Nilsson (S)
Till: Ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård
Svar: Interpellation 4(pdf-dokument)

Interpellation 5

Kontrakt på tre år för specialistsjuksköterskor (pdf-dokument)
Från: Rachel De Basso (S)
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Interpellation 5(pdf-dokument)

Regionfullmäktige 2017-02-07

Interpellation 1

Uppföljning av flyktingmedlen(pdf-dokument)
Från: Mikael Ekvall (V)
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Interpellation 1(pdf-dokument)

Interpellation 2

Tillgänglighet - för vem?(pdf-dokument)
Från: Mikael Ekvall (V)
Till: Ordförande nämnd för folkhälsa och sjukvård
Svar: Interpellation 2(pdf-dokument)

Interpellation 3

Vem tar det politiska ansvaret för biogas i länet?(pdf-dokument)
Från: Erik Hugander (MP)
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Besvaras vid kommande regionfullmäktige

Interpellation 4

Hyrläkarstopp i primärvården(pdf-dokument)
Från: Mikael Ekvall (V)
Till: Ordförande nämnd för folkhälsa och sjukvård
Svar: Interpellation 4(pdf-dokument)

Interpellation 5

Minskning av antalet vårdplatser(pdf-dokument)
Från: Marcus Eskdahl (S)
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Interpellation 5(pdf-dokument)

Interpellation 6

Ökade kostnader för bemanningspersonal(pdf-dokument)
Från: Carina Ödebrink (S)
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Interpellation 6(pdf-dokument)

Interpellation 7

Samarbete mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna(pdf-dokument)
Från: Carina Ödebrink (S)
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Interpellation 7(pdf-dokument)