Politik, möten och handlingar

24 november 2015 Sammanträde med nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Handlingar och protokoll från sammanträdet 24 november i Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. Kallelser och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när det är justerat.

Mötet skulle ha ägt rum den 18 november men ställdes då in.

Protokoll (pdf-fil, 63 kB)

 

Kallelse (pdf-fil, 40 kB)
Beslutsärenden:
Bidrag till Barnfilmbyn (pdf-fil, 5764 kB)