Politik, möten och handlingar

Inkomna motioner 2021

Motion - Inrätta en Coronakommission(pdf-fil 737 KB)

Från: Mikael Ekvall, V
Inkommen:  2021-04-19
Dnr: RJL 2021/885
Remitterad till: Regionstyrelsen

RF 2022 §27

Motion - Motion om delägarskap i Jönköping Airport(pdf-fil 811 KB)

Från: Agneta Lundberg, Ulf Svensson och Anders Gustafsson, SD
Inkommen:  2021-05-05
Dnr: RJL 2021/1073
Remitterad till: Regionstyrelsen

RF 2021 §113

Kultur för hälsa(pdf-fil 705 KB)

Från: Kristina Nero, Bengt-Ove Bengtsson, Elisabeth Töre, Mikael Ekvall, V
Inkommen:  2021-06-15
Dnr: RJL 2021/1342
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motion - Inrätta ett trygghetsnummer för Länstrafikens resenärer(pdf-fil 1998 KB)

Från: Anders Gustafsson Katja Ganekind, Samuel Godrén, Håkan Nyborg, SD
Inkommen:  2021-08-30
Dnr: RJL 2021/1726
Remitterad till: Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

RF 2022 § 28

Motion - Inför möjligheten att välja personlig läkare(pdf-fil 1026 KB)

Från: Håkan Nyborg, Olle Moln Teike, Mona Milton, Samuel Godrén, SD
Inkommen:  2021-09-08
Dnr: RJL 2021/1793
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motion - Äldresjuksköterskor inklusive fast vårdkontakt för alla äldre(pdf-fil 898 KB)

Från: Mikael Ekvall, V
Inkommen:  2021-10-19
Dnr: RJL 2021/2146
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motion - Reseersättning även vid resor till annat sjukhus än hemsjukhuset(pdf-fil 581 KB)

Från: Mikael Ekvall, V
Inkommen:  2021-10-19
Dnr: RJL 2021/2147
Remitterad till: Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö.

RF 2022 §26