Politik, möten och handlingar

Motioner 2010

Hälsofrämjande och läkande trädgård (pdf-fil 36 KB)
Inga Jonasson (V)
Datum: 2010-10-27
Dnr: LK10-0503
LF § 8/2012

Underlätta för blodgivare(pdf-fil 33 KB)
Reidar Wångehag (KD)
Datum: 2010-09-17
Dnr: LK10-0425
LF § 56/2011

Höj glasögonbidraget för barnens bästa(pdf-fil 19 KB) 
Svante Olson (V) och Birgitta Blomquist (S)
Datum: 2010-06-08
Dnr: LK10-0305
LF § 98/2011

PSA-tester-informationsinsatser-forskning och utveckling(pdf-fil 490 KB)
Urban Persson (M)
Datum: 2010-05-17
Dnr: LK10-0275
LF § 7/2012

Satsa på vindkraft(pdf-fil 28 KB)
Marcus Eskdahl (S) och Kjell Ekelund (S)
Datum: 2010-05-06
Dnr: LK10-0262
LF § 73/2011

Nolltaxa i kollektivtrafiken(pdf-fil 34 KB)  
Inga Jonasson (V), Svante Olson (V) och Suzanne Schöblom (V)
Datum: 2010-03-10
Dnr: LK10-0115
LF § 34/2011

Rätt till sjukreseersättning vid införandet av vårdval(pdf-fil 30 KB) 
Marcus Eskdahl (S)
Datum: 2010-02-15
Dnr: LK10-0073
LF § 57/2011