Politik, möten och handlingar

Granskningar 2017

Granskning av årsredovisning 2017

Revisionsrapport "Granskning av årsredovisning 2017"(pdf-fil 849 KB)

Missiv till "Granskning av årsredovisning 2017"(pdf-fil 99 KB)

Svar till "Granskning av årsredovisning 2017" (pdf-fil 37 KB)

Granskning av e-hälsa - del 2

Revisionsrapport "Granskning av e-hälsa - del 2"(pdf-fil 1043 KB)

Missiv till "Granskning av e-hälsa - del 2"(pdf-fil 165 KB)

Svar till "Granskning av e-hälsa - del 2" (pdf-fil 85 KB)

Granskning av informationssäkerhet

Revisionsrapport av "Granskning av informationssäkerhet"(pdf-fil 1012 KB)

Missiv till "Granskning av informationssäkerhet"(pdf-fil 115 KB)

Svar till "Granskning av informationssäkerhet" (pdf-fil 35 KB)

Förstudie - Läkemedelshantering Region Jönköpings län

Revisionsrapport" Förstudie - Läkemedelshantering Region Jönköpings län"(pdf-fil 862 KB)

Granskning av e-hälsa - del 1 invånartjänster

Revisionsrapport "Granskning av e-hälsa - del 1 invånartjänster" (pdf-fil 810 KB)

Missiv till "Granskning av e-hälsa - del 1 invånartjänster"(pdf-fil 166 KB)

Svar till "Granskning av e-hälsa - del 1 invånartjänster"(pdf-fil 84 KB)

Granskning av regionens arbete med att förskjuta vård från slutenvård och specialistvård till öppenvård och primärvård

Revisionsrapport "Granskning av regionens arbete med att förskjuta vård från slutenvård och specialistvård till öppenvård och primärvård"(pdf-fil 135 KB)

Missiv till "Granskning av regionens arbete med att förskjuta vård från slutenvård och specialistvård till öppenvård och primärvård"(pdf-fil 212 KB)

Svar till "Granskning av regionens arbete med att förskjuta vård från slutenvård och specialistvård till öppenvård och primärvård"(pdf-fil 86 KB)

Uppföljning av granskningar genomförda 2013 och 2015

Revisionsrapport "Uppföljning av granskningar genomförda 2013 och 2015"(pdf-fil 453 KB)

Missiv till "Uppföljning av granskningar genomförda 2013 och 2015"(pdf-fil 167 KB)

Svar till "Uppföljning av gransknignar genomförda 2013 och 2015"(pdf-fil 103 KB)

Granskning av regionens arbete med chefsförsörjning

Revisionsrapport "Granskning av regionens arbete med chefsförsörjning"(pdf-fil 523 KB)

Missiv till "Granskning av regionens arbete med chefsförsörjning"(pdf-fil 109 KB)

svar till "Granskning av regionens arbete med chefsförsörjning" (pdf-fil 1930 KB)

Granskning av investeringar

Revisionsrapport "Granskning av investeringar"(pdf-fil 887 KB)

Missiv till "Granskning av investeringar"(pdf-fil 110 KB)

svar till "Granskning av investeringar" (pdf-fil 21767 KB)

Delårsrapport 2017

Revisionsrapport "Granskning av delårsrapport 2017" (pdf-fil 672 KB)

Missiv till "Granskning av delårsrapport 2017"(pdf-fil 25 KB)

Skrivelse till "Granskning av delårsrapport 2017" (pdf-fil 24 KB)

Svar till "Granskning av delårsrapport 2017" (pdf-fil 344 KB)

Granskning av åtgärder för ekonomi i balans för kollektivtrafiken

Revisionsrapport "Granskning av åtgärder för ekonomi i balans för kollektivtrafiken"(pdf-fil 546 KB)

Missiv till "Granskning av åtgärder för ekonomi i balans för kollektivtrafiken"(pdf-fil 155 KB)

svar till "Granskning av åtgärder för ekonomi i balans för kollektivtrafiken" (pdf-fil 2249 KB)

Granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt

Revisionsrapport "Granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt"(pdf-fil 166 KB)

Missiv till "Granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt"(pdf-fil 166 KB)

svar till "Granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt" (pdf-fil 2310 KB)

Granskning av regionens arbete med att utnyttja möjligheterna inom området Rätt använd kompetens (RAK)

Revisionsrapport "Granskning av regionens arbete med att utnyttja möjligheterna inom området Rätt använd kompetens (RAK)"(pdf-fil 565 KB)

Missiv till "Granskning av regionens arbete med att utnyttja möjligheterna inom området Rätt använd kompetens (RAK)"(pdf-fil 168 KB)

svar till "Granskning av regionens arbete med att utnyttja möjligheterna inom området Rätt använd kompetens (RAK)" (pdf-fil 22915 KB)