Politik, möten och handlingar

Motioner 2011

Dietistresurserna bör förstärkas i Landstinget i Jönköping län(pdf-fil 61 KB) 
Inga Jonasson (V)
Datum: 2011-12-05
Dnr: LK11-0725
LF § 7/2013

Placering efter partitillhörighet(pdf-fil 38 KB)
Anders Gustafsson (SD)
Datum: 2011-09-23
Dnr: LK11-0537
LF § 31/2012

Kompetensutveckling och samarbete inom rehabiliterings- och psykosociala området med focus på yrkesspecifika frågor(pdf-fil 703 KB)
Inga Jonasson (V)
Datum: 2011-09-12
Dnr: LK11-0521
LF § 69/2012

Ridterapi - en terapiform inom psykiatrin(pdf-fil 511 KB) 
Inga Jonasson (V)
Datum: 2011-09-05
Dnr: LK11-0501
LF § 47/2012

Ambulanssituationen i Jönköpings län (pdf-fil 42 KB)
Kristina Winberg (SD)
Datum: 2011-08-30
Dnr: LK11-0480
LF § 46/2012

Bra Liv - En primärvårdsorganisation i utveckling(pdf-fil 811 KB)
Anna-Carin Magnusson (S) och Marcus Eskdahl (S)
Datum: 2011-08-19
Dnr: LK11-0450
LF § 64/2012

Information och uppföljning vid upprepade aborter (pdf-fil 47 KB)
Samuel Godrén (SD)
Datum: 2011-06-22
LK11-0382
LF § 45/2012

Vilka resvanor har de landstingsanställda i Jönköpings län(pdf-fil 624 KB)
Per-Olof Bladh (V), Mikael Ekvall (V) och Inga Jonasson (V)
Datum: 2011-06-09
Dnr: LK11-0336
LF § 71/2012

Inför en vegetarisk veckodag i landstinget(pdf-fil 515 KB)
Inga Jonasson (V)
Datum: 2011-05-31
Dnr: LK11-0322
LF § 70/2012

Landstinget ska bli en mönsterarbetsplats(pdf-fil 602 KB)
Marcus Eskdahl (S) och Ann-Kristine Göransson (S)
Datum: 2011-05-24
Dnr: LK11-0306
LF § 88/2013

Utforma ett policydokument för demokratifrågor(pdf-fil 489 KB)
Inga Jonasson (V), Mikael Ekvall (V) och Per-Olof Bladh (V)
Datum: 2011-05-23
Dnr: LK11-0296
LF § 12/2012

Fördjupa kunskapen om öppenvårdspsykiatrin(pdf-fil 57 KB)
Inga Jonasson (V)
Datum: 2011-02-28
Dnr: LK11-0106
LF § 68/2012

Hygiensköterskor i förskolan(pdf-fil 671 KB) 
Ann-Kristine Göransson (S)
Datum: 2011-02-03
Dnr: LK11-0083
LF § 30/2012 (återremiss), LF § 30/2013

Använd IT tekniken för att förbättra kvalitén för patienter på sjukhusen i länet(pdf-fil 623 KB)
Per-Olof Bladh (V), Mikael Ekvall (V) och Inga Jonasson (V)
Datum: 2011-02-01
Dnr: LK11-0056
LF § 11/2012

Landstinget i Jönköpings län-bäst i Sverige på miljöarbete(pdf-fil 623 KB)
Per-Olof Bladh (V), Mikael Ekvall (V) och Inga Jonasson (V)
Datum: 2011-02-01
Dnr: LK11-0057
LJ § 114/2011

Sjukgymnaster till den psykiatriska vården(pdf-fil 630 KB)
Inga Jonasson (V)
Datum: 2011-01-24
Dnr: LK11-0037
LF § 48/2013

Motion - Införande av screening för att tidigt upptäcka tarmcancer(pdf-fil 78 KB)
Kristina Winberg (SD)
Datum: 2011-01-05
Dnr: LK11-0011
LF § 9/2012

Den äldre människan på akutmottagning(pdf-fil 80 KB)
Bilaga till motion(pdf-fil 660 KB)
Anne Karlsson (SD)
Datum: 2011-01-05
Dnr: LK10-0012
LF § 10/2012