Politik, möten och handlingar

Granskningar 2011

Årsredovisning 2011

Projektavstämning kulturhuset Spira

Landstingets budgetprocess

Föreningsbidrag

De mest sjuka äldre (multisjuka)

Vård på lika villkor

Köptrohet gentemot ramavtal

Semesterplaneringen

Brand- och skalskydd inom Landstingets sjukhus

Delårsrapport 2:2011

Löpande granskning av redovisning och administrativa system - lönehantering

 - Bilaga 1a Kirurgkliniken (Jönköpings sjukvårdsområde) (pdf-fil 36 KB)

 - Bilaga 1b Regional utveckling (pdf-fil 122 KB)

 - Bilaga 1c Folktandvården (pdf-fil 36 KB)

 - Bilaga 1d Värnamo sjukvårdsområde (pdf-fil 124 KB)

 - Bilaga 1e Landstingets kansli och IT-Centrum (pdf-fil 35 KB)

 - Bilaga 1f Höglandssjukhuset (pdf-fil 36 KB)

 - Bilaga 1g Vårdcentralerna Bra Liv (pdf-fil 35 KB)

 - Bilaga 1h Landstingsfastigheter(pdf-fil 36 KB)

 - Bilaga 1i  Medicinsk Diagnostik(pdf-fil 35 KB)