Nämnden för folkhälsa och sjukvård 3-4 februari 2015