17 juni sammanträde nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Handlingar och protokoll från sammanträdet 17 juni i Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. Kallelser och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när det är justerat.