Nämnden för folkhälsa och sjukvård, 12 december 2017