Nämnden för folkhälsa och sjukvård, 8 december 2015