Nämnden för folkhälsa och sjukvård, 10 oktober 2017