Politik, möten och handlingar

Granskningar 2014

Granskning av verksamhetsavtal mellan Region Jönköpings län och länets kommuner

Revisionsrapport "Granskning av verksamhetsavtal mellan Region Jönköpings län och länets kommuner"(pdf-fil 505 KB)
Missiv till "Granskning av verksamhetsavtal mellan Region Jönköpings län och länets kommuner"(pdf-fil 181 KB)
Regionstyrelsens svar "Granskning av verksamhetsavtal mellan Region Jönköpings län och länets kommuner" (pdf-fil 85 KB)

Granskning av beredning av reglementen och bestämmelser för politiska organ inom Region Jönköpings län

Revisionsrapport "Granskning av beredning av reglementen och bestämmelser för politiska organ inom Region Jönköpings län"(pdf-fil 509 KB)
Revisionsrapport "Fördjupad granskning avseende Kommunalt forum"(pdf-fil 576 KB)
Missiv till "Granskning av beredning av reglementen och bestämmelser för politiska organ inom Region Jönköpings län" och "Fördjupad granskning avseende Kommunalt forum"(pdf-fil 126 KB)
Regionstyrelsens svar "Granskning av beredning av reglementen och bestämmelser för politiska organ inom Region Jönköpings län" (pdf-fil 210 KB)

Granskning av årsredovisning 2014

Revisionsrapport "Granskning av årsredovisning 2014"(pdf-fil 740 KB)
Missiv till "Granskning av årsredovisning 2014"(pdf-fil 109 KB)
Regionstyrelsens svar "Granskning av årsredovisning 2014" (pdf-fil 104 KB)

Förstudie gällande landstingets arbetsmiljöarbete

Revisionsrapport "Förstudie gällande landstingets arbetsmiljö" (pdf-fil 464 KB)
Missiv till "Förstudie gällande landstingets arbetsmiljö"(pdf-fil 23 KB)

Granskning av allmänpsykiatrin för vuxna

Revisionsrapport "Granskning av allmänpsykiatrin för vuxna"(pdf-fil 211 KB)
Missiv till "Granskning av allmänpsykiatrin för vuxna" (pdf-fil 33 KB)
Regionstyrelsens svar "Granskning av allmänpsykiatrin för vuxna"(pdf-fil 149 KB)

Förstudie av kollektivtrafiken

Revisionsrapport "Förstudie av kollektivtrafiken"(pdf-fil 780 KB)
Missiv till "Förstudie av kollektivtrafiken"(pdf-fil 98 KB)
Regionstyrelsens svar "Förstudie av kollektivtrafiken"(pdf-fil 149 KB)

Granskning av landstingets styrning av tillgänglighet

Revisionsrapport "Granskning av landstingets styrning av tillgänglighet"(pdf-fil 373 KB)
Missiv till "Granskning av landstingets styrning av tillgänglighet"(pdf-fil 90 KB)
Regionstyrelsens svar "Granskning av landstingets styrning av tillgänglighet"(pdf-fil 1565 KB)

Delårsrapport 2014

Revisionsrapport "Granskning av delårsrapport 2014"(pdf-fil 615 KB)
Missiv till "Granskning av delårsrapport 2014"(pdf-fil 33 KB)
Skrivelse till "Granskning av delårsrapport 2014"(pdf-fil 23 KB)

Granskning av upphandling av läkemedel och medicintekniska produkter med fokus på regelefterlevnad

Revisionsrapport "Granskning av upphandling av läkemedel och medicintekniska produkter med fokus på regelefterlevnad(pdf-fil 490 KB)

Missiv till  "Granskning av upphandling av läkemedel och medicintekniska produkter med fokus på regelefterlevnad(pdf-fil 102 KB)

Regionstyrelsens svar "Granskning av upphandling av läkemedel och medicintekniska produkter med fokus på regelefterlevnad" (pdf-fil 1411 KB)

Granskning av beredning och planering av fastighetsinvesteringar

Revisionsrapport "Granskning av beredning och planering av fastighetsinvesteringar"(pdf-fil 598 KB)

Missiv till "Granskning av beredning och planering av fastighetsinvesteringar"(pdf-fil 25 KB)

Regionstyrelsens svar "Granskning av beredning och planering av fastighetsinvesteringar"(pdf-fil 1061 KB)

Granskning av landstingets operationsverksamhet

Revisionsrapport "Granskning av landstingets operationsverksamhet"(pdf-fil 360 KB)

Missiv till "Granskning av landstingets operationsverksamhet"(pdf-fil 32 KB)

Landstingsstyrelsens svar "Granskning av landstingets operationsverksamhet"(pdf-fil 1062 KB)

Utvärdering av hur revisionens arbete uppfattas

Rapport Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län (pdf-fil 1596 KB)