Politik, möten och handlingar

Motioner 2009

Översyn av arvoden till förtroendevalda(pdf-fil 37 KB)  
Inga Jonasson (V)
Datum: 2009-12-16
Dnr: LK09-0581
LF § 8/2010

Översyn av regelverk för avgifter och högkostnadsskydd(pdf-fil 43 KB) 
Inga Jonasson (V) Svante Olson (V) och Suzanne Schöblom (V)
Datum: 2009-12-15
Dnr: LK09-0578
LF § 72/2010

Straff eller vård vid alkoholism(pdf-fil 30 KB)
Inga Jonasson (V)
Datum: 2009-12-14
Dnr: LK09-0572
LF 55/2011

Sprututbytesprogram - hälsovård för en utsatt grupp(pdf-fil 38 KB) 
Inga Jonasson (V)
Datum: 2009-12-10
Dnr: LK09-0569
LF § 97/2011

Fler neurologer(pdf-fil 48 KB)  
Svante Olson (V), Suzanne Schöblom (V) och Per-Olof Bladh (V)
Datum: 2009-12-09
Dnr: LK09-0566
LF § 8/2011

Patientsäkerhet - högsta prioritet i vården?(pdf-fil 73 KB)
Inga Jonasson (V)
Datum: 2009-10-06
Dnr: LK09-0409
LF § 59/10

Fler personer med funktionsnedsättning bör kunna anställas i Landstingets verksamheter(pdf-fil 47 KB)
Inga Jonasson (V)
Datum: 2009-09-01
Dnr: LK09-09-0341
LF § 72/2011

Satsa på turismen för fler jobb i Jönköpings län(pdf-fil 46 KB)  
Anna-Carin Magnusson (S) och Jarl Karlsson (S)
Datum: 2009-06-03
Dnr: LK09-09-0255
LF § 53/2011

Äldresamordnare behövs för att tillvarata de äldre multisjukas behov(pdf-fil 52 KB) 
Inga Jonasson (V), Svante Olson (V) och Suzanne Schöblom (V)
Datum: 2009-04-14
Dnr: LK09-0186
LF § 42/10

Stärk och utveckla kunskapen om äldres psykiska hälsa(pdf-fil 65 KB) 
Inga Jonasson (V), Svante Olson (V) och Suzanne Schöblom (V)
Datum: 2009-04-14
Dnr: LK09-0187
LF § 71/2011

Bemanningsenhet för läkare inom Hälso- & sjukvården(pdf-fil 35 KB)
Marcus Eskdahl (S) och Annika Nordin (S)
Datum: 2009-03-30
Dnr: LK09-0161
LF § 26/10

Skapa en Vision Kultur i Vården i Landstinget i Jönköpings län! (pdf-fil 40 KB)
Inga Jonasson (V) och Suzanne Sjöblom (V)
Datum: 2009-03-03
Dnr: LK09-0102
LF: § 27/10

Brist på psykologer(pdf-fil 40 KB)
Carina Ödebrink (S)
Datum: 2009-02-17
Dnr: LK09-0078
LF § 115/09

Investera i framtiden(pdf-fil 44 KB)
Anna-Carin Magnusson (S)
Datum: 2009-01-23
Dnr: LK09-0037
LF § 102/09