Primärkommunalt samverkansorgan 2018

Dokument och protokoll avseende 2018.

Sammanträde 2018-12-06

Protokoll(pdf-fil 258 KB)

Kallelse(pdf-fil 230 KB)

Ärenden

1. Beslut avseende budget och verksamhetsplan för Kommunal utveckling för 2019, RJL 2018/2303(pdf-fil 1205 KB)

3. Information om resultatet från utvärderingen av Kommunal utveckling, RJL 2018/2537 (missiv)(pdf-fil 29 KB)

5. Budgetuppföljning Kommunal utveckling 2018-10-31(pdf-fil 372 KB)

7. Information om naturbruksutbildningen i Jönköpings län, Stora Segerstad naturbrukscentrum(pdf-fil 209 KB)

7. Information om naturbruksutbildningen i Jönköpings län, Tenhults naturbruksgymnasium(pdf-fil 418 KB)

9. Anmälningsärenden till PKS(pdf-fil 13 KB)

Sammanträde 2018-10-11

Protokoll(pdf-fil 285 KB)

Kallelse(pdf-fil 230 KB)

Ärenden

2. Beslut avseende arbetsordning för Primärkommunalt samverkansorgan, RJL 2018/1547 (missiv)(pdf-fil 29 KB)

2. Beslut avseende arbetsordning för Primärkommunalt samverkansorgan, RJL 2018/1547 (arbetsordning)(pdf-fil 103 KB)

3. Beslut om verksamhetsavtal avseende primärkommunal samordning och utveckling, RJL 2018/1548 (missiv)(pdf-fil 29 KB)

3. Beslut om verksamhetsavtal avseende primärkommunal samordning och utveckling, RJL 2018/1548 (verksamhetsavtal)(pdf-fil 139 KB)

4. Sammanträdestider för PKS 2019(pdf-fil 13 KB)

5. Rapport tertial 1-2 2018 för Kommunal utveckling(pdf-fil 1647 KB)

9. Kommunal utvecklings forskningsstrategi(pdf-fil 820 KB)

12. Anmälningsärenden till PKS(pdf-fil 13 KB)

Sammanträde, extrainsatt 2018-06-14

Protokoll(pdf-fil 241 KB)

Kallelse(pdf-fil 223 KB)

Ärenden

1. Beslut avseende reviderat KomHem-avtal, RJL 2015/999 (missiv)(pdf-fil 29 KB)

1. Beslut avseende reviderat KomHem-avtal, RJL 2015/999 (ursprungligt avtal med förslag till revideringar och bilagor)(pdf-fil 1245 KB)

1. Beslut avseende reviderat KomHem-avtal, RJL 2015/999 (reviderat avtal)(pdf-fil 328 KB)

2. Diskussion avseende arbetsordning för Primärkommunalt samverkansorgan(pdf-fil 253 KB)

3. Diskussion avseende verksamhetsavtal avseende primärkommunal samordning och utveckling(pdf-fil 415 KB)

4. Fribrev angående projektet VISAM Arena(pdf-fil 30 KB)

Sammanträde 2018-05-17

Protokoll(pdf-fil 250 KB)

Kallelse(pdf-fil 228 KB)

Ärenden

1. Beslut avseende budget och den framtida processen med att etablera ett länsgemensamt regionalt Vård- och omsorgscollege samt representation i ny styrgrupp, RJL 2015/221 (missiv)(pdf-fil 75 KB)

1. Beslut avseende budget och den framtida processen med att etablera ett länsgemensamt regionalt Vård- och omsorgscollege samt representation i ny styrgrupp, RJL 2015/221 (bilaga kostnadsfördelning)(pdf-fil 341 KB)

3. Beslut avseende utredningen av den palliativa vården i Jönköpings län, RJL 2017/1521 (missiv)(pdf-fil 32 KB)

3. Beslut avseende utredningen av den palliativa vården i Jönköpings län, RJL 2017/1521 (utredning)(pdf-fil 519 KB)

4. Budgetuppföljning Kommunal utveckling per 2018-03-31(pdf-fil 367 KB)

4. Kommunal utvecklings forskningsstrategi(pdf-fil 840 KB)

5. Fribrev angående projektet Visam Arena(pdf-fil 343 KB)

8. Rapport om Energikontorets arbete(pdf-fil 299 KB)

10. Anmälningsärenden till PKS(pdf-fil 13 KB)

Sammanträde 2018-03-08

Protokoll(pdf-fil 247 KB)

Kallelse(pdf-fil 231 KB)

Ärenden

1. Beslut avseende vård- och omsorgscollege, RJL 2015/221 (missiv)(pdf-fil 26 KB)

2. Beslut om Primärkommunalt samverkansorgans verksamhetsberättelse och resultatredovisning för 2017, RJL 2016/2972(pdf-fil 767 KB)

3. Beslut om förslag till skrivelse avseende åtgärder för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och personlig assistans, RJL 2018/598(pdf-fil 336 KB)

12. Motion Låt Spira spridas och spira för alla, RJL 2017/1342 (motion)(pdf-fil 1607 KB)

12. Motion Låt Spira spridas och spira för alla, RJL 2017/1342 (bilaga)(pdf-fil 37 KB)

12. Motion Låt Spira spridas och spira för alla, RJL 2017/1342 (fakturaunderlag)(pdf-fil 51 KB)

13. Anmälningsärenden till PKS(pdf-fil 115 KB)

Sammanträde 2018-02-01

Protokoll(pdf-fil 253 KB)

Kallelse(pdf-fil 230 KB)

Ärenden

1. Beslut avseende överenskommelse om samverkan kring barns och ungas psykiska, fysiska och sociala hälsa 2018, RJL 2017/3136 (missiv) (pdf-fil 31 KB)

1. Beslut avseende överenskommelse om samverkan kring barns och ungas psykiska, fysiska och sociala hälsa 2018, RJL 2017/3136 (överenskommelse)(pdf-fil 651 KB)

1. Beslut avseende överenskommelse om samverkan kring barns och ungas psykiska, fysiska och sociala hälsa 2018, RJL 2017/3136 (bilaga)(pdf-fil 615 KB)