17 juni sammanträde nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet