Politik, möten och handlingar

Granskningar 2018

Granskning av styrning och uppföljning av Smålands Musik och Teater (SMOT)

Revisionsrapport "Granskning av styrning och uppföljing av Smålands Musik och Teater (SMOT)"(pdf-fil 425 KB)

Missiv till "Granskning av styrning och uppföljing av Smålands Musik och Teater (SMOT)"(pdf-fil 129 KB)

Yttrande till "Granskning av styrning och uppföljning av Smålands Musik och Teater (SMOT)"(pdf-fil 167 KB)

Granskning av intern styrning och kontroll

Revisionsrapport "Granskning av intern styrning och kontroll"(pdf-fil 326 KB)

Missiv till "Granskning av intern styrning och kontroll"(pdf-fil 116 KB)

Yttrande till "Granskning av intern styrning och kontroll"(pdf-fil 170 KB)

Granskning årsredovisning 2018

Revisionsrapport "Granskning årsredovisning 2018"(pdf-fil 234 KB)

Missiv till "Granskning årsredovisning 2018"(pdf-fil 46 KB)

Uppföljning av tidigare genomförda granskningar
- Granskning av åtgärer för en ekonomi i balans 2015
- Granskning avseende förebyggande åtgärder kring oegentligheter 2016

Revisionsrapport "Uppföljning av tidigare genomförda granskningar(pdf-fil 377 KB)

Missiv till "Uppföljning av tidigare genomförda granskningar(pdf-fil 167 KB)

Granskning av intern kontroll inom regionens löneprocess

Revisionsrapport "Granskning av intern kontroll inom regionens löneprocess"(pdf-fil 396 KB)

Missiv till "Granskning av intern kontroll inom regionens löneprocess"(pdf-fil 116 KB)

Yttrande "Granskning av intern kontroll inom regionens löneprocess"(pdf-fil 269 KB)

Granskning av arbetet med kompetensförsöjning för näringslivet i Jönköpings län

Revisionsrapport "Granskning av arbetet med kompetensförsöjning för näringslivet i Jönköpings län"(pdf-fil 513 KB)

Missiv till  "Granskning av arbetet med kompetensförsöjning för näringslivet i Jönköpings län"(pdf-fil 115 KB)

Granskning av region Jönköpings läns efterlevnad av dataskyddsförordning

Revisionsrapport "Granskning av region Jönköpings läns efterlevnad av dataskyddsförordning"(pdf-fil 306 KB)

Missiv till "Granskning av region Jönköpings läns efterlevnad av dataskyddsförordning"(pdf-fil 116 KB)

Yttrande till "Granskning av region Jönköpings läns efterlevnad av dataskyddsförordning"(pdf-fil 106 KB)

Granskning av riktade statsbidrag

Revisionsrapport "Granskning av riktade statsbidrag"(pdf-fil 356 KB)

Missiv till "Granskning av riktade statsbidrag"(pdf-fil 102 KB)

Yttrande till "Granskning av riktade statsbidrag"(pdf-fil 106 KB)

Granskning av cancervården

Revisionsrapport "Granskning av cancervården"(pdf-fil 515 KB)

Missiv till "Granskning av cancervården"(pdf-fil 116 KB)

Granskning av kompetensförsörjning inom psykiatrin

Revisionsrapport "Granskning av kompetensförsörjning inom psykiatrin"(pdf-fil 379 KB)

Missiv till "Granskning av kompetensförsörjning inom psykiatrin"(pdf-fil 116 KB)

Yttrande till "Granskning av kompetensförsörjning inom psykiatrin"(pdf-fil 143 KB)

Granskning av delårsrapport 2018

Revisionsrapport "Granskning av delårsrapport 2018"(pdf-fil 281 KB)

Missiv till "Granskning av delårsrapport 2018"(pdf-fil 25 KB)

Skrivelse till "Granskning av delårsrapport 2018"(pdf-fil 23 KB)

Granskning process för bidragsutbetalning nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Revisionsrapport "Granskning av processen för bidragsutbetalning inom nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet"(pdf-fil 228 KB)

Missiv till "Granskning av processen för bidragsutbetalning inom nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet"(pdf-fil 115 KB)

Svar till "Granskning process för bidragsutbetalning nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet"
(pdf-fil 119 KB)