Primärkommunalt samverkansorgan 2016

Dokument och protokoll avseende 2016.

Sammanträde 2016-12-16

Protokoll(pdf-dokument)

Kallelse(pdf-dokument)

Ärenden

1. Budgetuppföljning Kommunal utveckling(pdf-dokument)

2. Budget och verksamhetsplan för Kommunal utveckling 2017 (missiv)(pdf-dokument)

2. Verksamhetsplan för Kommunal utveckling 2017(pdf-dokument)

2. Budget för Kommunal utveckling 2017(pdf-dokument)

3. Framtida finansiering av Kommunal utveckling (missiv)(pdf-dokument)

3. Framtida finansiering av Kommunal utveckling, stab och ledning(pdf-dokument)

3. Framtida finansiering av Kommunal utveckling, social välfärd och hälso- och sjukvård(pdf-dokument)

4. Riktlinjer för handläggning av ärenden till primärkommunalt samverkansorgan PKS (missiv)(pdf-dokument)

4. Riktlinjer för handläggning av ärenden till primärkommunalt samverkansorgan PKS(pdf-dokument)

11. Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården avseende nationell nivå(pdf-dokument)

11. Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården avseende regional och lokal nivå(pdf-dokument)

11. Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården (bilaga)(pdf-dokument)

13. Anmälningsärenden till PKS(pdf-dokument)

Sammanträde 2016-11-04

Protokoll(pdf-dokument)

Kallelse(pdf-dokument)

Ärenden

3. Beslut avseende verksamhetsplan för Miljösamverkan f 2017-2019 (verksamhetsplan)(pdf-dokument)

3. Beslut avseende Verksamhetsplan för Miljösamverkan f 2017-2019 (missiv)(pdf-dokument)

5. Information avseende Handlingsplanen IT-stöd för informationsöverföring(pdf-dokument)

6. Beslut avseende kompletterande budget för Vård- och omsorgscollege i Jönköpings län, exklusive Höglandet (budget)(pdf-dokument)

6. Beslut avseende kompletterande budget för Vård- och omsorgscollege i Jönköpings län, exklusive Höglandet (missiv)(pdf-dokument)

8. Information om budgetuppföljning 2016-08-31 för Kommunal utveckling(pdf-dokument)

10. Förslag om Ägardirektiv för Smålands Turism AB(pdf-dokument)

16. Anmälningsärenden till PKS(pdf-dokument)

Sammanträde 2016-09-05

Protokoll(pdf-dokument)

Kallelse(pdf-dokument)

Ärenden

1. Beslut avseende ett länsövergripande regionalt Vård- och omsorgscollege i Jönköpings län (rapport)(pdf-dokument)

1. Beslut avseende ett länsövergripande regionalt Vård- och omsorgscollege i Jönköpings län (missiv)(pdf-dokument)

1. Beslut avseende ett länsövergripande regionalt Vård- och omsorgscollege i Jönköpings län (kostnadskalkyl och finansieringsmodell)(pdf-dokument)

1. Beslut avseende ett länsövergripande regionalt Vård- och omsorgscollege i Jönköpings län (kompletterande underlag)(pdf-dokument)

1. Beslut avseende ett länsövergripande regionalt Vård- och omsorgscollege i Jönköpings län (bilaga)(pdf-dokument)

2. Förslag på sammanträdestider för PKS under 2017(pdf-dokument)

11. Anmälningsärenden till PKS(pdf-dokument)

Sammanträde 2016-05-19

Protokoll(pdf-dokument)

Kallelse(pdf-dokument)

Ärenden

1. Beslut avseende kostnads- och ansvarsfördelning av en länsgemensam tillnyktringsenhet (kostnads- och fördelningskalkyl)(pdf-dokument)

1. Beslut avseende kostnads- och ansvarsfördelning av en länsgemensam tillnyktringsenhet (missiv)(pdf-dokument)

2. Beslut avseende reviderad version av Ledningssystem för samverkan(pdf-dokument)

2. Beslut avseende reviderad version av Ledningssystem för samverkan (missiv)(pdf-dokument)

3. Beslut avseende ett länsövergripande regionalt Vård- och omsorgcollege i Jönköpings län (rapport)(pdf-dokument)

3. Beslut avseende ett länsövergripande regionalt Vård- och omsorgcollege i Jönköpings län (kostnadskalkyl och finansieringsmodell)(pdf-dokument)

3. Beslut avseende ett länsövergripande regionalt Vård- och omsorgcollege i Jönköpings län (missiv)(pdf-dokument)

10. Information om Primärkommunalt samverkansorgans verksamhetsberättelse för 2015(pdf-dokument)

13. Anmälningsärenden till PKS(pdf-dokument)

Sammanträde 2016-02-26

Protokoll(pdf-dokument)

Kallelse(pdf-dokument)

Ärenden

2.  Inriktningsbeslut och information avseende utredningsuppdraget om satsningen för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer (missiv)(pdf-dokument)

2. Inriktningsbeslut och information avseende utredningsuppdraget om satsningen för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer (bilaga 2: Personal och bemanning)(pdf-dokument)

2. Inriktningsbeslut och information avseende utredningsuppdraget om satsningen för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer (bilaga 3: Driftskostnader)(pdf-dokument)

2.Inriktningsbeslut och information avseende utredningsuppdraget om satsningen för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer (bilaga 6: Abonnemangskostnad)(pdf-dokument)

7. Regionsamverkan Sydsverige(pdf-dokument)

11. Anmälningsärenden till PKS(pdf-dokument)

Sammanträde 2016-01-14

Protokoll(pdf-dokument)

Kallelse(pdf-dokument)

Ärenden

1. Beslut avseende Riktlinjer för handläggning av ärenden till PKS(pdf-dokument)

1. Beslut avseende Riktlinjer för handläggning av ärenden till PKS (missiv)(pdf-dokument)

2. Fastställande av sammanträdesplan för PKS under första halvåret av 2016(pdf-dokument)

2. Fastställande av sammanträdesplan för PKS under första halvåret av 2016 (missiv)(pdf-dokument)

4. Viktiga regionala utvecklingsfrågor för länets kommuner (ansökan om att bilda regionkommun, landstingsfullmäktige 2011)(pdf-dokument)

4. Viktiga regionala utvecklingsfrågor för länets kommuner (Framtida organisation för regionkommun i Jönköpings län – regionbildningskommitténs förslag 2013)(pdf-dokument)

11. Anmälningsärenden till PKS(pdf-dokument)