Primärkommunalt samverkansorgan 2017

Dokument och protokoll avseende 2017.

Sammanträde 2017-12-07

Protokoll(pdf-dokument)

Kallelse(pdf-dokument)

Ärenden

4. Information från utvecklingschefen för Kommunal utveckling(pdf-dokument)

5. Beslut avseende överenskommelse om samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Jönköpings län, RJL 2017/2982 (missiv)(pdf-dokument)

5. Beslut avseende överenskommelse om samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Jönköpings län, RJL 2017/2982(pdf-dokument)

6. Information om budgetuppföljning Kommunal utveckling 2017-10-31(pdf-dokument)

12. Anmälningsärenden till PKS(pdf-dokument)

Extrainsatt sammanträde 2017-11-10

Protokoll(pdf-dokument)

Kallelse(pdf-dokument)

Ärenden 

1. Beslut avseende överenskommelse om samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Jönköpings län, RJL 2017/2982 (missiv)(pdf-dokument)

1. Beslut avseende överenskommelse om samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Jönköpings län, RJL 2017/2982(pdf-dokument)

Sammanträde 2017-10-12

Protokoll(pdf-dokument)

Kallelse(pdf-dokument)

Ärenden

1. Beslut avseende budget och verksamhetsplan för Kommunal utveckling 2018(pdf-dokument)

2. Information om delårsrapport och budgetuppföljning Kommunal utveckling 2017-08-31 (delårsrapport)(pdf-dokument)

2. Information om delårsrapport och budgetuppföljning Kommunal utveckling 2017-08-31 (budgetuppföljning)(pdf-dokument)

10. Anmälningsärenden till PKS(pdf-dokument)

Sammanträde 2017-09-07

Protokoll(pdf-dokument)

Kallelse(pdf-dokument)

Ärenden

2. Beslut avseende finansiering av fördjupad uppföljning av volym- och kostnadsutveckling inom hemsjukvården, RJL 2015/999 (missiv)(pdf-dokument)

3. Beslut om uppdragsbeskrivning avseende utredning kring palliativ vård, RJL 2017/1521 (missiv)(pdf-dokument)

3. Beslut om uppdragsbeskrivning avseende utredning kring palliativ vård, RJL 2017/1521(pdf-dokument)

5. Fastställande av sammanträdesplan för PKS under 2018(pdf-dokument)

6. Information om budgetuppföljning Kommunal utveckling 2017-07-31(pdf-dokument)

7. Information/beslut avseende avtal mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende, KomHem, PKN 5011(pdf-dokument)

10. Rapportering avseende överenskommelse om ansvarsfördelning kommun och landsting vid placering av barn och unga, RJL 2015/1837(pdf-dokument)

13. Anmälningsärenden till PKS(pdf-dokument)

Sammanträde 2017-05-11

Protokoll(pdf-dokument)

Kallelse(pdf-dokument)

Ärenden

2. Beslut avseende framtida finansiering av Kommunal utveckling, RJL 2016/2972 (förslag)(pdf-dokument)

2. Beslut avseende framtida finansiering av Kommunal utveckling, RJL 2016/2972 (missiv)(pdf-dokument)

3. Beslut avseende uppdragsbeskrivning och finansiering av gemensam fördjupad uppföljning och slutrapport av volym- och kostnadsutveckling inom hemsjukvården, RJL 2015/999 (missiv)(pdf-dokument)

3. Beslut avseende uppdragsbeskrivning och finansiering av gemensam fördjupad uppföljning och slutrapport av volym- och kostnadsutveckling inom hemsjukvården, RJL 2015/999(pdf-dokument)

3. Beslut avseende uppdragsbeskrivning och finansiering av gemensam fördjupad uppföljning och slutrapport av volym- och kostnadsutveckling inom hemsjukvården, RJL 2015/999 (Region Jönköpings läns reviderade version)(pdf-dokument)

4. Beslut avseende hantering av ansökan avseende den Geriatriska forskningsfonden, RJL 2017/1336 (missiv)(pdf-dokument)

4. Beslut avseende hantering av ansökan avseende den Geriatriska forskningsfonden, RJL 2017/1336 (ansökan)(pdf-dokument)

4. Beslut avseende hantering av ansökan avseende den Geriatriska forskningsfonden, RJL 2017/1336 (information)(pdf-dokument)

5. Fördelning av kostnader för inkontinenshjälpmedel(pdf-dokument)

6. Information om budgetuppföljning Kommunal utveckling 2017-03-31(pdf-dokument)

6. Kommentarer till budgetuppföljning Kommunal utveckling 2017-03-31(pdf-dokument)

11. Anmälningsärenden till PKS(pdf-dokument)

Sammanträde 2017-04-06

Protokoll(pdf-dokument)

Kallelse(pdf-dokument)

Ärenden

1. Beslut avseende framtida finansiering av Kommunal utveckling, RJL 2016/2972 (missiv)(pdf-dokument)

1. Beslut avseende framtida finansiering av Kommunal utveckling, RJL 2016/2972 (FoUrum social välfärd)(pdf-dokument)

1. Beslut avseende framtida finansiering av Kommunal utveckling, RJL 2016/2972 (ledning och stab)(pdf-dokument)

1. Beslut avseende framtida finansiering av Kommunal utveckling, RJL 2016/2972 (förslag ledning och stab)(pdf-dokument)

1. Beslut avseende framtida finansiering av Kommunal utveckling, RJL 2016/2972 (risk- och konsekvensanalys)(pdf-dokument)

2. Beslut om bilagan avseende psykologansvaret för utredning av barn och unga med misstänkt intellektuell och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, RJL 2015/1897 (missiv)(pdf-dokument)

2. Beslut om bilagan avseende psykologansvaret för utredning av barn och unga med misstänkt intellektuell och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, RJL 2015/1897(pdf-dokument)

3. Information från utvecklingschefen för Kommunal utveckling (värdegrund för Kommunal utveckling)(pdf-dokument)

4. Beslut om Primärkommunalt samverkansorgans verksamhetsberättelse och resultatredovisning för 2016, RJL 2017/255(pdf-dokument)

5. Information om budgetuppföljning Kommunal utveckling 2017-02-28, RJL 2017/255(pdf-dokument)

13. Anmälningsärenden till PKS(pdf-dokument)

Sammanträde 2017-02-02

Protokoll(pdf-dokument)

Kallelse(pdf-dokument)

Ärenden

1. Uppdragsbeskrivning inklusive tidsplan avseende fördjupad uppföljning av volym- och kostnadsutveckling inom hemsjukvården (missiv)(pdf-dokument)

1. Uppdragsbeskrivning inklusive tidsplan avseende fördjupad uppföljning av volym- och kostnadsutveckling inom hemsjukvården(pdf-dokument)

4. Budgetuppföljning Kommunal utveckling 2016-12-31(pdf-dokument)

7. Överenskommelse om ansvarsfördelning vid placering av barn och unga(pdf-dokument)