Politik, möten och handlingar

Kommunalt forum 2015

Protokoll och kallelser för kommunalt forum från 2015.

2015-12-04

Protokoll(pdf-fil 195 KB)

Kallelse samt handlingar(pdf-fil 1336 KB)

2015-10-30

Protokoll(pdf-fil 198 KB)

Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län kring barns och ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa(pdf-fil 487 KB)

Handlingsplan för länsövergripande samverkan kring barns och ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa(pdf-fil 345 KB)

Kallelse(pdf-fil 112 KB)

2015-09-04

Protokoll(pdf-fil 205 KB)

Överenskommelse för förbättrade - och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer(pdf-fil 392 KB)

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning(pdf-fil 360 KB)

Förslag revidering av arbetsordning(pdf-fil 132 KB)

Kallelse(pdf-fil 111 KB)

2015-05-26

Protokoll(pdf-fil 203 KB)

Samverkan Region Jönköpings län och länets kommuner avseende hörhjälpmedel(pdf-fil 90 KB)
Presentation ReDa(pdf-fil 401 KB)
Strategi och handlingsplan Äldre 2015-2017(pdf-fil 1004 KB)
Kallelse(pdf-fil 111 KB)

2015-03-06

Protokoll(pdf-fil 197 KB)

Ledningssystem för samverkan mellan kommun och landsting(pdf-fil 231 KB)

Förslag om förstärkt samverkan inom besöksnäringen mellan Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län(pdf-fil 141 KB)

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege(pdf-fil 107 KB)

Kallelse(pdf-fil 159 KB)

2015-01-30

Protokoll 2015-01-30(pdf-fil 40 KB)

Bilaga - Vård- och omsorgscollege(pdf-fil 144 KB)

Bilaga - Skolskjuts(pdf-fil 327 KB)

Kallelse 2015-01-30(pdf-fil 43 KB)