Politik, möten och handlingar

Inkomna motioner 2022

Motion - Bättre vård för patienter med Lipödem(pdf-fil 1280 KB)

Från: Vänsterpartiet
Inkommen:  2022-05-24
Dnr: RJL 2022/1409
Remitterad till: Nämnd för folkälsa och sjukvård

 

Motion - Fler vårdplatser inom rättspsykiatrin(pdf-fil 1442 KB)

Från: Sverigedemokraterna
Inkommen:  2022-04-28
Dnr: RJL 2022/1146
Remitterad till: Nämnd för folkälsa och sjukvård

 

Motion - Stärk kompetensen kring Edometrios(pdf-fil 766 KB)

Från: Vänsterpartiet
Inkommen: 2022-03-30
Dnr: RJL 2022/832
Remitterad till: Nämnd för folkälsa och sjukvård

Motion - Påbörja försök med språktolkning via översättningsapp(pdf-fil 1212 KB)

Från: Sverigedemokraterna
Inkommen:  2022-02-14
Dnr: RJL 2022/355
Remitterad till: Regionstyrelsen