Nämnden för folkhälsa och sjukvård, 12 september 2017